Op zaterdag 17 december openden Robbert Kamphuis en ik het Ministerie van in Onbruik Geraakte Zaken, in de wandeling IOGZ. Voor nog onbepaalde tijd zullen wij residentie houden op Conventplein 61 in Wageningen. Deze ruimte hebben wij ter beschikking gekregen in het kader van de actie Goed Gevuld. Daarbij is van alles voor te stellen, maar hier betekent het een project van Gemeente Wageningen, Stichting Ondernemersfonds Wageningen en de Cultuurmakelaar om de leegstand van onroerend goed, met name winkelpanden, aan te pakken. Een website en een boek over ons IOGZ zijn in voorbereiding; een impressie vindt u in mijn lijst van literaire projecten. Informatiekaarten zijn op de marktdagen woensdagochtend en zaterdag en op de koopavond vrijdagavond ten kantore verkrijgbaar. Aan een programma met aktiviteiten wordt gewerkt. Wie mee wil doen kan vrijwillig belasting betalen of een officiële depothouder worden met een emaillen schildje op de deur, en zijn of haar in onbruik geraakte apparaten bij ons laten registreren. Met IOGZ bouwen wij voort op onze filosofie over het gebrek aan duurzaamheid in onze weggooimaatschappij, die wij in het najaar van 2011 met schilderijen en teksten naar buiten brachten op de expositie 7even7 in het Forumgebouw van Wageningen UR, zie hieronder het bericht op 4 september 2011.