Op maandagmiddag 15 maart is op verzoek van de gemeente Wageningen mijn tekstinstallatie Taaloefening Inburgering vooraan in de Raadszaal opgesteld tijdens de huldiging van de 350ste inburgeraar in deze gemeente. De Directeur Generaal Wonen Wijken en Integratie van het Ministerie van VROM, Mark Frequin, voerde bij deze plechtigheid het woord.