Functies

Maatschappelijke functies

Laurens van der Zee. Muzemakers
Brood op de plank, een rustig geweten (al dan niet het wanproduct te noemen van opgroeien in een maatschappij met Calvinistische signatuur), contacten, regelmaat, de wens om dingen die je in een opleiding hebt geleerd in de praktijk te brengen, het gevoel dat je aanwezigheid er toe doet; ziedaar enkele redenen voor functies.
  • Oud-bestuurslid, nu medewerker aan de inventarisatie van de weefgoedcollectie van de Stichting SHI, Samenwerkingsverband Hoogland Indianen. De SHI geeft voorlichting over de inheemse bevolking van het Andesgebied in Zuid-Amerika en werft fondsen voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten.
  • Bestuurslid Wageningen Monumentaal. Deze vereniging houdt zich bezig met het gebouwde Wageningen en omgeving: de monumentale, planologische en welzijnskanten van bouw en inrichting van deze stad. Wageningen Monumentaal geeft gevraagd en ongevraagd commentaar aan de Gemeente, architecten, historici en het brede publiek.
  • Bestuurslid en muzikant in de Vereniging Folkcorn (officieel opgericht in 1992). Binnen de Vereniging Folkcorn ben ik sinds 1979 lid van de gelijknamige muziekgroep. Het doel van de Vereniging is Het bevorderen van de volksmuziek in het algemeen en de Nederlandse volksmuziek in het bijzonder. Bij onze uitvoeringen geven we uitleg over de muziek; daarnaast doen we literatuuronderzoek en stellen de documentatie uit onze vele boeken beschikbaar aan belangstellenden. Elk jaar in de zomer maken we een goodwillreis naar het buitenland. Via het internet beantwoorden we vragen van geïnteresseerden over de hele wereld. Ik ben de secretaris van de Vereniging.
  • Free-lance publicist over de UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. In 2011 schreef ik een bijdrage aan een boek over de Waddenzee als UNESCO-Werelderfgoed. Ik was organisator van lezingen over de UNESCO aan volksuniversiteiten, in opdracht van de Nationale UNESCO Commissie (Den Haag). Dit was een uitvloeisel van mijn vroegere werk als voorlichter van de Stichting UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam. UNESCO staat voor: United Nations educational, scientific and cultural organization.
    Na daar in 1974 part-time als werkstudent begonnen te zijn, werkte ik er in 2003 25 jaar in vaste dienst. Een interview door Hans Sinnema verscheen toen in het kwartaalblad UNESCO Nieuws 1-2003.
  • Saloncoördinator en oud-bestuurslid van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen BKW. Wij willen het kunstklimaat in Wageningen verbeteren en de belangen van onze leden behartigen.
  • Stadsdichter van Wageningen 2012 -2015.

Contact info@laurensvanderzee.nl