Op zaterdagavond 8 november vond in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, een avond plaats met gastdichters uit andere plaatsen, onder de titel Dichter bij jou. Ik heb daar opgetreden als stadsdichter van Wageningen. De avond was een initiatief van Uitgeverij Heimdall. Ook enkele andere plaatsen werden of worden door deze groep van amateur-schrijvers bezocht.