Na lang vergeefs op een storm gewacht te hebben, hebben we – initiatiefnemer Paul Dunki Jacobs en ik – ons Stormpainting plan, waarin schilders en muzikanten in een zware storm gefilmd zouden worden, binnenshuis uitgevoerd, en wel in een leegstaande fabriek in Wageningen. Aangeblazen door een hele sterke ventilator schilderden Paul Dunki Jacobs en Harry Oonk hun doeken, schreef ik als dichter enkele regels op een wapperend papier, en speelde ik met mijn impro-explo-ensemble Rivelli heftige geïmproviseerde muziek, bijgestaan door de Indonesische muzikant Yasudah met wie Rivelli ook in 2012 heeft opgetreden. Het ligt in de bedoeling om de film en de gemaakte werken in het najaar in Wageningen te presenteren.