Esther Schoenmaker over Transition Towns Vallei. In de locatie van de expositie Point of no return (Binnenhaven in Wageningen, zie 2 november 2012) organiseerde het Platform Beroepskunstenaars Wageningen tussen 2 november en 21 december een drietal Salons. Dit waren presentaties die een relatie hadden met het thema van de expositie. De bijeenkomsten waren algemeen toegankelijk. Ik zat in de Saloncommissie. Op vrijdagavond 14 december gaf Esther Schoenmaker een presentatie over Transition Towns Vallei: Transition Town Vallei stimuleert en faciliteert initiatieven uit de eigen stad, wijk of buurt, die bijdragen aan de overgang naar een energie onafhankelijke en veerkrachtige samenleving. Transition Town Vallei staat voor een lokale gemeenschap waarin op een creatieve en sociale manier naar oplossingen wordt gezocht om te wonen, te werken en te leven met zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Samen op weg naar een wereld waarin de gezondheid van mens en milieu in balans is. (Uit: vallei.transitiontowns.nl