Op 10 december heb ik in arboretum Belmonte samen met Ewald Oude Voshaar, Robbert Kamphuis en Ben Joosten het monument ter herinnering aan Onno Wijnands hersteld. De Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen faciliteerde ons herstelwerk. Het kunstwerk heeft jarenlang in verwaarloosde staat in een bosschage gelegen. Het is in 1995 door beeldend kunstenaar Ben Joosten gemaakt ter herinnering aan deze bevlogen bioloog, die van 1977 tot zijn plotselinge dood in 1993 beheerder was van de wetenschappelijke tuinen van de Wageningse universiteit. Hij ging een steeds grotere rol spelen in de driejaarlijkse expositie in Belmonte, Beelden op de Berg. Ik stuitte op het beeld waarvan alleen nog de steen resteerde bij mijn zoektocht naar kunst in de openbare ruimte in de gemeente Wageningen voor de nieuwe provinciale website beeldenvangelderland.nl . Deze inventarisatie voerde ik uit met hulp van Leo Eppink van Rondleidingen Wageningen. Na vergeefs te hebben aangeklopt bij diverse organisaties waarvan ik naar mijn lekeninschatting enige betrokkenheid meende te mogen verwachten om dit beeld te herstellen, is eindelijk beweging in dit stagnerende proces gekomen doordat de Wageninger Ewald Oude Voshaar, eigenaar van ecologisch klusbedrijf EOV- natuurlijk constructief – zich bereid toonde de benodigde materialen te sponsoren en het werk gratis uit te voeren. Hierbij bemiddelde Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon. Deze vereniging nam ook een deel van de aanvullende kosten op zich. Ook de Wageningse beeldend kunstenaar Robbert Kamphuis en ikzelf droegen een deel van de bijkomende kosten. Wij zorgden voor een nieuwe tekstplaat omtrent de restauratie, die onder de originele inscriptie is aangebracht. Gezamenlijk hebben wij het beeld hersteld, waarbij Ben Joosten aanwijzingen gaf. Om 16.00 hebben we in het bos een korte onthullingsceremonie gehouden, met warme wijn en koffie. Ik heb daarbij over de voorgeschiedenis van deze restauratie verteld en Ben Joosten heeft verteld over de ontstaansgeschiedenis. In mijn speech heb ik het publiek opgeroepen te blijven opletten op onze kunst in de openbare ruimte, vooral daar waar de beheers – of eigendomsverhouding zich wijzigt of gewijzigd is – ik noemde als voorbeeld het nabijgelegen kunstwerk van Onno van Dokkum "Kennisoverdracht", in het gazon tussen het Schip van Blaauw en de Generaal Foulkesweg. Het opschrift van het toegevoegde tekstplaatje luidt: Dit Monument ter herinnering aan Onno Wijnands, gemaakt door Ben Joosten, is in december 2012 hersteld door Ewald Oude Voshaar (EOV – Natuurlijk Constructief) en Wageningen Monumentaal (Vereniging voor stadsschoon), met medewerking van Ben Joosten, Robbert Kamphuis, Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen en initiatiefnemer Laurens van der Zee. Op het in 1995 gemaakte plaatje staat: Ter herinnering aan Onno Wijnands – je vrienden van Beelden op de berg, geplaatst maart 1995 . Nu het beeld hersteld is zal ik het voordragen voor plaatsing op de provinciale website beeldenvangelderland.nl . Het monument ter herinnering aan Onno Wijnands bevindt zich in een stukje bos aan de rechterzijde van het pad dat na de ingang naar links loopt, voorbij het tweede rechtsafgaande pad.