De welzijnsorganisatie Solidez hield op dinsdag 9 oktober een medewerkersdag over Sociaal Ondernemen. Dit was een besloten bijeenkomst. Als stadsdichter van Wageningen was ik uitgenodigd deze brainstormdag bij te wonen en af te sluiten met een gedicht waarin de sfeer en de bevindingen werden samengevat. Het werd het gedicht Solidez, de schat van de Zuid-Veluwe. Ik doelde daarmee op de energie en creativiteit die op deze dag naar voren kwamen. Het gedicht is inmiddels opgenomen in de nieuwsbrief no. 11, oktober 2012 van Solidez en kan ook op andere wijzen nog worden ingezet. Een abonnement op de nieuwsbrief is aan te vragen op de openingspagina van de website www.solidez.nl.