In vervolg op de voordracht van de Waddenzee voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, door Nederland en Duitsland, werd op 27 februari In Bremen gebrainstormd over publicitaire kant van deze plaatsing. In juni zou UNESCO hierover beslissen. In verband hiermee kwamen medewerkers van het trilateraal Waddenoverleg (Denemarken, Duitsland en Nederland) met genodigden bijeen. Het doel was "Development of a Waddensea Communication Strategy". Ik heb voor dit gezelschap een presentatie gehouden over de wijze waarop andere Werelderfgoedsites hun publiciteit en marketing hebben aangepakt, en welke gevolgen – economisch, toeristisch en anderszins – de nieuw verworven status van Werelderfgoedsite voor hen heeft gehad. In enkele periodieken voor ondernemers in het Noorden van ons land verschenen eveneens teksten van mij over dit onderwerp. Als niet-westers socioloog, publicist en kenner van de VN-organisatie UNESCO participeer ik reeds enkele jaren in de voorlichting over deze thema’s in Nederland.