Aan de volksuniversiteiten in Amsterdam, Baarn, Den Haag, Utrecht en Wageningen werden in het voorjaar en najaar van 2008 UNESCO-lezingen gehouden. Met mijn collega Hans Sinnema ben ik organisator van deze lezingen, in opdracht van de Nationale UNESCO Commissie. Ze gaan over onderwerpen op de werkterreinen van de VN-organisatie UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De monumenten van de Werelderfgoedlijst horen daar bijvoorbeeld bij, maar ook onderwijshulp aan ontwikkelingslanden en de bestrijding van discriminatie. Het zijn laagdrempelige lezingen, enthousiast gebracht door deskundigen met hart voor hun onderwerp.Het programma van najaar 2008 staat nog op de site van de Commissie, www.unesco.nl. De volgende editie UNESCO-lezingen aan volksuniversiteiten – nu ook in Leeuwarden – vindt plaats in het najaar van 2009.