In congrescentrum Hof van Wageningen hield het Rijn IJssel College op woensdagochtend 4 november een congres ter viering van 100 jaar bakkerijonderwijs in Wageningen. Folkcorn verzorgde de muzikale omlijsting.