Als lid van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen ontving ik vrijdagmiddag 12 maart in mijn atelier een aantal leden van het Platform BKW. Dit was een besloten bijeenkomst in de serie atelierbezoeken die door het Platform wordt georganiseerd. Ik liet voorbeelden zien van de tekstinstallaties die ik voor diverse beeldende kunst routes heb gemaakt. Daaronder ook mijn laatste tekstinstallatie Taaloefening Inburgering, die op de recente expositie van het Platform, "Anders Bekeken", heeft gestaan.