Mijn laatste tekstinstallatie Taaloefening Inburgering was donderdagmiddag 25 februari heel toepasselijk te zien op een bijeenkomst in de Raadszaal van het stadhuis van Wageningen. Daar ontving een aantal recente inburgeraars, temidden van familie en vrienden, zijn certificaat uit handen van burgemeester Geert van Rumund en wethouder Minnie Walma. Van Rumund refereerde aan mijn installatie toen hij in zijn toespraak begrip toonde voor de moeilijkheid van het leren van Nederlands.