Op de campus van Wageningen UR hebben Robbert Kamphuis en ik in het ontmoetingscentrum Impulse tijdens lunchtijd een act uitgevoerd waarin ons Ministerie van in Onbruik Geraakte Zaken (www.miniogz.nl) centraal stond. Gezeten op een hoge badmintonarbitersstoel riep ik door een megafoon fragmenten van mijn teksten over de in onbruik geraakte apparaten waarover wij ons hebben ontfermd; Robbert schreef deze teksten op de ramen en maakte daar tekeningetjes bij. Beiden waren we gehuld in overalls. Het doel van het culturele programma van Impulse om studenten en wetenschappers prettig te ontregelen werd gehaald.