Op zondagmiddag 9 december vond in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, de bijeenkomst Poëzie van leven en dood plaats. Daarop konden mensen hun favoriete gedicht(en) over leven en dood voordragen, of laten voordragen door de stadsdichter. Initiatiefneemster was Petra Sips, van de organisatie De Plek. Met lievelingsgedichten en muziek, vieren we het leven en het gemis dat daar deel van is, aldus De Plek. Als stadsdichter las ik eigen werk en dat van anderen, en trad tevens op als presentator. Mijn partner Anneke Rot maakte de muziek. Op tenorfluit speelde ik twee mooie oud-Hollandse melodieën uit ons Folkcorn repertoire mee, Het loze bakkertje en Boerenvreugd. Kortom, Muzemakers VOF hielp weer een mooi initiatief realiseren. Mijn gedicht Laat ons alleen, dat ik die middag heb voorgedragen, is door de Houtpers (Niek Smaal, Wageningen) handgedrukt in een beperkte oplage, en aan het eind van de middag aan het publiek uitgedeeld.