Als opening van de Kinderboekenweek aan de openbare basisschool de Nude, dit jaar met het thema "Hallo Wereld", brachten Anneke Rot en ik, ofwel de Muzemakers, een muzikale wereldreis. Voor de kinderen van alle groepen, de kleuters aan onze voeten, speelden we liedjes en vertoonden we muziekinstrumenten of andere voorwerpen uit alle werelddelen. Er tussendoor zongen de kinderen onze jingle "Hallo Wereld" uit volle borst mee. De vrijdag daarop stonden we ermee op de voorpagina van huis aan huisblad De Veluwepost.