In buurthuizen van de welzijnsorganisatie Solidez hield ik eind november als stadsdichter enkele Sinterklaasgedichtspreekuren. Op donderdagmiddag 29 november was ik aanwezig in het Wageningse wijkcentrum de Pomhorst. Wegens organisatorische problemen had dit spreekuur weinig belangstelling, slechts één basisschoolleerlinge, vergezeld door een vriendin, heeft van deze stadsdichtersservice gebruik gemaakt. Een op 30 november gepland spreekuur is om dezelfde reden niet doorgegaan.