In buurthuizen van de welzijnsorganisatie Solidez hield ik eind november als stadsdichter in Wageningen enkele Sinterklaasgedichtspreekuren. Op woensdagmiddag 28 november waren jong en oud met hun dichtplannen welkom in het

Stadsatelier Ons Huis. Diverse basisschoolleerlingen gingen met een fraai gedicht naar huis.