Het dienstencentrum voor ouderen, De Wielewaag, gelegen in het centrum van Wageningen, gaat sluiten; de vele activiteiten zullen meer verspreid over de stad gaan plaatsvinden in de wijkcentra, ofwel de Huizen van de Wijk. Op verzoek van Solidez heb ik als stadsdichter een afscheidsgedicht geschreven, getiteld Vaarwel huis, welkom huizen. Ik heb het deze keer gratis aangeboden. Op de afsluitende borrel op donderdagmiddag 26 juni heb ik het voorgedragen. Staf, vrijwilligers en senioren kregen de tekst mee naar huis.