Op maandagavond 21 maart gaf ik op de jaarvergadering van de Vrienden van De Casteelse Poort een lezing over het Gelderse internetproject Beelden van Gelderland. De werktitel was Kunst op Straat (KOS). Locatie was de bblthk, de openbare bibliotheek in Wageningen. Het project beoogt, alle beeldende kunst in de openbare ruimte in Gelderland in kaart te brengen en op een website te plaatsen met informatie over het kunstwerk en de kunstenaar. Hiermee worden toeristische en educatieve kunstroutes en andere toepassingen vergemakkelijkt. In opdracht van de Gemeente Wageningen werkte ik in 2010 en 2011 aan de inventarisatie en beschrijving van de kunst in de openbare ruimte in Wageningen, met inbegrip van het kunstbezit van de Universiteit van Wageningen, WUR. In mijn presentatie voor de Vrienden van de Casteelse Poort gaf ik voor velen verrassende voorbeelden van de vele kunst in de openbare ruimte in Wageningen, en stond ik stil bij de kunst die door diefstal, blunders of de tand des tijds verdwenen is. Na een provincie-brede inventarisatiefase in 2010 en begin 2011, is beeldenvangelderland.nl eind juni 2011 van start gegaan. Een voorloper hiervan iswww.nijmegen.nl/kos . Het project wordt gecoördineerd door het KCG, Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, te Arnhem.