Op Dag Wageningen750, de feestelijke slotdag van de viering van 750 jaar stadsrechten, speelden we met Folkcorn in de Raadzaal van het Stadhuis en in café Loburg. Die avond vormden Anneke Rot en ik als Muzemakers de muzikale leiding van een grote lampionnenoptocht van de bibliotheek naar de markt waar het slotconcert van deze dag zou plaatsvinden.