Op zaterdag 21 april vond in het centrum van Wageningen de jaarlijkse boekenmarkt plaats, een steeds groter wordend evenement. Ik trad daar op als stadsdichter, met de dichters Simon Mulder (Amsterdam) en Daniël Vis (Utrecht). We lazen op het bordes van het Stadhuis.