In het voorjaar van 2010 begon ik in opdracht van de gemeente aan de inventarisatie van alle kunst in de openbare ruimte in de gemeente Wageningen. Het gaat zowel om het kunstbezit van de gemeente als om dat van de universiteit, Wageningen UR. Ook van de desbetreffende kunstenaars maakte ik een profiel. Het was voor het project met als werktitel Kunst op Straat van de Provincie Gelderland, waarmee alle kunst in de openbare ruimte in deze provincie op de kaart zal worden gezet. Een voorloper daarvan was www.nijmegen.nl/kos (kos staat voor Kunst op Straat). De coördinatie berust bij KCG, het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, te Arnhem. Medio 2011 is de provinciale site geopend onder de naam beeldenvangelderland.nl.