Op woensdagavond 20 maart hield Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, een Algemene Ledenvergadering in het historische voormalige universiteitsgebouwtje Duivendaal 7. Als bestuurslid was ik medeorganisator. Tijdens de vergadering werd de voordracht van Bart van Aller als nieuw bestuurslid bij acclamatie goedgekeurd. Historisch geograaf Luuk Keunen legde uit wat de cultuurhistorische waardenkaart betekent voor Wageningen.