Op vrijdagavond 16 november gaven Harmen Zijp (Amersfoort) en Robbert Kamphuis (Wageningen) een presentatie over de achtergronden en de werking van een FabLab. Op deze avond vormde zich een groep die dit initiatief in Wageningen wil realiseren. FabLabs zijn laagdrempelige werkplaatsen waarin moderne technische faciliteiten zoals een 3D printer en een lasersnijder voor iedereen beschikbaar zijn, desgewenst met begeleiding. Zo kunnen kunstenaars hun ontwerpen realiseren met gebruikmaking van moderne technologie. Dit bevordert de zelfredzaamheid, een thema dat behoort tot de ideeën rond 2012 als overgangsjaar. In de locatie van de expositie Point of no return (Binnenhaven in Wageningen, zie 2 november 2012) organiseert het Platform Beroepskunstenaars Wageningen tussen 2 november en 21 december een drietal Salons. Dit zijn presentaties die een relatie hebben met het thema van de expositie. De bijeenkomsten (aanvang 20.00 uur) zijn algemeen toegankelijk. Toegang is gratis. De avonden worden afgesloten met een drankje. De Salons dienen als inhoudelijke stimulans en ook als ontmoetingsgelegenheid voor de kunstenaars onderling, en met belangstellenden. Ik zit in de Saloncommissie.