Aan de vooravond van de Open Monumentendag presenteerde het Comité Open Monumentendag Wageningen in de bblthk een boek over het thema van dit jaar, Macht en Pracht. Op uitnodiging van het Comité heb ik hierover als stadsdichter van Wageningen een gedicht geschreven en voorgedragen, Gebouwen van gezag en nog wat. De bblthk is de openbare bibliotheek van Wageningen. Muzemakers, ofwel Anneke Rot en ik, zorgde voor de muzikale omlijsting. Onder meer speelden wij melodieën uit de begin 1700 uitgegeven bundel Oude en Nieuwe Hollandtse Boerenlieties en Contredansen.