Als stadsdichter trad ik met een nieuw gedicht, Te Wapen Wageningen, op bij de presentatie van de concept Structuurvisie van de Gemeente Wageningen voor de komende jaren. Op verzoek van de organisatoren sloot ik de avond af met het ter plaatse gemaakte gedicht Laat zien wat je hebt!, als poëtische samenvatting van het besprokene. Het symposium vond plaats in de kleine zaal van theater Junushoff. Het afsluitende gedicht zal in het verslag van de avond worden opgenomen.