Het wereldmuziekprogramma Radio van Verre, van Fred Hoekstra, dichter, muziekkenner en antropoloog, beleefde op zaterdagavond 1 februari op de regionale zender Radio Centraal te Noordwolde zijn 1000ste uitzending. Sinds 1995 brengt Fred Hoekstra wereldmuziek uit alle continenten, afgewisseld met interviews en actualiteiten. Vaak zijn buitenlandse musici tijdens hun tournee in Nederland gast in Hoekstra’s programma. Als muzikant in Folkcorn en als dichter ben ik enkele keren te gast geweest in dit programma – de lijnen zijn feitelijk nog ouder, want Hoekstra en ik studeerden in dezelfde periode niet-Westerse sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en runden in die stad in de jaren ’80 met vrienden het tijdschrift De Geus. Tijdens de jubileumuitzending heb ik verslag gedaan van mijn stadsdichterschap, enkele favoriete gedichten en muziekstukken laten horen, en een fluitimprovisatie op mijn basblokfluit gespeeld.