Muzemakers, ofwel Anneke Rot en Laurens van der Zee, speelde een rol bij de opening voor genodigden van het Wageningse wijkcentrum Ons Huis op vrijdagmiddag 2 september. Het centrum werd toen heropend na een grootscheepse verbouwing, op zaterdag 27 hield Ons Huis daarom een Open Dag. Op 2 september presenteerde ik het gedicht Voor wie zien wil, dat ik speciaal voor Ons Huis had geschreven in opdracht van De Woningstichting, de eigenaar van het gebouw. Met de kinderen van de Buitenschoolse Opvang zongen we, met de zaal, een lied dat we voor deze dag hadden geschreven. Voor de directeuren van de drie organisaties die samen het wijkcentrum gebruiken, hadden we een spannende ceremonie bedacht, met sleutels van meer dan 30 centimeter.