Op verzoek van De Gelderlander (léést die krant!) heb ik een kort artikel geschreven over de gevolgen, in mijn ogen, van bezuiniging op cultuur. Het is in de opiniepagina’s van de Vallei-editie van 4 december nogal prominent terechtgekomen. Het begint zó: Knap hoe dit kabinet in één klap kunst en cultuur meer waard maakt: btw verhogen, is prijs verhogen en wat duur is moet wel goed zijn. Het zal niet lang duren of bij ons, kunstenaars in Wageningen, zullen zich lange rijen vormen voor onze deur en onze mailbox.