Op 9 december zal ik als stadsdichter medewerking verlenen aan een middag in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, waarop mensen hun favoriete gedicht(en) over leven en dood kunnen voordragen. Om belangstellenden te helpen een gedicht uit te zoeken of een lievelingsgedicht terug te vinden, hield ik samen met initiatiefneemster Petra Sips op dinsdagmiddag 27 november spreekuur in de bblthk aan de Stationsstraat in Wageningen.