In buurthuizen van de welzijnsorganisatie Solidez hield ik eind november als stadsdichter in Wageningen enkele Sinterklaasgedichtspreekuren. Op woensdagmiddag 21 november maakten diverse jonge leerlingen van de basisschool gebruik van deze mogelijkheid in het

Huis van de Wijk Nude aan de
Kortestraat in Wageningen.