Banieren met gedichten van mij vormden een deel van het decor op het Bergpop Festival dat op zaterdag 2 juli op het Conventplein in Wageningen plaatsvond. De banieren heb ik in 2007 gemaakt voor de openlucht-expositie over Linnaeus, die in arboretum De Dreijen werd gehouden. In het dichtersdeel van mijn site staat in het menu Installaties dit project beschreven.