Als stadsdichter van Wageningen nam ik op zaterdag 7 september in Lelystad deel aan de negende Nationale Stadsdichtersdag. Deze dagen worden georganiseerd door de in Lelystad gevestigde Stichting Poëtikos, met als drijvende kracht Gerard Beense, eerste stadsdichter van Lelystad. De Oosterbeekse uitgeverij Kontrast bracht ook dit jaar weer een verzamelbundel uit met gedichten van Nederlandse en Vlaamse stadsdichters. Op de drukbezochte presentatieavond in het Agoratheater las ik mijn stadsgedicht Wereldburen; in het middagprogramma waren de dichters op diverse locaties actief. Ik droeg proza en poëzie voor in de gereconstrueerde pre-historische nederzetting Swifterkamp, samen met de stadsdichter van Elburg, Willem van Dijk, en de dichteres van de gemeente Smallingerland (Fr), Sanne van Balen, met haar 18 jaar de jongste deelneemster. Dankzij diverse sponsors werden maaltijden en overnachtingen gratis aan de dichters aangeboden.