Nieuws

Lokale media 17 september 2014

Onder de titel Kunstraadsels van Wageningen is op 17 september een publieksactie gestart om de raadsels op te lossen rond ongeveer 30 kunstwerken en andere beelden in de openbare ruimte van Wageningen. Wageningen is rijk aan kunst; zowel de gemeente als de universiteit hebben kunstwerken laten plaatsen. Hoewel het beheer over het algemeen op orde is, zijn in de documentatie toch enkele gaten aan het licht gekomen toen ik in 2010 in opdracht van de gemeente begon aan een inventarisatie…

Read More

Wageningen 11 december 2014

Dit is een gewijzigde datum van het maandelijkse Cultureel Café. Als stadsdichter presenteer ik op elke editie van het Cultureel Café in Wageningen een kort programma met eigen werk, literaire actualiteiten en gasten. Het Cultureel Café vindt steeds plaats in de zaal van Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen, aanvang 20.15 uur, toegang gratis. Inlichtingen op de algemeen toegankelijke Facebookpagina.

Read More

Wageningen 14 september 2014

Op zondag 14 september, de tweede dag van de Open Monumentendagen was ik als bestuurslid van Wageningen Monumentaal actief in het monumentale gebouw Haagsteeg 4, het vroegere instituut voor Plantkunde. In verband met het landelijke thema van dit weekend, "Reizen", heb ik in het middagprogramma van presentaties onder de noemer UNESCO en Mutual Heritage een inleiding gehouden over het gebouwde koloniale erfgoed.

Read More

Wageningen 2 december 2014

De start van de grootscheepse verbouwing van het stadhuis van Wageningen werd op dinsdagmiddag 2 december ingeluid met een feest voor alle medewerkers van de gemeente Wageningen, in de vorm van een afscheidsfeest in het oude gebouw. Kunstenaar Robbert Kamphuis was bedenker en coördinator van dit – besloten – feest. Het evenement stond in het teken van het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken (MinIOGZ), opgericht door Robbert Kamphuis en mij. Tot mijn taken behoorde het creëren en begeleiden van…

Read More