Laurens van der Zee

Lokale media 24 september 2014

Op woensdag 24 september hebben het huis aan huisblad De Stad Wageningen, de lokale omroep RTV Meborah, het cultuurplatform cultuurinwageningen.nl en de wikiwageningen.nl het tweede kunstraadsel van Wageningen bekend gemaakt. Onder de titel Kunstraadsels van Wageningen is op 17 september een publieksactie gestart om de raadsels op te lossen rond ongeveer 30 kunstwerken en andere beelden in de openbare ruimte van Wageningen.

Read More

Utrecht 26 september 2014

De UNESCO-bibliotheek van Stichting Emma te Utrecht is na reorganisatie op vrijdagmiddag 26 september officieel gepresenteerd. Bij die gelegenheid heb ik een speech gehouden over de geschiedenis van deze bibliotheek en over de problematiek van voorlichting rond een ideële instelling als UNESCO in het algemeen. De UNESCO Depository Library van Nederland was decennialang gevestigd bij het UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam. Ik ben oud-voorlichter bij het UNESCO Centrum Nederland en had in die functie dagelijks met de bibliotheek te maken.…

Read More

Wageningen 1 oktober 2014

Bij licht van kaarsen en een fakkel heb ik op donderdagavond 1 oktober als stadsdichter mijn nieuwe gedicht op het 5 Mei plein in Wageningen voorgedragen ter herinnering aan Martijn Coïni die tien jaar geleden bij dit plein om het leven kwam. De titel is Martijn tien jaar 33. Het gedicht stond enkele dagen bij de gedenksteen opgesteld in een vormgeving aangeboden door Robbert Kamphuis.

Read More

Wageningen 2 oktober 2014

Als stadsdichter presenteer ik op elke editie van het Cultureel Café in Wageningen een kort programma met eigen werk, literaire actualiteiten en gasten. Op 2 oktober vertelde ik over mijn op 1 oktober gepresenteerde gedicht Martijn tien jaar 33 en mijn twee over Ravel geschreven gedichten bij het project Oprecht Gelogen (zie in deze rubriek 9 oktober). Ook toonde ik foto’s van de eerste raadsels van de door mij geinitieerde publieksactie Kunstraadsels van Wageningen. Het gaat om ongeveer 30 raadsel…

Read More

Wageningen 9 oktober 2014

Op donderdagavond 9 oktober presenteerde musicus en filmer Cees Mobach onder grote belangstelling in de bibliotheek van Wageningen de eerste van een serie van vier avonden onder de titel Oprecht Gelogen, een combinatie van muziek, lezing, film, beeldende kunst en poëzie rond bekende componisten: donderdag 9 oktober F. Chopin en R. Schumann; donderdag 23 oktober J.S.Bach; donderdag 13 november P.I. Tsjaikowski; donderdag 27 november M. Ravel en G. Gershwin. Beeldende kunst en poëzie worden in dit project verzorgd door leden…

Read More

Wageningen 6 november 2014

Als stadsdichter presenteer ik op elke editie van het Cultureel Café in Wageningen een kort literair programma. Ik heb op donderdagavond 6 november plaatselijke culturele actualiteiten behandeld waarbij ik betrokken ben, waaronder de projecten Oprecht gelogen, het glossy magazine Proef Wageningen, de poëzieavond Dichter bij jou en de middag over rouwpoëzie Wie jij was, wie ik ben. Deze worden elders in deze nieuwsrubriek toegelicht. Ook voor de herbestemming van een verwaarloosd, monumentaal, theekoepeltje en voor de eerste live-tv uitzending van…

Read More

Wageningen 8 november 2014

Op zaterdagavond 8 november vond in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, een avond plaats met gastdichters uit andere plaatsen, onder de titel Dichter bij jou. Ik heb daar opgetreden als stadsdichter van Wageningen. De avond was een initiatief van Uitgeverij Heimdall. Ook enkele andere plaatsen werden of worden door deze groep van amateur-schrijvers bezocht.

Read More

Lokale media 19 november 2014

Op woensdag 19 november verscheen het tiende Kunstraadsel van Wageningen in de lokale media. Het ging om een bronzen gevelbeeld door Frida Heil uit ongeveer 1955. We vreesden dat het omgesmolten was, maar gelukkig is dat niet het geval: na verwijderd te zijn van de gevel van een instituut van de Landbouwhogeschool heeft het na allerlei omzwervingen opgeslagen gelegen en is het later in een gang gehangen van Radix, een van de gebouwen op de campus van Wageningen UR. Ik…

Read More