14 december 2014
Wageningen
Op zondagmiddag 14 december organiseren De Plek, Schrijverskring Wageningen en ik in de bblthk, de Wageningse bibliotheek, een literaire middag rond rouw en herinnering onder de titel Wie jij was, wie ik ben. Aanvang 15.00 uur, toegang €3,50.
11 december 2014
Wageningen
Dit is een gewijzigde datum van het maandelijkse Cultureel Café. Als stadsdichter presenteer ik op elke editie van het Cultureel Café in Wageningen een kort programma met eigen werk, literaire actualiteiten en gasten. Het Cultureel Café vindt steeds plaats in de zaal van Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen, aanvang 20.15 uur, toegang gratis. Inlichtingen op de algemeen toegankelijke Facebookpagina.
2 december 2014
Wageningen
De start van de grootscheepse verbouwing van het stadhuis van Wageningen werd op dinsdagmiddag 2 december ingeluid met een feest voor alle medewerkers van de gemeente Wageningen, in de vorm van een afscheidsfeest in het oude gebouw. Kunstenaar Robbert Kamphuis was bedenker en coördinator van dit - besloten - feest. Het evenement stond in het teken van het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken (MinIOGZ), opgericht door Robbert Kamphuis en mij. Tot mijn taken behoorde het creëren en begeleiden van een modeshow van in onbruik geraakte spullen uit de collectie van het Ministerie.
27 november 2014
Wageningen
De laatste editie van Cees Mobach's succesvolle project Oprecht Gelogen was gewijd aan de componisten Gershwin en Ravel. De uitvoeringen vonden in Wageningen plaats in de bblthk. Als deelnemer aan de groepstentoonstelling van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen bij dit project heb ik twee gedichten over Ravel geschreven. Het gedicht Ravel komt van de sterren heb ik op deze slotavond voorgedragen. De kunstwerken van leden van het Platform BKW waren nog tot eind november in de bblthk te zien.
26 november 2014
Wageningen
Als stadsdichter heb ik meegewerkt aan de schrijfmarathon van Amnesty International. In de ochtend heb ik op de Markt, in de serre van het daar gevestigde café The Doctor, een brief geschreven voor de rechtvaardige behandeling van een Russische milieuactivist. Ook de bblthk, de openbare bibliotheek, voerde op deze dag actie.
22 november 2014
Wedde
Met onze folkgroep Folkcorn speelden we zaterdagochtend 22 november in het kerkje van Wedde bij de presentatie van een boek over de vroegere rechtspraak in deze regio, noord-oost Groningen. Daarna verzorgden we de muzikale omlijsting van een informatiemarkt in het Dorpshuis. Bij de boekpresentatie hebben we op verzoek van de organisatoren oude balladen gebracht over vagebonden die op rooftocht gaan en voor het gerecht worden gebracht.
19 november 2014
Lokale media
Op woensdag 19 november verscheen het tiende Kunstraadsel van Wageningen in de lokale media. Het ging om een bronzen gevelbeeld door Frida Heil uit ongeveer 1955. We vreesden dat het omgesmolten was, maar gelukkig is dat niet het geval: na verwijderd te zijn van de gevel van een instituut van de Landbouwhogeschool heeft het na allerlei omzwervingen opgeslagen gelegen en is het later in een gang gehangen van Radix, een van de gebouwen op de campus van Wageningen UR. Ik ben de initiatiefnemer van deze serie, die ongeveer 30 raadsels gaat tellen, en schrijf wekelijks een stukje over een kunstwerk met een vraagteken. De actie loopt in het huis aan huisblad De Stad Wageningen, op de Kabelkrant van RTV Meborah, en op de sites cultuurinwageningen.nl en wikiwageningen.nl. Reacties van het publiek staan op laatstgenoemde site. Lees hier de verhalen over het brons van Fri Heil.
8 november 2014
Wageningen
Op zaterdagavond 8 november vond in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, een avond plaats met gastdichters uit andere plaatsen, onder de titel Dichter bij jou. Ik heb daar opgetreden als stadsdichter van Wageningen. De avond was een initiatief van Uitgeverij Heimdall. Ook enkele andere plaatsen werden of worden door deze groep van amateur-schrijvers bezocht.
7 november 2014
Wageningen
In het Heerenstraattheater aan de Molenstraat in Wageningen presenteerde zich het nieuwe glossy magazine van Wageningen, Proef Wageningen. Ik werk aan dit blad mee als columnist. In het eerste nummer is mijn recente gedicht Martijn tien jaar 33 opgenomen.
6 november 2014
Wageningen
Als stadsdichter presenteer ik op elke editie van het Cultureel Café in Wageningen een kort literair programma. Ik heb op donderdagavond 6 november plaatselijke culturele actualiteiten behandeld waarbij ik betrokken ben, waaronder de projecten Oprecht gelogen, het glossy magazine Proef Wageningen, de poëzieavond Dichter bij jou en de middag over rouwpoëzie Wie jij was, wie ik ben. Deze worden elders in deze nieuwsrubriek toegelicht. Ook voor de herbestemming van een verwaarloosd, monumentaal, theekoepeltje en voor de eerste live-tv uitzending van de lokale omroep heb ik aandacht gevraagd. Het Cultureel Café vindt steeds plaats in de zaal van Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen, aanvang 20.15 uur, toegang gratis. Inlichtingen op de algemeen toegankelijke Facebookpagina.
4 november
Wageningen
Op dinsdagavond 4 november vond in Wageningen de eerste live tv uitzending plaats van de lokale omroep RTV Meborah. Ik had de eer zelf het eerste "proefkonijn" te zijn, als gast voor een interview met omroepmedewerker Jan Boer.
9 oktober 2014
Wageningen
Op donderdagavond 9 oktober presenteerde musicus en filmer Cees Mobach onder grote belangstelling in de bibliotheek van Wageningen de eerste van een serie van vier avonden onder de titel Oprecht Gelogen, een combinatie van muziek, lezing, film, beeldende kunst en poëzie rond bekende componisten: donderdag 9 oktober F. Chopin en R. Schumann; donderdag 23 oktober J.S.Bach; donderdag 13 november P.I. Tsjaikowski; donderdag 27 november M. Ravel en G. Gershwin. Beeldende kunst en poëzie worden in dit project verzorgd door leden van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Van 9 oktober tot eind november is een expositie van deze werken te zien in de bibliotheek, Stationsstraat 2. Toegang voor de concerten 5 euro, aanvang 20.00 uur. Over de muziek en het leven van Ravel (27 november) heb ik twee gedichten geschreven. Cees Mobach heeft van de deelnemende kunstenaars een kort presentatiefilmpje gemaakt. Deze zijn bij de expositie te zien. Het filmpje over mij is gebaseerd op mijn gedicht over de periode dat Ravel in de Eerste Wereldoorlog vrachtwagenchauffeur was achter het front bij Verdun. In lijn met het motto Oprecht Gelogen speelt mijn eigen oude vrachtwagentje, een Dodge pick-up uit 1942, daarin een sleutelrol.
2 oktober 2014
Wageningen
Als stadsdichter presenteer ik op elke editie van het Cultureel Café in Wageningen een kort programma met eigen werk, literaire actualiteiten en gasten. Op 2 oktober vertelde ik over mijn op 1 oktober gepresenteerde gedicht Martijn tien jaar 33 en mijn twee over Ravel geschreven gedichten bij het project Oprecht Gelogen (zie in deze rubriek 9 oktober). Ook toonde ik foto's van de eerste raadsels van de door mij geinitieerde publieksactie Kunstraadsels van Wageningen. Het gaat om ongeveer 30 raadsel van de kunst in de openbare ruimte in Wageningen. Het Cultureel Café vindt steeds plaats in de zaal van Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen, aanvang 20.15 uur, toegang gratis. Inlichtingen op de algemeen toegankelijke Facebookpagina.
1 oktober 2014
Wageningen
Bij licht van kaarsen en een fakkel heb ik op donderdagavond 1 oktober als stadsdichter mijn nieuwe gedicht op het 5 Mei plein in Wageningen voorgedragen ter herinnering aan Martijn Coïni die tien jaar geleden bij dit plein om het leven kwam. De titel is Martijn tien jaar 33. Het gedicht stond enkele dagen bij de gedenksteen opgesteld in een vormgeving aangeboden door Robbert Kamphuis.
26 september 2014
Utrecht
De UNESCO-bibliotheek van Stichting Emma te Utrecht is na reorganisatie op vrijdagmiddag 26 september officieel gepresenteerd. Bij die gelegenheid heb ik een speech gehouden over de geschiedenis van deze bibliotheek en over de problematiek van voorlichting rond een ideële instelling als UNESCO in het algemeen. De UNESCO Depository Library van Nederland was decennialang gevestigd bij het UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam. Ik ben oud-voorlichter bij het UNESCO Centrum Nederland en had in die functie dagelijks met de bibliotheek te maken. Bij het beëindigen van de voorlichtingsactiviteiten van deze stichting in 2006 is een nieuwe bestemming voor de bibliotheek gevonden bij de op vrede en mensenrechten gerichte stichting Emma. Stichting Emma is in Utrecht gevestigd aan Cremerstraat 245; de bibliotheek is elke woensdagmiddag open, de catalogus en actualiteiten zijn op te vinden op de website van de bibliotheek.
24 september 2014
Lokale media
Op woensdag 24 september hebben het huis aan huisblad De Stad Wageningen, de lokale omroep RTV Meborah, het cultuurplatform cultuurinwageningen.nl en de wikiwageningen.nl het tweede kunstraadsel van Wageningen bekend gemaakt. Onder de titel Kunstraadsels van Wageningen is op 17 september een publieksactie gestart om de raadsels op te lossen rond ongeveer 30 kunstwerken en andere beelden in de openbare ruimte van Wageningen.
17 september 2014
Lokale media

Onder de titel Kunstraadsels van Wageningen is op 17 september een publieksactie gestart om de raadsels op te lossen rond ongeveer 30 kunstwerken en andere beelden in de openbare ruimte van Wageningen. Wageningen is rijk aan kunst; zowel de gemeente als de universiteit hebben kunstwerken laten plaatsen. Hoewel het beheer over het algemeen op orde is, zijn in de documentatie toch enkele gaten aan het licht gekomen toen ik in 2010 in opdracht van de gemeente begon aan een inventarisatie van alle kunst in de openbare ruimte, ten behoeve van de nieuw op te zetten website beeldenvangelderland, een initiatief van de Provincie. Diverse vragen zijn mede met hulp van Rondleidingen Wageningen beantwoord, maar voor het oplossen van de laatste 30 raadsels roep ik met ingang van 17 september de hulp in van de Wageningse bevolking en allen die in Wageningen gewoond of gewerkt hebben. Elke week wordt een nieuwe vraag gepresenteerd op de website cultuurinwageningen.nl, op de lokale omroep RTV Meborah, en in het huis aan huisblad De Stad Wageningen. Antwoorden zijn welkom op wikiwageningen.nl. Op deze wiki staat tevens een uitleg over deze publieksactie.

KUNSTRAADSELS VAN WAGENINGEN
Beelden in de openbare ruimte zijn belangrijk. Ze maken de stad mooier. Hoe beter je er op let, des te meer je er ziet. Ze horen allemaal bij de geschiedenis en de identiteit van Wageningen. Als het goed is zetten ze ons aan het denken, en roepen ze vragen of herinneringen op. Ze kunnen ons laten stil staan bij wat niet vergeten mag worden, zoals de Tweede Wereldoorlog. Maar ook gevelstenen, gedenkstenen en andere inscripties zijn belangrijk, want ze vertellen de geschiedenis van de bewoners van deze stad

Raadsel Nummer 1: Wie heeft deze gevelsteen gemaakt?
Het eerste raadsel uit onze serie gaat over een gevelsteen. Aan een van die leuke zijstraatjes van de Hoogstraat, de Kapelstraat, hangt op nummer 4 op de eerste etage een gevelsteen aan de muur. Daaronder zit een garagedeur. Het is te zien dat hier een bedrijf gevestigd was of is. De gevelsteen is opvallend dik. Er staat een jongeman op met een kan en een drinkbeker. Zijn hoofd leunt nogal dromerig tegen de kan die hij omhoog houdt. Spoedig zal hij merken dat hij water of een ander vocht, bijvoorbeeld wijn, aan het morsen is over zijn blote benen. In een artikel in het blad Oud-Wageningen uit 1985 schrijft I.C. Rauws over Wageningse gevelstenen. Over deze steen zegt hij dat die Bacchus voorstelt, de god van de wijn van de Romeinen, en dat in dit pand vroeger een bierhandel was gevestigd van A. Mulder, agent van de Amstelbrouwerijen. Ergens anders vonden we, dat de steen misschien van 1950 dateert. Heel graag willen we weten welke kunstenaar die steen heeft gemaakt, wat de titel is en uit welk jaar hij stamt. Alle informatie is welkom. Uw reactie is welkom op de pagina met het vraagteken op www.wikiwageningen.nl, of op Wilhelminaweg 22, 6703CD Wageningen. Bij voorbaat onze dank. Laurens van der Zee, mede namens de stichting Cultuur in Wageningen en Rondleidingen Wageningen.

14 september 2014
Wageningen
Op zondag 14 september, de tweede dag van de Open Monumentendagen was ik als bestuurslid van Wageningen Monumentaal actief in het monumentale gebouw Haagsteeg 4, het vroegere instituut voor Plantkunde. In verband met het landelijke thema van dit weekend, "Reizen", heb ik in het middagprogramma van presentaties onder de noemer UNESCO en Mutual Heritage een inleiding gehouden over het gebouwde koloniale erfgoed.
13 september 2014
Zutphen
Met onze muziekgroep Folkcorn speelden we zaterdagmiddag 13 september als troubadours in het centrum van Zutphen op de eerste dag van het Open Monumenten-weekend.
12 september 2014
Wageningen
Op vrijdagavond 12 september presenteerde het Comité Open Monumentendag Wageningen in de bblthk, de plaatselijke bibliotheek, een publicatie over het thema van de landelijke Open Monumentendagen, "Reizen". Als stadsdichter deed ik een kort optreden. Tevens heb ik met Anneke Rot als Muzemakers de muzikale omlijsting verzorgd.
6 september 2014
Lelystad
Als stadsdichter van Wageningen nam ik deel aan de Nationale Stadsdichtersdag die op zaterdag 6 september in Lelystad werd gehouden. De Stadsdichtersdag is een jaarlijks ontmoetingsmoment voor tientallen stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen. Poëzie wordt voorgedragen in de plaatselijke schouwburg en bij optredens aan huis. Ook dit jaar was ontvangt bij de optredens bij mensen thuis hartverwarmend. Enkele rafelrandjes aan de plenaire poëzieavond in de schouwburg inspireerden mij tot uitvergroting in een column op de website cultuurinwageningen, getiteld Snoepreis – een zunig stukje over de rug van hele aardige mensen die helaas niet in Wageningen wonen.
30 augustus 2014
Langenfeld (D)
Met onze muziekgroep Folkcorn speelden wij als troubadours op een proeverij in het centrum van de Duitse stad Langenfeld.
29 augustus 2014
Ooltgensplaat
Van 29 tot en met 31 augustus organiseerde het collectief BE Summer of Love een Woodstockfestival in Fort Prins Hendrik bij Ooltgensplaat. Met onze muziekgroep Folkcorn speelden wij daar op vrijdagavond 29 augustus een set nummers van The Incredible String Band.
10 augustus 2014
Groenlo
Met onze muziekgroep Folkcorn traden we tijdens de Vestingdag in het centrum van Groenlo op als troubadours.
7 augustus 2014
Eindhoven
Met onze muziekgroep Folkcorn speelden we op de openingsavond van het nieuwe festival Parkfest in Eindhoven. Naast sets van ons repertoire aan historische Nederlandse volksmuziek brachten we een set met nummers van The Incredible String Band, in vervolg op ons optreden met dit repertoire tijdens het Wageningse Woetstok festival van 21 juni van dit jaar.
5 juli 2014
Sinderen
Met impro-explo-ensemble Rivelli speelde ik zaterdag 5 juli in Sinderen op het evenement 'n Drom, met muzikanten, dichters en andere kunstenaars uit de Achterhoek. Rivelli (Amsterdam - Wageningen) was te gast als vervolg op een eerder gehouden uitwisseling, de Emsterdem Echterhook Connection die op 13 april in Zaal 100 in Amsterdam plaatsvond. Het evenement 'n Drom is een jaarlijkse wandeling over de landgoederen Idink en Nibbelink bij Sinderen met poëtische en muzikale verrassingen. De organisatie berust bij de Stichting Eeuwig Erbarmen.
26 juni 2014
Wageningen
Het dienstencentrum voor ouderen, De Wielewaag, gelegen in het centrum van Wageningen, gaat sluiten; de vele activiteiten zullen meer verspreid over de stad gaan plaatsvinden in de wijkcentra, ofwel de Huizen van de Wijk. Op verzoek van Solidez heb ik als stadsdichter een afscheidsgedicht geschreven, getiteld Vaarwel huis, welkom huizen. Ik heb het deze keer gratis aangeboden. Op de afsluitende borrel op donderdagmiddag 26 juni heb ik het voorgedragen. Staf, vrijwilligers en senioren kregen de tekst mee naar huis.
22 juni 2014
Wageningen
De Sint Janstocht die in 2013 werd gehouden ter gelegenheid van 750 jaar Wageningse stadsrechten, werd dit jaar op zondag 22 juni herhaald. Deze Sint Janstocht is een multiculturele variant van de religieuze processie die in de middeleeuwen in Wageningen werd gehouden. Evenals in 2013, speelde muziekgroep Folkcorn in deze editie.
21 juni 2014
Wageningen
Dit jaar is het 45 jaar geleden dat het Woodstockfestival in Amerika plaatsvond. Op een drukbezochte "remake" in een park in Wageningen speelden plaatselijke groepen hun favoriete band van dat festival. Met Folkcorn, waarin ik muzikant ben, brachten we op dit Woetstok nummers van de legendarische Schotse folkgroep The Incredible Stringband. Het evenement begon rond 13.00 uur en liep door tot middernacht. Locatie was het Torckpark aan de stadsgracht.
28 mei 2014
Doorn
Bij de opening van de kunstroute Feest van de Geest in de Maartenskerk in Doorn heb ik samen met exposant Edo Hebinck een muzikale openingsact verricht: Op Edo's drie-pijpenorgel, aangedreven door een oude Singernaaimachine, reageerde ik met bas- tenor en sopraninoblokfluit, waarna Edo een bellenblazende Singernaaimachine en ik een kinder-bellenblaassetje te voorschijn haalde. Samen bellenblazend trokken we onder het getinkel van belletjes en een windorgeltje de wereld in. Feest van de Geest is een landelijk kerk- en kunstevenement. Op 28 mei werd de regionale editie Utrechtse Heuvelrug, met exposities in kerken in diverse plaatsen, in Doorn geopend.
24 mei 2014
Wageningen
Voor de Voedselbank Neder-Veluwe en omstreken is op zaterdagochtend 24 mei een "Estafette" gestart, waarin bedrijven en organisaties een maand lang de Voedselbank adopteren en van voedsel voorzien. Ze geven het stokje aan elkaar door. Op verzoek van de Voedselbank heb ik bij het officiële startsein van deze Voedselhulp Estafette in de bblthk aan de Stationsstraat als stadsdichter van Wageningen mijn gedicht Lijnen voorgedragen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst was er een optocht door het centrum. Muzemakers Anneke Rot en Laurens van der Zee hebben de stoet muzikaal begeleid.
20 mei 2014
Ede
Op verzoek van de Edese lokale omroep speelde ik met het bluestrio Railroad nogmaals live in het bluesprogramma van Hans Wolven, Blues note, dat elke dinsdagavond op Ede FM wordt uitgezonden. De omroep is sinds kort gevestigd in Cultura in Ede. Railroad is: Jitze Kopinga zang en gitaar, Simon Vink zang en bluesharp, Laurens van der Zee basgitaar en blokfluit. Railroad speelt oude countryblues.
9 mei 2014
Veghel

De voormalige veevoederfabriek CHV Noordkade in Veghel wordt geleidelijk-aan omgetoverd in een reusachtig cultuurcentrum. Bij de feestelijke opening van de bar De Afzakkerij hebben Robbert Kamphuis en ik een lied gemaakt en op vrijdagmiddag 9 mei gepresenteerd. Robbert zong en speelde Würlitzer-piano, ik zong en speelde sopraanblokfluit. Deze act werd aangeboden door de medegebruiker van het pand, Fabriek Magnifique. Deze organiseert om het jaar in Veghel een breed cultureel festival, ditmaal van 29 juni tot 1 juli. De oude naam van dit evenement is "Slokdarmfestival".

25 april 2014
Wageningen
Uit handen van de burgemeester van Wageningen, de heer Geert van Rumund, heb ik op vrijdagmiddag 25 april een koninklijke onderscheiding ontvangen: Lid in de Orde van Oranje - Nassau. Dit voor mijn diverse activiteiten op cultureel en maatschappelijk gebied. De uitreiking vond plaats in aansluiting op de opening door de heer Van Rumund van de expositie in de galerie van museum De Casteelse Poort, De blokken van Berlijn en wij.
25 april 2014
Wageningen
Bij een project van de Edese fotograaf en beeldend kunstenaar Salman Ezzammoury, Het Holocaust Mahnmal en wij, heb ik een aantal gedichten geschreven. Wij exposeren de fotobewerkingen van dit Berlijnse monument en mijn teksten dit voorjaar, met bronzen sculpturen van Harrie Willems, op de tentoonstelling De blokken van Berlijn en wij, in galerie Het Koetshuis van Museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1A in Wageningen. De opening werd op vrijdag 25 april verricht door de burgemeester van Wageningen, de heer Geert van Rumund. De expositie loopt tot en met 25 mei.
19 april 2014
Wageningen
Op de jaarlijkse Wageningse Boekenmarkt, een steeds groter wordend evenement, heb ik als stadsdichter opgetreden. Ik las enkele teksten vanaf het bordes van het stadhuis en trad op diverse plekken op in afwisseling met het mannenkoor Bakboord o.l.v. Anneke Rot. De Boekenmarkt speelt zich af op en rond de Markt.
13 april 2014
Amsterdam
Er lopen lijnen tussen bands uit de Achterhoek en uit Amsterdam. Onder de titel Emsterdem Echterhook Connection hebben enkele van die muziekgroepen op zondag 13 april opgetreden in Zaal 100, de Wittenstraat 100 in Amsterdam. Samen met Louis Niënhuis, Rob Fransen en Reinder van der Woude speelde ik met ons impro-explo-ensemble Rivelli. Niënhuis is afkomstig uit de Achterhoek en was daar al vroeg actief in de muziek.
4-6 april 2014
Langenfeld (D)
Met Folkcorn speelde ik in een aan Nederland gewijd toneelstuk in de Duitse plaats Langenfeld dat in dit weekend vier keer voor een uitverkochte zaal werd opgevoerd.
3 april 2014
Wageningen
In elke editie van het Cultureel Café, de eerste donderdag van de maand, treed ik als stadsdichter op met poëzie en literaire actualiteiten. Op donderdagavond 3 april was de laatste editie van dit seizoen. Ik trad op met het impro-explo-ensemble Rivelli . Het Cultureel Café vindt steeds plaats in de zaal van Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. De website wordt vernieuwd; daarnaast is er een algemeen toegankelijke Facebookpagina.
2 apeil 2014
Wageningen
Op woensdagavond 2 april vond de negende editie van De Tafel van W plaats, een initiatief van Robbert Kamphuis. Steeds is de locatie een verrassing. Ditmaal bleek de tafel zich te bevinden op het podium van de grote zaal van theater Junushoff. Voor deze gelegenheid heb ik als stadsdichter een Lofdicht op Wageningen geschreven, dat ik staande op de tafel heb voorgedragen.
15 maart 2014
Wageningen
De bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, organiseerde op zaterdagavond 15 maart een drukbezochte literaire avond als afsluiting van de Boekenweek. Ik werkte mee aan de organisatie, deed de presentatie samen met bblthk-directeur Sjaak Driessen, en trad kort op als dichter.
12 maart 2014
Wageningen
Op woensdagmiddag 12 maart hebben Robbert Kamphuis en ik onze Complimentenmachine onthuld. Dat is een apparaat dat aan de voorbijganger een compliment geeft, een van de 751 gesproken complimenten. Daarvan zijn er 600 in het Nederlands, 50 in het Engels, en een kleiner aantal in 10 andere talen - waarmee de internationaliteit van Wageningen wordt onderstreept, naast de gastvrijheid die uit alle complimenten spreekt. De machine, verpakt in een positieve duim, hangt één-hoog bij avant-garde-kapper Bubbles op Junusstraat 6 ( een zijstraat van de Hoogstraat) in Wageningen. Idee en techniek Robbert Kamphuis, teksten Laurens van der Zee. Deze installatie is mede mogelijk gemaakt door het Platform Beroepskunstenaars Wageningen.
9 maart
Wageningen
De bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, hield op zondagmiddag 9 maart onder leiding van de directeur, Sjaak Driessen, een Ode aan Marian Heij, voormalig eigenares van de gerenommeerde Wageningse boekhandel Kniphorst en initiatiefneemster van tal van literaire activiteiten. Zij werd enige jaren terug om het leven gebracht. Voor een volle zaal haalden diverse betrokkenen herinneringen op. Als stadsdichter heb ik twee teksten voor deze gelegenheid geschreven, het prozastuk Een sint-bernard in de Hoogstraat in de vorm van een monoloog, en het lied Kom van die wolk af!, geïnspireerd op de jaren '60-hit Kom van dat dak af door Peter Koelewijn. De monoloog heb ik niet uitgesproken, het lied heb ik die middag uitgevoerd, in een eenvoudige versie waarin ik mezelf begeleidde op basgitaar; het refrein werd meegezongen door het publiek.
6 maart
Wageningen
In elke editie van het Cultureel Café, de eerste donderdag van de maand, treed ik als stadsdichter op met poëzie en literaire actualiteiten. Op 6 maart meldde ik allereerst dat de Complimentenmachine van Robbert Kamphuis en mij op 12 maart zal worden onthuld - zie die datum in deze rubriek. Vervolgens stond ik stil bij het overlijden van de dichter Leo Vroman op 22 februari 2014. Ik heb coupletten gelezen uit mijn favoriete gedicht, Voor wie dit leest, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1954. Ook toonde ik het Hollands Maandblad van februari 2014, waarin het gedicht Einde staat dat hij 12 dagen voor zijn dood heeft geschreven. Naar aanleiding van de discussies over de heropening van een gedempt deel van de stadsgracht kwam ik met een nieuw gedicht hierover, Wageningen let op uw saek. Het Cultureel Café vindt steeds plaats in de zaal van Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Op donderdagavond 3 april is de laatste editie van dit seizoen. Dan treed ik daar op met het impro-explo-ensemble Rivelli .
23 februari 2014
Arnhem
Bij de opening van een expositie van kunstwerken in Arnhem spelen Anneke Rot en ik als Muzemakers op zondag 23 februari achtergrondmuziek. De kunstwerken zullen geveild worden ten behoeve van de benefietactie Forza Sardegna, als hulp aan dorpen in Zuid-Sardinië die eind vorig jaar getroffen zijn door noodweer. De expositie vindt plaats in restaurant Momento in het Rozetgebouw, Oude Oeverstraat 98 te Arnhem. aanvang 15.00 uur. Onze band met Sardinië bestaat uit de goede herinneringen die Folkcorn heeft aan een festival in Bulgarije in 2011, waar wij de sympathieke Sardeense mannenzangroep Terra Mea hebben ontmoet. Muzemakers biedt de muziek gratis aan.
16 februari 2014
Amsterdam
In Zaal 100, De Wittenstraat 100 in Amsterdam, werd op zondagmiddag en -avond 16 februari een benefietconcert gegeven voor de stichting Theaterstraat die in december door een brand werd gedupeerd. Onder meer speelde de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Met mijn folkgroep Folkcorn werkten we aan dit concert mee; in 1986 vervoerde Theaterstraat onze groep en de Nederlands - Portugese groep Venham Mais Cinco in Portugal tijdens een zomertournee, en in 2011 speelden we met de Fanfare in de Franse stad Amilly. Ook daaraan werkte Theaterstraat mee.
6 februari 2014
Wageningen
In elke editie van het Cultureel Café, de eerste donderdag van de maand, treed ik als stadsdichter op met poëzie en literaire actualiteiten. Op 6 februari bracht ik met Paul Dunki Jacobs de hilarische documentaire Stormpainting, over ons project-met-een-knipoog waarin in de wind van een zware ventilator schilders en ik als dichter werk hebben gemaakt en de improvisatieband Rivelli muziek maakte. Op het podium en in de zaal waren deze kunstwerken opgesteld. Tijdens de vertoning blies de ventilator enkele bezoekers uit de voorste rijen. Het Cultureel Café vindt steeds plaats in de zaal van Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen, aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
1 februari 2014
Noordwolde
Het wereldmuziekprogramma Radio van Verre, van Fred Hoekstra, dichter, muziekkenner en antropoloog, beleefde op zaterdagavond 1 februari op de regionale zender Radio Centraal te Noordwolde zijn 1000ste uitzending. Sinds 1995 brengt Fred Hoekstra wereldmuziek uit alle continenten, afgewisseld met interviews en actualiteiten. Vaak zijn buitenlandse musici tijdens hun tournee in Nederland gast in Hoekstra's programma. Als muzikant in Folkcorn en als dichter ben ik enkele keren te gast geweest in dit programma - de lijnen zijn feitelijk nog ouder, want Hoekstra en ik studeerden in dezelfde periode niet-Westerse sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en runden in die stad in de jaren '80 met vrienden het tijdschrift De Geus. Tijdens de jubileumuitzending heb ik verslag gedaan van mijn stadsdichterschap, enkele favoriete gedichten en muziekstukken laten horen, en een fluitimprovisatie op mijn basblokfluit gespeeld.
30 januari 2014
Wageningen
Gedichtendag 2014 leidde op 30 januari de Poëzieweek in die tot en met woensdag 5 februari in Nederland en Vlaanderen werd gehouden. Het thema van dit jaar was Verwondering - een thema met haken en ogen, want "verwondering" is niet iets dat je schrijft of hardop roept. In lijn daarmee heb ik op die avond in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, naast eigen werk poëzie gebracht van Nederlandse dichters die bij de lezer een gevoel van verwondering weten op te roepen. Van C. Buddingh' las ik Pluk de dag, van Arie Gelderblom Een zeer vreemde pegel, van K. Schippers Zes zinnen dichter bij de waarheid en van Herman Gorter Gij staat zoo heel, heel stil. Deze oude teksten verrasten het overwegend jeugdige publiek, vaste bezoekers bij het andere deel van deze avond, namelijk een aflevering van het popprogramma Quiet is the new loud, georganiseerd door de stichting Popcultuur Wageningen. Omdat er diverse buitenlandse studenten op het muziekprogramma waren afgekomen heb ik mijn eigen werk in het Nederlands en in het Engels voorgedragen, met vertalingen door Michael Collins en Kate Simms. Als muzikanten traden die avond de singer-songwriters On Eva en Choirboy Invisible op.
29 januari 2014
Wageningen
Op woensdagavond 29 januari werd tijdens een besloten diner in restaurant Het Carillon afscheid genomen van het Comité Wageningen750, een vrijwilligersgroep die het programma van het feestjaar 2013 - 750 jaar stadsrechten van Wageningen - heeft georganiseerd. Bij het diner waren de burgemeester en enkele andere medewerkers van de gemeente Wageningen aanwezig. Op verzoek van de gemeente heb ik als stadsdichter voor en over dit Comité een gedicht geschreven, U hoort van ons, en dit voorafgaande aan het diner voorgedragen.
26 januari 2014
Veenendaal
Het trio Railroad, waarin ik bassist ben, speelde zondagmiddag 26 januari in Drinkerij De Blauwe Olifant aan de Markt in Veenendaal. Andere optredenden waren Judy Benschop en de band Eggbiscuit. Elke laatste zondag van de maand tussen 15:00 en 18:00 uur zijn er semi-akoestische bluesoptredens. Ze worden georganiseerd door de Veense Acoustic Blues Folk and Jazz Society . Railroad brengt oude country blues. De overige leden zijn Jitze Kopinga (gitaar en zang) en Simon Vink (mondharmonica oftewel bluesharp, en zang).
2 januari 2014
Wageningen
In het Cultureel Café in café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen treed ik tijdens elke editie, de eerste donderdag van de maand, op als stadsdichter. Op donderdagavond 2 januari heb ik in een terugblik op Woorden van leven en dood van 15 december wederom een aantal van mijn eigen rouwadvertenties gelezen. Ook heb ik nogmaals het gedicht Afspraak van J.W. Oerlemans gebracht. Dit prachtige gedicht staat op de grafsteen van twee gelieven, ergens op een Wageningse begraafplaats. Als te verwachten acties voor 2014 als dichter en muzikant noemde ik een reprise van Stormpainting (zie 2 november 2013) in Amsterdam ergens dit voorjaar, plus concerten van Folkcorn in Duitsland en Frankrijk, en hopelijk ook Zweden. Aan studentenvereniging Ceres heb ik een gedicht als stadsdichter toegezegd over het pompkraantje dat Ceres in 1978 aan Wageningen heeft geschonken, als zij het voor elkaar krijgen dit van het 5 Meiplein verdwenen monumentje weer in ere te herstellen. Mijn komende expositie met fotograaf Salman Ezzammoury over het Berlijnse Holocaust Mahnmal (monument) in de Casteelse Poort heb ik ook vermeld. Tenslotte heb ik de Gedichtendag op 30 januari en het gekozen thema van de Poëzieweek aangestipt. "Verwondering" is een lastig thema: noem het en het is weg. Alleen met een omweg kom je er bij. Dat heb ik geïllustreerd door Paul van Ostayens gedicht Marc groet de dingen te lezen en Televisie van Willem Wilmink.
21 december 2013
Wageningen
Op Dag Wageningen750, de feestelijke slotdag van de viering van 750 jaar stadsrechten, presenteerde Anneke Rot het boekje dat zij heeft gemaakt van 750 anagrammen die op de letters van de zin De stad Wageningen viert feest zijn gemaakt. De inzendingen werden door deelnemers uit het hele land geplaatst op de wiki Wageningen750. Het boekje is voor 7,50 euro bij haar te bestellen plus verzendkosten. tel 0317-418338, a.rot[AT]iae.nl . Anneke Rot en ik vormen samen Muzemakers VOF.
21 december 2013
Wageningen
Op Dag Wageningen750, de feestelijke slotdag van de viering van 750 jaar stadsrechten, speelden we met Folkcorn in de Raadzaal van het Stadhuis en in café Loburg. Die avond vormden Anneke Rot en ik als Muzemakers de muzikale leiding van een grote lampionnenoptocht van de bibliotheek naar de markt waar het slotconcert van deze dag zou plaatsvinden.
15 december 2013
Wageningen
Op zondagmiddag 15 december werd in Koffie met Verbeelding, Buurtseweg 3 in Wageningen een bijeenkomst over rouw en troost in poëzie en proza gehouden. Woorden van leven en dood werd georganiseerd door Petra Sips (De Plek) in samenwerking met schrijver Martinus de Kam en mijzelf. Ik las teksten die door anderen waren ingezonden en bracht ook eigen werk, waaronder een selectie uit de rouwadvertenties die ik over mijn diverse mogelijke eigen levenslopen had geschreven voor de expositie Holland2050, die eind 2007 in Wageningen werd gehouden. Mijn rouwadvertenties heb ik het jaar daarop ook nog geëxposeerd in museum De Casteelse Poort. Net als toen, maakten de advertenties op 15 december nogal wat indruk. De selectie van ongeveer 20 van de 43 exemplaren die in de pauze te zien was, maakte ook het nodige los.
13 december 2013
Bennekom
Met mijn muziekgroep Folkcorn speelde ik op vrijdagmiddag 13 december in Bennekom. Het was de eerste dag van de Dickens Fair die op 13 en 14 december in het centrum werd gehouden. We speelden als troubadours in de Dorpsstraat. Een filmpje van Ede TV is te zien op Youtube.
5 december 2013
Wageningen
In het Cultureel Café in café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen treed ik tijdens elke editie, eerste donderdag van de maand, op als stadsdichter. En de eerste donderdag van december was 5 december, Sint of geen Sint. Om in de stemming te blijven ontving ik als gast de Wageningse schrijver en Sintkenner Martijn Adelmund. Die bracht enthousiast een zelfgemaakte quiz over Sinterklaas. Daarnaast vertelde ik over recente stadsdichtersactiviteiten. Zeer actueel was de bijdrage die ik de avond daarvoor had geleverd aan de opening van de expositie Wageningse Deuren in de plaatselijke bibliotheek van Wageningen, de bblthk. Ik heb een aantal van de huishoudbriefjes voorgelezen die ik daarvoor had geschreven.
4 december 2013
Wageningen

Van 3 tot 31 december 2013 hield de vereniging van amateurkunstenaars Het Gelders Palet in de bibliotheek van Wageningen een expositie op het thema Wageningse deuren. De opening werd op 4 december verricht door de burgemeester van Wageningen, de heer Van Rumund. Op uitnodiging van Het Gelders Palet heb ik voor die gelegenheid een tekst geschreven en voorgedagen. Ik heb Huishoudbriefjes, gevonden op een keukentafel geschreven, omdat het leven achter die deuren mij wezenlijker toescheen dan het uiterlijk van de deuren zelf. Na mijn voordracht heb ik aan de voorzitter een grote bos oude sleutels overhandigd, als uitnodiging aan de leden om voor de volgende expositie het leven in de huizen uit te beelden.

2 december 2013
Wageningen
Wegens de toestand heb ik mijn op maandagavond 2 december geplande Sinterklaagavond - in samenwerking met Martijn Adelmund - uitgesteld. Wij komen terug.
24 november 2014
Wageningen
Met mijn muziekgroep Folkcorn werkte ik mee aan het project Het geluid van Wageningen in theater Junushoff, Wageningen. Na een aantal nummmers uit ons repertoire speelden wij Romance Vadense, onze variatie op het thema van het Geluid van Wageningen. Folkcorngitarist en muzikaal leider Jitze Kopinga heeft deze bewerking geschreven.
23 november 2013
Ede
In Huis Kernhem verzorgden de Muzemakers Anneke Rot en Laurens van der Zee op zaterdag 23 november de muzikale omlijsting bij de opening van een expositie van kunst van cliënten van 's Heeren Loo.
22 november 2013
Bennekom
Op vrijdagavond 22 november voerde de Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Bennekom de Saint Nicolas Cantata van Benjamin Britten uit. De uitvoering was onderdeel van een door COV georganiseerd Britten Event. Daarbij hoorde een culturele High Tea 's middags. De Wageningse musicus Cees Mobach verzorgde bij deze gelegenheid een audiovisuele inleiding over Britten's Cantate. Ik las een gedicht dat ik op uitnodiging van COV voor deze gelegenheid had geschreven. Het werd Zou het dan toch waar zijn?
20 november 2013
Wageningen
Op woensdagavond 20 november presenteerde de organisatie Vluchteling Onder Dak het Wageningse paspoort voor asielzoekers. Hierin staan de rechten beschreven die uitgeprocedeerde asielzoekers toch nog hebben. Als stadsdichter van Wageningen heb ik een voor die gelegenheid geschreven gedicht voorgedragen, Je mag veel. De avond vond plaats in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen aan de Stationsstraat.
19 november 2013
Internet
Mijn nieuwe column op de website www.cultuurinwageningen.nl heet Tja, Stadsdichter en is gewijd aan mijn inmiddels twee jaar ervaring als eerste stadsdichter van Wageningen. Hij begint zo: Ik prikte laatst een vorkje met Anne Vegter, Dichter des Vaderlands...
15 november 2013
Wageningen
Op vrijdagmiddag 15 november sloten de Waterlanders hun project Het Bloemenfort af met een feestje in en rond het fort, waarbij ik als dichter optrad, ik las een deel van mijn tekst De herfst van Wageningen waarna de muziek van Remco de Kluizenaar klonk die de basis vormde voor de tekst. Ik heb de teksten van hun seizoensmuziek Lente, Zomer en Herst geschreven. Het Bloemenfort is in verband met de viering van 750 jaar stad Wageningen van takken gebouwd op de Wageningse Berg, met als plattegrond de oude Wageningse vestingstad.
7 november
Wageningen
In het Cultureel Café in café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen treed ik tijdens elke editie, eerste donderdag van de maand, op als stadsdichter. Op 7 november besprak ik enkele literaire actualiteiten, vertelde over recente stadsdichtersactiviteiten, las uit eigen werk en interviewde Isa Verwaal, een jonge dichters van Het Pantarijn, die in het afgelopen voorjaar de eerste prijs won van een door het Cultureel Café uitgeschreven gedichtenwedstrijd op het thema Feest in de stad.
2 en 3 november 2014
Wageningen
Op zaterdag 2 en zondag 3 november werd in het Wageningse filmhuis Movie W het project Stormpainting gepresenteerd, idee en productie Paul Dunki Jacobs in samenwerking met Laurens van der Zee. Het oorspronkelijke idee om schilders, een dichter en muzikanten aan een strand te laten werken in een vliegende storm is in de loop van het project door "voortschrijdend inzicht" omgezet in een indoor-Stormpainting, met een zware ventilator en een namaakstrand in het atelier van de kunstenaars. Van het project is een film gemaakt. Deze film, de gemaakte werken en een live-optreden van de deelnemende Amsterdamse band Rivelli vormden zaterdag de ingrediënten voor de opening van de presentatie; op zondag werd de film ook vertoond en demonstreerde de deelnemende kunstenaar Harry Oonk de door wind aangedreven installatie waarmee hij zijn werk had geschilderd.
22 oktober 2013
Wageningen Universiteit
Op dinsdag 22 oktober gaf Working at the railroad, een trio voor oude countryblues, een lunchconcert in het gebouw Impulse op de Campus van Wageningen UR aan de Droevendaalse steeg. Ik speel basgitaar in dit trio. De overige leden zijn Jitze Kopinga, gitaar en zang, en Simon Vink, mondharmonica en zang.
18 oktober 2013
Wageningen
Het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken van Robbert Kamphuis en mij presenteerde vrijdagavond 18 oktober een avond over de Daalderop Coffeemaker, een huishoudicoon uit de jaren '60 tot '80. Het werd een gevarieerde avond met een enthousiast publiek en met veel om over na te praten. De avond vond plaats in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen. Het was tevens een Salon van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Peter Schipper, conservator van het Streekmuseum Tiel, gaf een geestige presentatie over de geschiedenis en de producten van de Daalderopfabriek. Leden van de familie Daalderop droegen als verrassing een erfstuk, een afbeelding met ingelegd hout (intarsia) van de oude fabriek, aan het Streekmuseum over. In de pauze was koffie te proeven, gemaakt met drie Daalderop Coffeemakers.
3 oktober 2013
Wageningen
In het Cultureel Café in café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen treed ik tijdens elke editie, eerste donderdag van de maand, op als stadsdichter. Bij de eerste editie van het nieuwe seizoen heb ik fragmenten uit recente stadsgedichten gelezen, enkele literaire actualiteiten vermeld en als gast Remco de Kluizenaar ontvangen. Remco is lid van De Waterlanders die Het Bloemenfort op de Wageningse Berg hebben gebouwd. Hij lichtte toe hoe het meest recente muziekstuk De herfst van Wageningen tot stand is gekomen. Vervolgens werd daarvan een deel ten gehoren gebracht. Hij schreef de muziek, ik de tekst van dit lied.
17 - 24 september 2013
Voronezh (Rusland)
Van 17 tot en met 24 september was Folkcorn in Rusland om deel te nemen aan een muziekfestival dat in de stad Voronezh werd gehouden.
14 september 2013
Wageningen
Tegelijk met de Open Monumentendag vindt in Wageningen altijd de Molenmarkt plaats rond de nog werkende korenmolen De Vlijt. Met mijn muziekgroep Folkcorn speelde ik daar, we liepen als troubadours spelend rond en gaven ook enkele concertjes, waaronder een afsluitend concert op het podium bij de molen.
13 september 2013
Wageningen
Aan de vooravond van de Open Monumentendag presenteerde het Comité Open Monumentendag Wageningen in de bblthk een boek over het thema van dit jaar, Macht en Pracht. Op uitnodiging van het Comité heb ik hierover als stadsdichter van Wageningen een gedicht geschreven en voorgedragen, Gebouwen van gezag en nog wat. De bblthk is de openbare bibliotheek van Wageningen. Muzemakers, ofwel Anneke Rot en ik, zorgde voor de muzikale omlijsting. Onder meer speelden wij melodieën uit de begin 1700 uitgegeven bundel Oude en Nieuwe Hollandtse Boerenlieties en Contredansen.
13 september 2013
Wageningen
Op vrijdagmiddag 13 september werd het seniorencomplex Van der Meer gebouw in het Nobelpark in Wageningen feestelijk geopend. Muzikaal duo Muzemakers (Anneke Rot en Laurens van der Zee) verzorgde de muzikale omlijsting. Wij speelden acoustische wereldmuziek, rondlopend met fluiten en accordeon. Ook zongen wij meezingers met de bewoners. Gebouw Van der Meer biedt een nieuwe manier van zelfstandig wonen gecombineerd met zorg en diensten. Ook andere 55-plussers gaan wonen in Van der Meer, aldus De Woningstichting, die samen met Opella de feestelijkheden organiseerde.
7 september 2013
Lelystad
Als stadsdichter van Wageningen nam ik op zaterdag 7 september in Lelystad deel aan de negende Nationale Stadsdichtersdag. Deze dagen worden georganiseerd door de in Lelystad gevestigde Stichting Poëtikos, met als drijvende kracht Gerard Beense, eerste stadsdichter van Lelystad. De Oosterbeekse uitgeverij Kontrast bracht ook dit jaar weer een verzamelbundel uit met gedichten van Nederlandse en Vlaamse stadsdichters. Op de drukbezochte presentatieavond in het Agoratheater las ik mijn stadsgedicht Wereldburen; in het middagprogramma waren de dichters op diverse locaties actief. Ik droeg proza en poëzie voor in de gereconstrueerde pre-historische nederzetting Swifterkamp, samen met de stadsdichter van Elburg, Willem van Dijk, en de dichteres van de gemeente Smallingerland (Fr), Sanne van Balen, met haar 18 jaar de jongste deelneemster. Dankzij diverse sponsors werden maaltijden en overnachtingen gratis aan de dichters aangeboden.
24 augustus 2013
Bennekom
Op zaterdagmiddag 24 augustus speelde ik met mijn groep Folkcorn in de Muziektent in het centrum van Bennekom. Wij boden dit concert gratis aan vanwege het feit dat in 1973, dus 40 jaar geleden, Folkcorn in Bennekom werd opgericht door Bennekomse en Wageningse muzikanten. Folkcorn is de oudste nog spelende folkgroep van Nederland.
4 augustus 2013
Renkum
Op zondag 4 augustus presenteerde het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken zich in de monumentale boerderij Everwijnsgoed. Zowel voor de vele verweesde apparaten als voor de vele boeken op de leestafel bestond grote belangstelling. Everwijnsgoed ligt in het Renkumse Beekdal tussen Wageningen en Renkum. Het MinIOGZ is in het najaar van 2010 in het leven geroepen door beeldend kunstenaar Robbert Kamphuis en Laurens van der Zee. Robbert schildert bijzondere schilderijen van in onbruik geraakte apparaten, ik schrijf er teksten bij. In de eerste helft van 2011 hadden wij een drukbezochte vestiging van het Ministerie aan het Conventplein in Wageningen. Afgedankte apparaten met een verhaal zijn wij blijven opvangen, verzamelen en koesteren. Een deel van de collectie is te bewonderen op de website www.miniogz.nl. Nieuwe schilderijen en teksten zijn in voorbereiding. Zie ook Apparaten vet en mager en het Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken in de rij van mijn tekstprojecten en installaties, en natuurlijk de spullenschilderijen van Robbert Kamphuis.
6 juli 2013
Wageningen
Op zaterdagavond 6 juli vierden we met veel vrienden en kennissen een tweejaarlijks themafeest, een semi-besloten gebeuren. Als assistent rijd ik daarvoor dagen af en aan met mijn oldtimer Dodge pick-up. Het thema dat de feestcommissie voor dit jaar had bedacht was "Open Inrichting", het feest was een soort intake-avond voor nieuwe cliënten. In lijn met dit thema speelde ik met mijn impro-explo-ensemble Rivelli de Imprévu Scénique Hallicunant no 2 van de Franse componist Honoré Ouagadougiou le Petit uit Guadeloupe of iets wat daar op leek. Met Folkcorn traden we traditiegetrouw ook in de stijl van het feest op, en verblijdden we de zaal als The Faldera Four met een aantal schoolreisliedjes waarvan het refrein kon worden meegezongen. Mijn plan om zo vals mogelijk te blokfluiten is geslaagd.
6 juli 2013
Wageningen
Popcultuur Wageningen organiseerde op het Conventplein en omgeving een drukbezocht popfestijn waarvoor ik net als enkele jaren terug enkele grote canvasdoeken met mijn gedichten beschikbaar stelde. Ditmaal waren het coupletten uit twee recente gedichten als stadsdichter, die ik op 15 juni op mijn Dodge pick-up had meegevoerd in de Historische Optocht.
23 juni 2013
Wageningen
Op zondag 23 juni is de middeleeuwse Wageningse Sint Jans processie ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stadsrechten nieuw leven ingeblazen, nu onder de naam Sint Janstocht. Een stoet van wandelaars, muzikanten en andere artiesten liep de historische route van de Markt naar de Wageningse Berg waar de nederzetting Wageningen ooit begon. Daar zijn nog de resten van een vroeg middeleeuws kerkje te zien. Onderweg waren diverse acts te bewonderen ter hoogte van de zeven staties waar vroeger langs de route hetzelfde gebeurde. De processie werd op de Berg afgesloten met een gezamenlijke feestmaaltijd, waaraan ieder het zijne / hare bijdroeg. Mijn muziekgroep Folkcorn werkte aan dit evenement mee. Onze Indonesische collega Yasudah, die bij ons op bezoek was, leverde een sfeervolle bijdrage door met boventonen een Indonesische meditatie te zingen. Het initiatief voor dit evenement kwam van onze Wageningse collega's Madlot. Het deel van de Hoogstraat waar vroeger de processie door liep, kreeg zondagochtend vroeg zijn oude naam Cruysstraat - een actie van Anneke Rot en mij (foto).
19 juni 2013
Wageningen
Na lang vergeefs op een storm gewacht te hebben, hebben we - initiatiefnemer Paul Dunki Jacobs en ik - ons Stormpainting plan, waarin schilders en muzikanten in een zware storm gefilmd zouden worden, binnenshuis uitgevoerd, en wel in een leegstaande fabriek in Wageningen. Aangeblazen door een hele sterke ventilator schilderden Paul Dunki Jacobs en Harry Oonk hun doeken, schreef ik als dichter enkele regels op een wapperend papier, en speelde ik met mijn impro-explo-ensemble Rivelli heftige geïmproviseerde muziek, bijgestaan door de Indonesische muzikant Yasudah met wie Rivelli ook in 2012 heeft opgetreden. Het ligt in de bedoeling om de film en de gemaakte werken in het najaar in Wageningen te presenteren.
16 juni 2013
Wageningen
Als afsluiting van de "spektakelweek" ter viering van 750 jaar stadsrechten werd in Wageningen op zondag 16 juni "het grootste kinderfeest van Gelderland" georganiseerd, in en rond theater Junushoff. In de kleine zaal voerde de Sint Jozef basisschool een muziekstuk van oud-muziekdocent Wim Somsen op, waarbij werd gespeeld op de door Somsen ontwikkelde "violaar" - een tweesnarige viool-gitaar die van hout of van metaal kan worden gemaakt. Als dichter las ik daarbij mijn "Manifest van de Tafel van W" uit begin 2012, dat voor Somsen de aanleiding was om dit muziekstuk te componeren; in de beginregels komen engelen met violaren voor, die rond de zeppelin zweven waarin een zitting van de Tafel van W plaatsvindt die aan alle tweespalt in de stad een einde maakt. De Tafel van W is een creatie van de kunstenaar Robbert Kamphuis, waaraan iedereen kan deelnemen. De prachtige tekening van de zeppelin was van Henk van Ruitenbeek (foto Somsen).
15 juni 2013
Wageningen
Als stadsdichter reed ik in mijn Dodge pick-up uit 1942 mee in de historische optocht die op zaterdagmiddag 15 juni in Wageningen wordt gehouden. In de laadbak hingen coupletten van enkele van mijn gedichten, groot afgedrukt. Om helemaal duidelijk te maken dat het hier om een schrijver ging, stonden er grote letters A, B, C op het dak en een zwaailicht. De optocht vond plaats in de "spektakelweek" waarin (wederom) 750 jaar stadsrechten werden gevierd, rond de preciese datum: 12 juni.
11 juni 2013
Wageningen
Als stadsdichter trad ik met een nieuw gedicht, Te Wapen Wageningen, op bij de presentatie van de concept Structuurvisie van de Gemeente Wageningen voor de komende jaren. Op verzoek van de organisatoren sloot ik de avond af met het ter plaatse gemaakte gedicht Laat zien wat je hebt!, als poëtische samenvatting van het besprokene. Het symposium vond plaats in de kleine zaal van theater Junushoff. Het afsluitende gedicht zal in het verslag van de avond worden opgenomen.
9 juni 2012
Renkum
Muziekgroep Folkcorn opende het culturele seizoen van de monumentale boerderij Everwijnsgoed op zondagmiddag 9 juni. Op elke zondag in juni, juli en augustus vinden daar exposities en live-muziek optredens plaats. Everwijnsgoed ligt in het Renkumse Beekdal tussen Wageningen en Renkum, Bennekomseweg 160. Toegang gratis.
Begin juni 2013
Wageningen
Begin juni is mijn tweede tekst voor het Bloemenfort van De Waterlanders, Die warme Wageningse zomer, door Waterlander Remco de Kluizenaar op muziek gezet en gepubliceerd. Bezoekers van het Bloemenfort, bovenop de Wageningse Berg, kunnen het downloaden en afspelen tijdens hun wandeling rond het fort. In de loop van de zomer werk ik aan een derde tekst, over de herfst en of winter van Wageningen.
1 juni 2013
Wageningen - Werkendam
In opdracht van De Woningstichting heb ik een gedicht, Maak Nieuw Kortenoord, geschreven ter gelegenheid van de oplevering van tientallen huurwoningen in de Wageningse nieuwbouwwijk Nieuw Kortenooord. Bewoners van deze en andere woningen in de buurt organiseren op zaterdag 1 juni een buurtfeest. Tijdens het ceremoniële gedeelte werd mijn gedicht voorgedragen. Zelf was ik elders bezig, namelijk als muzikant in mijn groep Folkcorn; wij speelden op een besloten feest in Fort Altena bij Werkendam.
26 mei 2013
Utrecht
Met onze muziekgroep Folkcorn speelden we op het schaapscheerdersfeest in het Griftpark in de stad Utrecht, waarbij we als troubadours spelend rondliepen. Voor de jongste kinderen hadden we diverse kinderliedjes over schapen, die zeer in de smaak vielen.
24 mei 2013
Wageningen
De expositie Visioen Wageningen door leden van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen en gasten, is op vrijdagmiddag 24 mei geopend. De expositie vond plaats in "het gebouw met de vaas", Binnenhaven 7 te Wageningen. Mijn inzending was Utopie Wageningen, waarin ik schetste hoe de stad zich naar mijn idee had moeten ontwikkelen, uitgaande van een plattegrond van Wageningen als vestingstad in de 17e eeuw. Ik stelde onder meer dat het kasteel nooit had mogen worden afgebroken omdat dat de residentie had moeten worden van de Stadsdichter. Op de foto bevindt zich het terrein van het kasteel bij de punt rechts onderaan. De ontheemde dichter staat er met gemengde gevoelens naast. De expositie was te zien op zaterdag en zondag tot en met 30 juni.
5 mei 2013
Oosterbeek
In het mooie, intieme openluchttheater van Tuin De Lage Oorsprong, Van Borsselenweg 36 in Oosterbeek vond op 5 mei op initiatief van Ernestine en Klaartje Scheer een poëzie- en theaterevenement op het thema "Vrijheid" plaats in vervolg op een poëzie-evenement over Verzoening, vorig jaar op 16 september. Ik nam daar aan deel als dichter en speelde op tenorblokfluit een improvisatie op het lied Summertime, in vervolg op het voordragen van mijn gelijknamige gedicht. Ook speelde ik een improvisatie op het Iraanse lied Morge Sahar, waarvan ik in 2011 een zingbare versie heb gemaakt met gebruikmaking van de vertaling in het Nederlands door Ann DeCraemer. Mijn versie van dit lied heb ik bij deze gelegenheid ook voorgedragen. Meer over dit lied in deze nieuwsrubriek op 13 november 2011.
3 mei 2013
Wageningen1940-1945.nl
Mijn gedicht Stille Tocht, Sterke Tocht, dat ik vorig jaar op 4 mei aan het begin van de Stille Tocht in Wageningen heb voorgedragen, is geplaatst op de website wageningen1940-1945.nl.
30 april
Over Den Haag
Allemaal gefeliciteerd, en nu aan het werk. Maar eerst nog even mijn kroningsgedicht lezen dat ik op 30 april 1980 heb geschreven. Ter gelegenheid van de kroning van Willem Alexander heb ik mijn Kermis aan de Lange Vijverberg uit 1980 op deze site geplaatst.
24 april 2013
Wageningen
Op woensdagavond 24 april waren bekroonde dichters van de poëziewedstrijd Feest in Wageningen te gast in de live-actualiteitenuitzending van de plaatselijke radio en kabelkrant RTV Meborah. Ik voerde het woord als voorzitter van de jury. Het programma werd geleid door Marjan van de Klift.
20 - 21 april 2013
Wageningen
Dynamisch literair weekend met een grote boekenmarkt op de Markt met optredens van dichters onder wie ik, optredens en prijsuitreiking van de poëziewedstrijd Feest in Wageningen waarvan ik juryvoorzitter was in Café Loburg, en 's avonds de prijsuitreiking van de landelijke verhalenwedstrijd Feest in de Stad in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen. Van die literaire wedstrijd was ik jurylid. Ook daar trad ik op als dichter; als stadsdichter heb ik daar mijn nieuwe gedicht De Hoogstraat is de wereld gepresenteerd, dat ik op verzoek van de organisatoren had geschreven. Op zondagmorgen was er in de bibliotheek een literaire brunch met vele schrijvers, vormgegeven door Robbert Kamphuis.
18, 25 april, 7 mei 2013
Arnhem - Wageningen
Voor cliënten van het Kunstportaal en de Vrije Blik in Arnhem, en De Verbeelding in Wageningen, heb ik workshops over het schrijven van gedichten verzorgd. Dit waren besloten bijeenkomsten. Enkele teksten komen terug in de gezamenlijke Kunstagenda 2014 van deze organisaties.
10 april 2013
Wageningen
Als stadsdichter schreef ik op verzoek van theatergroep de Waterlanders een verhaal over het ontstaan, "de lente", van de stad Wageningen, ten behoeve van hun project Bloemenfort. De kunstenaar Remco de Kluizenaar gaat zijn muziek en mijn woorden verwerken tot een lyrische, semi-abstracte vertelling, die bezoekers van dit fort tijdens hun wandeling te horen krijgen. Het Bloemenfort is een model van de oude stad Wageningen waarbij de contouren van de oude vesting zijn nagebouwd met boomstammen en wilgentakken. De daaromheen liggende stadsgracht wordt uitgebeeld met seizoensbloemen. Voor het seizoen zomer en herfst zal ik later dit jaar een tekst schrijven. Het fort ligt op de Wageningse Berg bij de locatie waar de vroegste nederzetting Wageningen begonnen is.
5 april 2013
Wageningen
Mijn folkgroep Folkcorn vierde zijn veertigjarig bestaan met een gratis concert in de Spiegeltent. Wij spelen historische Nederlandse en Vlaamse volksmuziek uit de tijd van ongeveer 1500 tot 1900. De Spiegeltent - het Kempisch Danspaleis - stond tien dagen op het plein voor theater Junushoff in Wageningen opgesteld vanwege de viering van 750 jaar Wageningse stadsrechten.
4 april 2013
Wageningen
Op donderdagavond 4 april trad ik weer op in het Cultureel Café. Als stadsdichter nam ik in het seizoen 2012 - 2013 deel aan elke editie van het Cultureel Café. Dit werd op de eerste donderdag van de maand, van oktober tot en met april gehouden in Café Loburg aan de Molenstraat in Wageningen.
20 maart 2013
Wageningen
Op woensdagavond 20 maart hield Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, een Algemene Ledenvergadering in het historische voormalige universiteitsgebouwtje Duivendaal 7. Als bestuurslid was ik medeorganisator. Tijdens de vergadering werd de voordracht van Bart van Aller als nieuw bestuurslid bij acclamatie goedgekeurd. Historisch geograaf Luuk Keunen legde uit wat de cultuurhistorische waardenkaart betekent voor Wageningen.
14 maart 2013
Wageningen
Op de scholengemeenschap Pantarijn heb ik op donderdagmiddag 14 maart als stadsdichter met leerlingen gepraat over het schrijven van gedichten. Ik was uitgenodigd door Ruud Verwaal, docent Frans en dichter, die een serie lessen over poëzie verzorgde.
10 maart 2013
Wageningen
Als lid van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen organiseerde ik op zondagmiddag 10 maart in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, een presentatie door filmmaker Roel van Dalen van zijn recente documentaire De Hartslag van het Stedelijk. Dit was een openbare Salon van het Platform BKW in samenwerking met de bblthk, de middag stond ook open voor andere kunstliefhebbers.
7 maart 2013
Wageningen
Als stadsdichter treed ik in het seizoen 2012 - 2013 op bij elke editie van het Cultureel Café. Dit wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand, van oktober tot en met mei. Plaats: Café Loburg in de Molenstraat, Wageningen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Op de editie van 7 maart heb ik werk van mezelf en van andere dichters voordragen en ben ik ingegaan op de culturele actualiteit. De Wageningse poëziewedstrijd die nog tot 20 maart loopt heb ik wederom onder de aandacht gebracht. In verband met de openbare Salon van het kunstenaarsplatform in Wageningen over het Stedelijk Museum, zondagmiddag 10 maart in de bibliotheek, heb ik twee van mijn vroegere gedichten waarin het Stedelijk voorkomt voorgedragen: Grootse onbekende in het Stedelijk Museum (1983) en Schone Kunsten (1987). In dit laatste gedichtje komt een nutteloze machine van Tinguely voor, een artistieke variant op het genre Rube Goldberg machines en daarom heb ik ook verteld over een in Eindhoven gebouwde machine die het toppunt van nutteloosheid moet zijn en de stad de positie van Culturele Hoofdstad van Europa moet verschaffen. Het gedichtje gaat: Bij een machine van Tinguely / zo’n tien ronde wonders./ Wij kijken onze ogen uit. Vanwege een debat over de toekomst van Wageningen op dezelfde avond heb ik een fragment gelezen uit mijn column over de onzichtbaarheid van Wageningen, De schil verstikt de vrucht. Wegens de Internationale Vrouwendag op 8 maart heb ik het gedicht daarover gelezen van Inge Boulonois, stadsdichter van Heerhugowaard, en het gedicht Groot Meisje van Annie van Gansewinkel, schrijfster in Wageningen. Door tijdgebrek kwam ik niet meer aan het fraaie light verse Vrouwendag van Daan de Ligt toe. Tenslotte gaf ik het woord aan mijn partner Anneke Rot, die kon melden dat het anagrammenproject dat ze tijdens het vorige Cultureel Café had geïntroduceerd, inmiddels ruim 250 varianten op De stad Wageningen viert feest heeft opgeleverd.
5 maart 2013
Rossum
Op uitnodiging van P2 Projectmanagement in Rossum heb ik op 5 maart als dichter de studiedag Zwaarwegende Kinderbelangen bijgewoond, en er aan het eind van de bijeenkomst een dichterlijke samenvatting over geschreven en voorgedragen. Doel van de studiedag was om samenwerking te bevorderen bij het tegengaan van obesitas bij kinderen - een dusdanig ernstig en onderschat probleem dat een van de sprekers het een tijdbom onder de volksgezondheid noemde. Mijn gedicht heet Eet die tegels! en dat is alleen maar te snappen als je weet dat de conclusies van de verschillende werkgroepen aan het eind van de dag te lezen waren op vellen papier die tegels genoemd werden. Het gedicht is op Linkedin te lezen in de groep Zwaarwegende Kinderbelangen.
26 februari 2013
Wageningen
Op dinsdagavond 26 februari vond in het Heerenstraattheater in Wageningen de presentatie plaats van het filmproject Mijn Wageningen, een initiatief van musicus en filmer Cees Mobach. Ter gelegenheid van het feestjaar Wageningen 750 (750 jaar stadsrechten voor Wageningen) heeft hij de inwoners opgeroepen, korte filmpjes hun dagelijks leven en over de stad te maken en in te sturen. Deze films worden daarna continu vertoond in de bblthk en op een groot scherm dat vanaf de straat zichtbaar is. Ik was jurylid van de wedstrijd die aan dit project verbonden was. Unaniem ging de hoofdprijs naar het ontwapenende filmpje "Ik ben Annabel" van de scholieren Annabel Smid en Charissa Spekle. Cees Mobach reikte die avond de prijs uit, en vertoonde zijn selectie uit de in totaal 120 minuten film die deze actie heeft opgeleverd. Een mooi verslag staat in de internet-editie van het huis-aan-huisblad Hoog en Laag op 28 februari.
7 februari 2013
Wageningen
Als stadsdichter treed ik in het seizoen 2012 - 2013 op bij elke editie van het Cultureel Café. Dit wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand, van oktober tot en met mei. Plaats: Café Loburg in de Molenstraat, Wageningen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Op 7 februari heb ik mijn openingsgedicht van de nieuwjaarsreceptie En die stad dat zijn wij (zie 10 januari) nogmaals voorgedragen. Ook las ik werk van onze nieuwe Dichter des Vaderlands, Anne Vegter, en van de officiële Jonge Dichter des Vaderlands Joanne Hoekstra. De poëziewedstrijd van het Cultureel Café heb ik eveneens onder de aandacht gebracht. Tot slot introduceerden mijn partner Anneke Rot en ik het anagrammenproject De stad Wageningen viert feest. Anneke is de initiatiefneemster. Deze oproep voor letterpuzzelaars staat op www.wikiwageningen750.nl/anagram. Daar staan een paar fraaie voorbeelden van wat je met de letters van die zin kunt doen. Als je eenmaal begint zijn de mogelijkheden eindeloos: DAT WAGENINGS VEE STERFT IN EDE; DIEF GRIST TAS ETEN VAN DEEN WEG, enzovoort! je werkt natuurlijk met losse letters: Scrabble-letters, kartonnetjes, of bijvoorbeeld bierdoppen waarin je de letters van deze zin hebt aangebracht. Anneke en ik zijn het muziek-, teksten- en ideeënduo Muzemakers.
10 januari 2013
Wageningen
Het feestjaar 2013, 750 jaar Wageningen stad, opende op donderdagavond 10 januari met een massale nieuwjaarsreceptie op de Markt. Er kwamen ongeveer 4000 mensen. De podiumacts werden op een groot scherm vertoond. Als stadsdichter droeg ik daar mijn gedicht En die stad dat zijn wij voor. Ik ben te horen in de film, de "aftermovie" , die van dit evenement is gemaakt.
30 december 2012
Wageningen
In café Loburg, hoek Molenstraat - Heerenstraat, vindt maandelijks een blues-sessie plaats, op de laatste zondag van de maand. Het gaat er meestal stevig aan toe met een grote menigte aan bluesmuzikanten. Ditmaal was er een extra podium, speciaal voor acoustische optredens. Mijn folkgroep Folkcorn bracht zondagmiddag 30 december op dat podium enkele liedjes van Joop Visser. Ik speelde basgitaar. Het genre heeft niets met het vaste historische werk van Folkcorn te maken maar we vinden het leuk om te doen en het zijn hele sterke teksten, als je ze horen kunt. Mogelijk is aan een enkeling hier en daar een woordje ontgaan wegens de muur van geluid uit de zaal.
21 december 2012
Wageningen
Point of no return, de groepsexpositie van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen, is op vrijdagavond 21 december feestelijk afgesloten met een improvisatieconcert door de jazzmusici Jasper Somsen en Bert Lochs. De expositie heeft ruim 1500 bezoekers getrokken. Op mijn inzending Maghreb Blues heb ik veel positieve reacties ontvangen. Ik zou hem graag nog eens ergens plaatsen.
14 december 2012
Wageningen
Esther Schoenmaker over Transition Towns Vallei. In de locatie van de expositie Point of no return (Binnenhaven in Wageningen, zie 2 november 2012) organiseerde het Platform Beroepskunstenaars Wageningen tussen 2 november en 21 december een drietal Salons. Dit waren presentaties die een relatie hadden met het thema van de expositie. De bijeenkomsten waren algemeen toegankelijk. Ik zat in de Saloncommissie. Op vrijdagavond 14 december gaf Esther Schoenmaker een presentatie over Transition Towns Vallei: Transition Town Vallei stimuleert en faciliteert initiatieven uit de eigen stad, wijk of buurt, die bijdragen aan de overgang naar een energie onafhankelijke en veerkrachtige samenleving. Transition Town Vallei staat voor een lokale gemeenschap waarin op een creatieve en sociale manier naar oplossingen wordt gezocht om te wonen, te werken en te leven met zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Samen op weg naar een wereld waarin de gezondheid van mens en milieu in balans is. (Uit: vallei.transitiontowns.nl
10 december 2010
Wageningen
Op 10 december heb ik in arboretum Belmonte samen met Ewald Oude Voshaar, Robbert Kamphuis en Ben Joosten het monument ter herinnering aan Onno Wijnands hersteld. De Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen faciliteerde ons herstelwerk. Het kunstwerk heeft jarenlang in verwaarloosde staat in een bosschage gelegen. Het is in 1995 door beeldend kunstenaar Ben Joosten gemaakt ter herinnering aan deze bevlogen bioloog, die van 1977 tot zijn plotselinge dood in 1993 beheerder was van de wetenschappelijke tuinen van de Wageningse universiteit. Hij ging een steeds grotere rol spelen in de driejaarlijkse expositie in Belmonte, Beelden op de Berg. Ik stuitte op het beeld waarvan alleen nog de steen resteerde bij mijn zoektocht naar kunst in de openbare ruimte in de gemeente Wageningen voor de nieuwe provinciale website beeldenvangelderland.nl . Deze inventarisatie voerde ik uit met hulp van Leo Eppink van Rondleidingen Wageningen. Na vergeefs te hebben aangeklopt bij diverse organisaties waarvan ik naar mijn lekeninschatting enige betrokkenheid meende te mogen verwachten om dit beeld te herstellen, is eindelijk beweging in dit stagnerende proces gekomen doordat de Wageninger Ewald Oude Voshaar, eigenaar van ecologisch klusbedrijf EOV- natuurlijk constructief - zich bereid toonde de benodigde materialen te sponsoren en het werk gratis uit te voeren. Hierbij bemiddelde Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon. Deze vereniging nam ook een deel van de aanvullende kosten op zich. Ook de Wageningse beeldend kunstenaar Robbert Kamphuis en ikzelf droegen een deel van de bijkomende kosten. Wij zorgden voor een nieuwe tekstplaat omtrent de restauratie, die onder de originele inscriptie is aangebracht. Gezamenlijk hebben wij het beeld hersteld, waarbij Ben Joosten aanwijzingen gaf. Om 16.00 hebben we in het bos een korte onthullingsceremonie gehouden, met warme wijn en koffie. Ik heb daarbij over de voorgeschiedenis van deze restauratie verteld en Ben Joosten heeft verteld over de ontstaansgeschiedenis. In mijn speech heb ik het publiek opgeroepen te blijven opletten op onze kunst in de openbare ruimte, vooral daar waar de beheers - of eigendomsverhouding zich wijzigt of gewijzigd is - ik noemde als voorbeeld het nabijgelegen kunstwerk van Onno van Dokkum "Kennisoverdracht", in het gazon tussen het Schip van Blaauw en de Generaal Foulkesweg. Het opschrift van het toegevoegde tekstplaatje luidt: Dit Monument ter herinnering aan Onno Wijnands, gemaakt door Ben Joosten, is in december 2012 hersteld door Ewald Oude Voshaar (EOV - Natuurlijk Constructief) en Wageningen Monumentaal (Vereniging voor stadsschoon), met medewerking van Ben Joosten, Robbert Kamphuis, Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wageningen en initiatiefnemer Laurens van der Zee. Op het in 1995 gemaakte plaatje staat: Ter herinnering aan Onno Wijnands - je vrienden van Beelden op de berg, geplaatst maart 1995 . Nu het beeld hersteld is zal ik het voordragen voor plaatsing op de provinciale website beeldenvangelderland.nl . Het monument ter herinnering aan Onno Wijnands bevindt zich in een stukje bos aan de rechterzijde van het pad dat na de ingang naar links loopt, voorbij het tweede rechtsafgaande pad.
9 december 2012
Wageningen
Op zondagmiddag 9 december vond in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, de bijeenkomst Poëzie van leven en dood plaats. Daarop konden mensen hun favoriete gedicht(en) over leven en dood voordragen, of laten voordragen door de stadsdichter. Initiatiefneemster was Petra Sips, van de organisatie De Plek. Met lievelingsgedichten en muziek, vieren we het leven en het gemis dat daar deel van is, aldus De Plek. Als stadsdichter las ik eigen werk en dat van anderen, en trad tevens op als presentator. Mijn partner Anneke Rot maakte de muziek. Op tenorfluit speelde ik twee mooie oud-Hollandse melodieën uit ons Folkcorn repertoire mee, Het loze bakkertje en Boerenvreugd. Kortom, Muzemakers VOF hielp weer een mooi initiatief realiseren. Mijn gedicht Laat ons alleen, dat ik die middag heb voorgedragen, is door de Houtpers (Niek Smaal, Wageningen) handgedrukt in een beperkte oplage, en aan het eind van de middag aan het publiek uitgedeeld.
6 december 2012
Wageningen
Als stadsdichter treed ik in het seizoen 2012 - 2013 op bij elke editie van het Cultureel Café. Dit wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand, van oktober tot en met mei. Plaats: Café Loburg in de Molenstraat, Wageningen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Op donderdagavond 6 december las ik in verband met de sneeuw eerst mijn gedicht Sleeën op de Hullenberg. Daarna vertelde ik over mijn ervaringen op mijn Sinterklaasgedichtspreekuren in wijkcentra. Ik las enkele voor de kinderen gemaakte gedichten voor. Van de Wageningse Kalender 2013, een product van Robbert Kamphuis waarvoor ik de teksten schreef, las ik enkele fragmenten voor. Als initiatiefnemer voor het herstel van het Monument voor Onno Wijnands, een beeld uit 1995 van Ben Joosten dat ik in verwaarloosde staat in het arboretum Belmonte had aangetroffen, vertelde ik over de restauratie die op maandag 10 december zou plaatsvinden. Ik las een fragment van Wijnand's boeiende tekst uit een catalogus van de openluchtexpositie Beelden op de Berg, die ongeveer om de drie jaar in Belmonte wordt gehouden. Tenslotte vestigde ik de aandacht op de poëziemiddag waaraan ik de zondag daarop zou meewerken, Poëzie van leven en dood (zie 9 december), en interviewde daarvoor de initiatiefneemster Petra Sips.
30 november 2012
Wageningen
Ecoloog Marten Scheffer over Kantelpunten. In de locatie van de expositie Point of no return (Binnenhaven in Wageningen, zie 2 november 2012) organiseerde het Platform Beroepskunstenaars Wageningen tussen 2 november en 21 december een drietal Salons - presentaties die een relatie hadden met het thema van de expositie. Ik zat in de Saloncommissie. Op de zeer druk bezochte Salon van vrijdagavond 30 november onderhield de wetenschapper Marten Scheffer (Wageningen UR) het publiek over zijn theorie over kantelpunten in de natuur en in de samenleving, waarvoor hij in 2009 de Spinozaprijs ontving. Hij vertoonde de film Critical Transitions (juli 2012) van videokunstenares Tone Kristin Bjordam, waarvoor hij de muziek componeerde en uitvoerde.
29 november 2012
Wageningen
In buurthuizen van de welzijnsorganisatie Solidez hield ik eind november als stadsdichter enkele Sinterklaasgedichtspreekuren. Op donderdagmiddag 29 november was ik aanwezig in het Wageningse wijkcentrum de Pomhorst. Wegens organisatorische problemen had dit spreekuur weinig belangstelling, slechts één basisschoolleerlinge, vergezeld door een vriendin, heeft van deze stadsdichtersservice gebruik gemaakt. Een op 30 november gepland spreekuur is om dezelfde reden niet doorgegaan.
28 november 2012
Wageningen
De Wageningse Kalender 2013 is verschenen. Beeldend kunstenaar Robbert Kamphuis is de maker, ik heb er lichtvoetige teksten bij geschreven. Hij ligt voor € 15,- bij boekhandel Kniphorst in de Hoogstraat in deze stad, en is tegen dit bedrag plus verzendkosten te bestellen bij info@robbertkamphuis.nl. Evenals de twee voorgaande edities toont ook deze kalender historische foto's van bijzondere locaties en gebouwen en een plattegrond waarop een wandeling daarlangs kan worden gepland.
28 november 2012
Wageningen
In buurthuizen van de welzijnsorganisatie Solidez hield ik eind november als stadsdichter in Wageningen enkele Sinterklaasgedichtspreekuren. Op woensdagmiddag 28 november waren jong en oud met hun dichtplannen welkom in het Stadsatelier Ons Huis. Diverse basisschoolleerlingen gingen met een fraai gedicht naar huis.
27 november 2012
Wageningen
Op 9 december zal ik als stadsdichter medewerking verlenen aan een middag in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, waarop mensen hun favoriete gedicht(en) over leven en dood kunnen voordragen. Om belangstellenden te helpen een gedicht uit te zoeken of een lievelingsgedicht terug te vinden, hield ik samen met initiatiefneemster Petra Sips op dinsdagmiddag 27 november spreekuur in de bblthk aan de Stationsstraat in Wageningen.
24 november 2012
Wageningen
Op 9 december verleen ik als stadsdichter medewerking aan een middag in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, waarop mensen hun favoriete gedicht(en) over leven en dood kunnen voordragen. Om belangstellenden te helpen een gedicht uit te zoeken of een lievelingsgedicht terug te vinden, hield ik samen met initiatiefneemster Petra Sips op zaterdagmiddag 24 november spreekuur in de bblthk aan de Stationsstraat in Wageningen.
21 november 2012
Wageningen
In buurthuizen van de welzijnsorganisatie Solidez hield ik eind november als stadsdichter in Wageningen enkele Sinterklaasgedichtspreekuren. Op woensdagmiddag 21 november maakten diverse jonge leerlingen van de basisschool gebruik van deze mogelijkheid in het Huis van de Wijk Nude aan de Kortestraat in Wageningen.
16 november 2012
Wageningen

Op vrijdagavond 16 november gaven Harmen Zijp (Amersfoort) en Robbert Kamphuis (Wageningen) een presentatie over de achtergronden en de werking van een FabLab. Op deze avond vormde zich een groep die dit initiatief in Wageningen wil realiseren. FabLabs zijn laagdrempelige werkplaatsen waarin moderne technische faciliteiten zoals een 3D printer en een lasersnijder voor iedereen beschikbaar zijn, desgewenst met begeleiding. Zo kunnen kunstenaars hun ontwerpen realiseren met gebruikmaking van moderne technologie. Dit bevordert de zelfredzaamheid, een thema dat behoort tot de ideeën rond 2012 als overgangsjaar. In de locatie van de expositie Point of no return (Binnenhaven in Wageningen, zie 2 november 2012) organiseert het Platform Beroepskunstenaars Wageningen tussen 2 november en 21 december een drietal Salons. Dit zijn presentaties die een relatie hebben met het thema van de expositie. De bijeenkomsten (aanvang 20.00 uur) zijn algemeen toegankelijk. Toegang is gratis. De avonden worden afgesloten met een drankje. De Salons dienen als inhoudelijke stimulans en ook als ontmoetingsgelegenheid voor de kunstenaars onderling, en met belangstellenden. Ik zit in de Saloncommissie.

14 november 2012
Wageningen Campus
Als stadsdichter trad ik op bij een debat op woensdagavond 14 november, dat gewijd was aan de relatie tussen de stad Wageningen en de steeds groeiende campus van de universiteit. Het debat vond plaats in gebouw Impulse. Uit de aankondiging: Wageningen campus: een Galliërs dorp of vitaal onderdeel van de gemeente? Wageningen UR concentreert zich op de campus. Dat lijkt de spanning tussen stad en universiteit te vergroten terwijl kruisbestuiving het wenkende perspectief is. Waar gaat het mis? Wat gaan we er aan doen? Waar liggen de kansen? In dit debat onderzoeken we de mogelijkheden om van de campus een levendig en ondernemend gebied te maken, waar ook de stad van profiteert.
11 november 2012
Internet
Mijn nieuwe column op cultuurinwageningen.nl heet Art-food Valley en gaat over het kunstklimaat in de Gelderse Vallei, ambitieus genaamd Food Valley. Ik vraag me in deze column af, of het de mensen eigenlijk wat uitmaakt of de wereld om hen heen mooi is of lelijk. Ook schrijf ik hoe broodnodig kunst is om ons te helpen naar binnen te keren.
2 november 2012
Wageningen

Op vrijdagavond 2 november opent de groepsexpositie Point of no return van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Het gaat hier over onomkeerbare kantelpunten. Locatie is "het gebouw achter de vaas" ofwel het nog bestaande deel van het gesloopte universiteitsgebouw voor Entomologie, Binnenhaven 7. Dit ligt aan de rondweg rond Wageningen, vlak bij de nieuwe woonwijk Nieuw Kortenoord. De expositie loopt tot en met 21 december. Mijn bijdrage Maghreb Blues is een verhaal over de onverwachte, bijna dwingende binding die ik tot mijn verrassing overhield aan een moeizaam verlopen leeronderzoek in een dorpje in Tunesië in 1971. Maghreb Blues is een drieluik, bestaande uit proza in het Nederlands en Arabisch met daartussen een foto uit 1971. Omringd door vriendelijke Tunesische helpers, zit ik daar op de markt in Bou Salem als op een andere planeet.

 

1 november 2012
Wageningen

Als stadsdichter treed ik in het seizoen 2012 - 2013 op bij elke editie van het Cultureel Café. Dit wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand, van oktober tot en met mei. Plaats: Café Loburg in de Molenstraat, Wageningen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Op donderdag 1 november vertelde ik over mijn inzending Maghreb Blues voor de expositie Point of no return van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen die de volgende dag werd geopend. Ik interviewde de beeldend kunstenaars Gonneke de Haan en July Leesberg over hun inzending voor deze expositie.

28 oktober 2012
internet
De Arabische versie van Maghreb Blues, mijn tweetalige inzending voor de expositie Point of No Return (Wageningen, 2 november - 21 december 2012), is geplaatst in Elaph (www.elaph.com), de onafhankelijke krant en portal die door miljoenen in de Arabische wereld wordt gevolgd. Mijn Nederlandse tekst is vertaald door de uit Irak afkomstige journalist en dichter Abdulrahman Almajedi. Mijn inzending bestaat uit een drieluik van een Nederlandse tekst, de Arabische vertaling, en een foto van mijn onderzoek uit 1971 als jonge student in het Maghrebland Tunesië. Zie mijn nieuwsbericht onder 2 november 2012.

 

13 oktober 2012
Fort Voordorp bij Utrecht
Op zaterdag 13 oktober hield het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed een feestelijke bijeenkomst omdat Nederland zich heeft aangesloten bij de staten die het UNESCO-verdrag over immaterieel erfgoed hebben ondertekend. Naast een aantal lezingen vonden ook andere presentaties plaats. De manifestatie werd gehouden in Fort Voordorp te Groenekan bij Utrecht. Met onze groep Folkcorn brachten wij traditionele Nederlandse volksmuziek. Zie speellijst Folkcorn (www.folkcorn.nl)
12 oktober 2012
Wageningen Campus
Op de campus van Wageningen UR hebben Robbert Kamphuis en ik in het ontmoetingscentrum Impulse tijdens lunchtijd een act uitgevoerd waarin ons Ministerie van in Onbruik Geraakte Zaken (www.miniogz.nl) centraal stond. Gezeten op een hoge badmintonarbitersstoel riep ik door een megafoon fragmenten van mijn teksten over de in onbruik geraakte apparaten waarover wij ons hebben ontfermd; Robbert schreef deze teksten op de ramen en maakte daar tekeningetjes bij. Beiden waren we gehuld in overalls. Het doel van het culturele programma van Impulse om studenten en wetenschappers prettig te ontregelen werd gehaald.
9 oktober 2012
Renkum
De welzijnsorganisatie Solidez hield op dinsdag 9 oktober een medewerkersdag over Sociaal Ondernemen. Dit was een besloten bijeenkomst. Als stadsdichter van Wageningen was ik uitgenodigd deze brainstormdag bij te wonen en af te sluiten met een gedicht waarin de sfeer en de bevindingen werden samengevat. Het werd het gedicht Solidez, de schat van de Zuid-Veluwe. Ik doelde daarmee op de energie en creativiteit die op deze dag naar voren kwamen. Het gedicht is inmiddels opgenomen in de nieuwsbrief no. 11, oktober 2012 van Solidez en kan ook op andere wijzen nog worden ingezet. Een abonnement op de nieuwsbrief is aan te vragen op de openingspagina van de website www.solidez.nl.
6 oktober 2012
Wageningen
Op zaterdagavond 6 oktober werd in de Hof van Wageningen een feestelijke afscheidsavond aangeboden aan de Hongaarse delegatie uit Göddöllö, die in Wageningen 20 jaar stedenband was komen vieren. Op die avond is besloten dat mjin gedicht Wereldburen - over de waarde van stedenbanden als stap naar Wereldburgerschap - in het Hongaars zal worden vertaald en later aan de burgemeester van Göddöllö zal worden overhandigd. Als muzikaal cadeau trad mijn groep Folkcorn op. Ook speelden we samen met de Hongaarse groep Rokka die de rest van die avond omlijstte het countrynummer "Working on the railroad".
4 oktober 2012
Wageningen
Als stadsdichter treed ik in het seizoen 2012 - 2013 op bij elke editie van het Cultureel Café. Dit wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand, van oktober tot en met mei. Plaats: Café Loburg in de Molenstraat, Wageningen. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. De start van het seizoen was op donderdagavond 4 oktober. Ik heb over mijn ervaringen tot nu toe als stadsdichter verteld en de hoop uitgesproken dat in de zichtbaarheid van de stadsdichter nog verbetering zal komen. Als voorbeeld van mijn werk heb ik mijn gedicht uit februari, Geraakt in februari, toegelicht en voorgedragen. Ook las ik het gedicht dat ik ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de stedenband met Mörfelden-Walldorf (D) heb geschreven, Wereldburen. Toepasselijk, want van 4 tot 7 oktober kwam een delegatie uit Göddöllö 20 jaar stedenband in Wageningen vieren.
3 oktober 2012
Wageningen
Als opening van de Kinderboekenweek aan de openbare basisschool de Nude, dit jaar met het thema "Hallo Wereld", brachten Anneke Rot en ik, ofwel de Muzemakers, een muzikale wereldreis. Voor de kinderen van alle groepen, de kleuters aan onze voeten, speelden we liedjes en vertoonden we muziekinstrumenten of andere voorwerpen uit alle werelddelen. Er tussendoor zongen de kinderen onze jingle "Hallo Wereld" uit volle borst mee. De vrijdag daarop stonden we ermee op de voorpagina van huis aan huisblad De Veluwepost.
16 september 2012
Oosterbeek
In verband met de Airborne herdenkingen 2012 vond op zondag 16 september in Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek een kleinschalig programma plaats met poëzie, muziek en performances onder de titel Voorbij Goed en Fout. De initiatiefneemsters, Ernestine en Klaartje Scheer, wilden met dit programma een verzoenend gebaar maken. Een tiental kunstenaars uit de regio leverde aan dit programma een bijdrage. Als dichter nam ik deel aan dit evenement met een selectie uit mijn werk. Over oorlog en vrede las ik mijn gedichten Broeder en Soms zit er een gek in de tram. Over compassie bracht ik Bij Laren, en over het belang van wereldburgerschap las ik mijn gedicht Wereldburen. Sophie Lambrechtsen, initiatiefneemster van het congres "Bridge to the future" dat de week daarop in Arnhem zou worden gehouden, gaf een presentatie over haar werk als ambassadeur van de compassie.
8 september 2012
Hattem
Met mijn folkgroep Folkcorn heb ik opgetreden op het Dikke Tinne Festival in Hattem. We speelden als troubadours lopend door de straten, en brachten op het podium bij een middeleeuwse bruiloft een toepasselijk lied.
8 september 2012
Lelystad
Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad: Aan het avondprogramma nam ik deel als stadsdichter van Wageningen. Voor de zesde keer is een bundel met teksten van stadsdichters uitgebracht, ditmaal onder de titel Stadsdichters Verhalen. Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Kontrast te Oosterbeek. Samenstelling Gerard Beense. Mijn stadsgedichten Geraakt in februari en Stille tocht, sterke tocht staan in de bundel.
7 september 2012
Wageningen
Als stadsdichter van Wageningen heb ik vrijdagavond 7 september meegewerkt aan een debatavond over het asielbeleid vijf jaar na het Generaal Pardon. Deze drukbezochte bijeenkomst werd gehouden in de bibliotheek, de bblthk, van Wageningen. Ik heb het gedicht Jij en ik geschreven en voorgedragen, met de inleiding Schrijnend is een prachtig woord.
3 september 2012
Wageningen
Bij de opening van het gebouw Impulse op de campus van Wageningen UR heb ik opgetreden als dichter. Aansluitend op de doelstelling van dit gebouw, bevordering van innovatie en creativiteit, heb ik enkele nep-wetenschappelijke gedachten te berde gebracht plus mijn "innoverende" uitvinding Tijd Bespaar Stokjes. Ook heb ik enkele van de positieve en negatieve teksten gelezen die ik heb geschreven bij door Robbert Kamphuis geschilderde in onbruik geraakte zaken als de knijpkat en de snijbonenmolen. Deze schilderijen zijn in Impulse geëxposeerd.
26 augustus 2012
Renkum
Bluestrio Working on the railroad for a dollar a day, waarin ik bas speel, trad zondagmiddag 26 augustus in de historische boerderij Everwijnsgoed bij Renkum. Daar vindt elke zondag tussen het weekend van 2 en 3 juni en 2 september het evenement Kunst en muziek op zondag plaats: een expositie van een of meer beeldend kunstenaars, omlijst door een kleine muziekgroep. Het sfeervolle Everwijnsgoed ligt in het Renkumse Beekdal, Bennekomseweg 160. Als het weer het toelaat spelen we op een uniek podium: De laadbak van mijn Dodge pick-up uit 1942. 's Avonds is de auto te bewonderen op het Conventplein in Wageningen, waar hij dienst gaat doen als bar tijdens een Cubaans feest van eetcafé Vreemse Streken.
25 augustus 2012
Nijmegen
Met Folkcorn speel ik op het Gebroeders van Limburg festival in Nijmegen. Zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur spelen we op de Grote Markt een mix van balfolkmuziek en liederen. Ons repertoire is historische Nederlandse en Vlaamse volksmuziek uit de tijd van plm. 1500 tot 1850.
12 augustus 2012
Amsterdam

Met mijn impro-explo-ensemble Rivelli trad ik op zondagmiddag 12 augustus op in Amsterdam. De Javaanse cross-over componist en muzikant Yasudah en de multi-instrumentalist en danser Renadi Santoso, eveneens van Indonesische afkomst, waren onze gast. Gezien de creativiteit van onze gasten en het onberekenbare karakter van Rivelli hadden we voor dit muzikale avontuur de titel East - West Fever bedacht. Het concert was onderdeel van de open-ateliers route KEA (KunstEilanden Amsterdam) op de Westelijke Eilanden (Prinseneiland, Bickerseiland en aangrenzende locaties). We speelden in de !newTingeling Art Factory, het atelier van Rivelli-lid Reinder van der Woude, beeldend kunstenaar en muzikant.

3 juli 2012
Wageningen
Op 3 juli zijn vier nieuwe toeristische folders over Wageningen gepresenteerd onder de noemer Proef Wageningen. Voor de folder Kunst en Cultuur heb ik documentatie beschikbaar gesteld over kunst in de openbare ruimte. Ook ben ik bij de eindcorrectie betrokken geweest. De overige folders zijn Monumenten en Architectuur, Stad der Bevrijding, en Natuur en Landschap.
30 juni - 1 juli 2012
Mörfelden-Walldorf (D)
In het weekend van 30 juni en 1 juli vierde Mörfelden-Walldorf (D) met een Wageningse delegatie 20 jaar stedenband met Wageningen. Achtergrondinformatie staat op de site van de werkgroep (twincitieswageningen.eu). Als stadsdichter van Wageningen heb ik tijdens de druk bezochte akademische Feier mijn gedicht Wereldburen voorgedragen in de Duitse vertaling van Michaela Kiklas: Weltnachbarn. Het stadsbestuur ontving een mooi vormgegeven ingelijst exemplaar; de ongeveer 200 toehoorders ontvingen elk een kleinere versie. In dit weekend traden we ook op met onze muziekgroep Folkcorn.
14 juni 2012
Wageningen
Voor de viering van 20 jaar gemeentelijke stedenband tussen Wageningen en Mörfelden-Walldorf heb ik als stadsdichter het gedicht Wereldburen voltooid. Het is een algemene boodschap over de waarde van stedenbanden geworden. Ik publiceer het gedicht pas na de plechtigheid op 30 juni, zie het desbetreffende bericht. Het wordt nu in het Duits vertaald. Regels die er in voorkomen zijn: Onze achtertuin kan al lang de wereld niet meer bevatten / Hoe leren wij dan, ons tot haar te verstaan? En: Oefenen, uitoefenen, spelen en werken, / een partnerstad is je eerste stap naar wereldburgerschap.
13 juni 2012
Wageningen
Op 13 juni hebben Robbert Kamphuis en ik ons Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken ontruimd, het was sinds 17 december 2011 (zie daar) gevestigd in een leegstaande winkel aan het Conventplein in Wageningen. We hebben die ruimte tijdelijk in bruikleen gehad. Het was een succes: Zowel over design als over duurzaamheid als over sentiment, weemoed en respect in het algemeen kwamen de tongen los. We hebben een flinke lijst van fans kunnen aanleggen. Voorlopig gaan we virtueel verder, door onze kersverse site www.miniogz.nl in te vullen en verder uit te bouwen. Mensen die zo respectvol zijn geweest om hun mooie oude apparaten te bewaren, kunnen die op onze site registreren. We blijven werken aan de publieksactiviteiten die we al in ons hoofd hadden, waaronder een View-Master middag en een avond over het mooie en degelijke Daalderop design. Een impressie van ons IOGZ vindt u elders op mijn site. Het designers weblog Dutch Cowboys heeft er op 8 juni een leuk stuk over gepubliceerd (Ward van Beek).
5 juni 2012
Wageningen
De landelijke Week van de Amateurkunst vond ook in Wageningen plaats. In dat kader hield ik op dinsdagochtend 5 juni als stadsdichter een dichtersspreekuur. Locatie was de kunstuitleen Kristal / De Verbeelding aan de Buurtseweg 3. Ook traden daar jongeren met een mentale handicap op met hun producten van de poëzieworkshop die Ron Goud al jaren met ze houdt. Wie niet kon lezen kreeg zijn of haar gedicht regel voor regel door Ron ingefluisterd. Dit raakte mij. Zulk wezenlijk werk dient gewoon betaald te worden voortgezet, crisis of geen crisis. Arnold Winkel schreef er een mooi verslag over in de Gelderlander / Vallei van 6 juni, met een foto van Herman Stöver.
22-30 mei 2012
Turkije
In 2012 vieren Nederland en Turkije 400 jaar diplomatieke relaties. Folkcorn trad met medewerking van de Nederlandse Ambassade op in Gaziantep in zuid-oost Turkije. We maakten deel uit van het concert From Kargamis to The Netherlands in the garden of the sun. Dit had de bloei en ondergang van de beschaving der Hittieten (plm 2000-1000 v. Chr.) als onderwerp. Daarin konden wij natuurlijk niet ontbreken. Het concert werd live uitgezonden op de Turkse zender TRT-M. Vervolgens gaven we een schoolconcert in Ankara. Het armelui's ritme-instrument "de gespleten klomp" fascineerde de kinderen, ze vlogen er na afloop op af!
4 mei 2012
Wageningen
Als stadsdichter van Wageningen heb ik een bijdrage geleverd aan de herdenkingsplechtigheid op 4 mei in Wageningen. Op het bordes van het stadhuis las ik voor aanvang van de Stille Tocht mijn gedicht Stille tocht, sterke tocht.
27 april 2012
Beverwijk
Concert met mijn folkgroep Folkcorn in het Wijkerkerkje. Zie speellijst Folkcorn.
21 april 2012
Wageningen
Op zaterdag 21 april vond in het centrum van Wageningen de jaarlijkse boekenmarkt plaats, een steeds groter wordend evenement. Ik trad daar op als stadsdichter, met de dichters Simon Mulder (Amsterdam) en Daniël Vis (Utrecht). We lazen op het bordes van het Stadhuis.
18 april 2012
Wageningen
Radio-interview met mij als eerste stadsdichter van Wageningen door Jan Boer en Willem Straatman, op de in 2011 gestarte lokale omroep RTV Meborah. Herhalingen zijn nog enige tijd te beluisteren op het internet: http://www.rtvmeborah.nl/radio.php
7 april 2012
Noordwolde
Voor het muziekprogramma Radio Van Verre van Fred Hoekstra op Radio Centraal in Noordwolde (Fr) heb ik maandag 2 april een programma van twee uur opgenomen over mijn werk en producten als stadsdichter en over mijn overige activiteiten als dichter en muzikant. Ik speelde ook even live met een cd van een Duits ukeleleorkest mee. Het programma werd uitgezonden op zaterdag 7 en dinsdag 10 april, tussen 21.00 en 23.00 uur. Het is op het internet te beluisteren via www.radiocentraal.com, kies computerversie. Radio Centraal, de omroep van de gemeente Weststellingwerf, is een van de oudste locale omroepen van Nederland.
28 maart 2012
Wageningen
Woensdag Debatdag wordt regelmatig georganiseerd door De Gelderlander en de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen. Op 28 maart ging het over cultuur in Wageningen, een soms wat ongemakkelijke combinatie. Ik trad daar op als stadsdichter, met een overpeinzing over cultuur, opvoeding en bezuiniging, getiteld Cultuur is een stoel is een stoel. Aan het slot zaagde ik van mijn vier stoelpoten een stuk af. Het gefilmde optreden staat op cultuurinwageningen.nl en op bblthk.nl, een pdf van de tekst staat op de site van de gemeente Wageningen. Op mijn site is de tekst hier te zien.
12 maart 2012
Texel
Op 12 maart is in Ecomare op Texel het boek Waddenzee Werelderfgoed overhandigd aan staatssecretaris Bleker. Ik was bij deze presentatie aanwezig omdat ik een bescheiden bijdrage aan de tekst heb geleverd: Op de pagina's 18 en 19 staat mijn interview afgedrukt met Pedro Rosabal, de specialist die een belangrijke stem had in de toekenning van de status van Werelderfgoed aan de Waddenzee. Rosabal werkt bij IUCN, the International Union for the Conservation of Nature. Het is een prachtig boek geworden, onder redactie van Jan Abrahamse die bij de presentatie een sterke speech over de toekomst van de Wadden hield. ISBN 978 90 5345 4237, Uitgeverij Matrijs, Utrecht.
7 maart 2012
Wageningen
Op 28 februari heeft het Comité 4 en 5 Mei Wageningen 50 Vrijheidsboeken uitgedeeld. Het betreft Verzetshelden en moffenvrienden door Ad van Liempt. De bedoeling is dat het boek wordt doorgegeven aan en besproken met zoveel mogelijk mensen. Als stadsdichter heb ik ook een exemplaar aangevraagd. Het boek gaat over helden en verraders. Een aansprekend en belangrijk thema, want wie is goed en wie gaat fout, en waarom? Goddank ben ik niet in een oorlogssituatie op de proef gesteld. Naar aanleiding van het boek heb ik twee oude tekeningetjes opgezocht die ik in 1981 heb afgedrukt in een tijdschrift dat ik in Amsterdam met vrienden runde, "De Geus". De uitgave van 1981 noemden we De Deus ex Machina Geus. De tekeningetjes gaan over angst en verraad. Het zijn twee series cartoons van elk drie plaatjes. Ik heb er een pagina voor op deze site gemaakt: http://www.laurensvanderzee.nl/Vrijheidsboek2012.htm .
29 februari 2012
Wageningen
Op deze schrikkeldag is het nieuwe Manifest van de Tafel van W gepubliceerd. Robbert Kamphuis, bedenker en organisator van De Tafel van W, heeft het vormgegeven, ik heb de tekst geschreven, Henk van Ruitenbeek heeft de tekening gemaakt: Een feestend gezelschap in een Zeppelin, etend en vergaderend boven boven een (nog) weinig bruisend Wageningen. Maar daar gaat dit manifest mee aan de slag, want Nooit werd zo geanineerd genetwerkt, zo helder geanalyseerd en zo kordaat besloten, aldus het manifest. In een verklaring met 11 afspraken worden alle pijnpunten opgelost. Zo krijgen we nog net voor de viering van 750 jaar stadsrechten in 2013 alles op orde! De tekst in niet-opgemaakte vorm bevindt zich hier op mijn website, het volledige manifest is in de vorm van een prachtige poster te vinden op de site van de Tafel van W (ga naar Archief). Het is daar ook te bestellen. De burgemeester heeft er natuurlijk gratis een gekregen voor aan de wand, naast de andere Manifesten van de Tafel van W.
16 -18 februari 2012
Wageningen
Eerste stadsgedicht geschreven en bij de stadsdichterscommissie over de heg gegooid: Geraakt in februari. Het staat boordevol verwijzingen naar de Wageningse actualiteit en daarom heb ik er even later een toelichting bij geschreven, getiteld Geraakt in februari voor leken verklaard. Volgende keer houd ik het simpel! De teksten staan op deze site. Waar deze teksten verder gaan verschijnen is nog niet duidelijk, het gedicht zelf staat inmiddels op de website van de bblthk, de openbare bibliotheek.
28 januari 2012
Twitter
Vanwege mijn kersverse stadsdichterschap toch aan Twitteren begonnen, de account info_zee had ik al een tijd liggen. Direct maar een stel tweets verstuurd. Webbouwer Bert Spin heeft een link op mijn openingspagina geplaatst.
27 januari 2012
Wageningen

Stadsdichter geworden voor drie jaar. Niet van keukentrapjes vallen dus. En uitkijken met oversteken.

26 januari 2012
Wageningen
Wie wordt de eerste stadsdichter van Wageningen? Op gedichtendag, donderdag 26 januari, treedt een aantal aspirant-stadsdichters op in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen aan de Stationsstraat. Een jury beslist wie voor drie jaar Stadsdichter wordt. Ik heb mij kandidaat gesteld. Inlichtingen op de website van de bblthk. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.
16 januari 2012
Wageningen
Voor het Brugtheater van scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen heb ik een toneelstuk in concept geschreven. Het wordt nog verder afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen en de technische mogelijkheden van het toneel. In het Brugtheater krijgen leerlingen van eerste klassen een kennismaking met decorbouw en het uitvoeren van toneel, muziek en dans. Wegens het grote aantal leerlingen zijn twee verschillende stukken in voorbereiding. De voorstelling speelt in het voorjaar.
28 december 2011
cultuurinwageningen.nl
Op 28 december 2011 is mijn nieuwe column Kijk om je heen op de website cultuurinwageningen.nl geplaatst. Hij gaat over de provinciale website die alle kunst in de openbare ruimte in Gelderland wil tonen en beschrijven, www.beeldenvangelderland.nl. Voor de Gemeente Wageningen heb ik de kunst in Wageningen ten behoeve van die website geïnventariseerd. Naar aanleiding van de verhuizing van de beeldbepalende groep Dans van de Spijspotten (Bas Maters, 1990) uit het centrum naar de campus van Wageningen UR stel ik dat het wel lijkt of de universiteit zich nu definitief uit de stad Wageningen terugtrekt - zoveel kan kunst dus wel oproepen. Aangezien ik een dichter ben maak ik daar een dramatisch verhaal van. Maar waar het me echt om gaat in deze column is, dat we kunst in de openbare ruimte te weinig aandacht geven terwijl het een identiteitbepalende rijkdom is. Kijken is dus de boodschap, maar ook zuinig op zijn en fatsoenlijk documenteren, want daar mankeert het nogal eens aan!
17 december 2011
Wageningen
Op zaterdag 17 december openden Robbert Kamphuis en ik het Ministerie van in Onbruik Geraakte Zaken, in de wandeling IOGZ. Voor nog onbepaalde tijd zullen wij residentie houden op Conventplein 61 in Wageningen. Deze ruimte hebben wij ter beschikking gekregen in het kader van de actie Goed Gevuld. Daarbij is van alles voor te stellen, maar hier betekent het een project van Gemeente Wageningen, Stichting Ondernemersfonds Wageningen en de Cultuurmakelaar om de leegstand van onroerend goed, met name winkelpanden, aan te pakken. Een website en een boek over ons IOGZ zijn in voorbereiding; een impressie vindt u in mijn lijst van literaire projecten. Informatiekaarten zijn op de marktdagen woensdagochtend en zaterdag en op de koopavond vrijdagavond ten kantore verkrijgbaar. Aan een programma met aktiviteiten wordt gewerkt. Wie mee wil doen kan vrijwillig belasting betalen of een officiële depothouder worden met een emaillen schildje op de deur, en zijn of haar in onbruik geraakte apparaten bij ons laten registreren. Met IOGZ bouwen wij voort op onze filosofie over het gebrek aan duurzaamheid in onze weggooimaatschappij, die wij in het najaar van 2011 met schilderijen en teksten naar buiten brachten op de expositie 7even7 in het Forumgebouw van Wageningen UR, zie hieronder het bericht op 4 september 2011.
13 november 2011
Wageningen
Op zondagmiddag 13 november vond in de Wageningse bblthk (de openbare bibliotheek) de vijfde editie van het evenement Dromen en Verlangen plaats, een meertalige en multiculturele vertelmiddag. Op verzoek van de drijvende kracht achter dit festival, de uit Iran afkomstige Masood Eslami, heb ik een zingbare Nederlandse versie gemaakt van het Iraanse lied Morghe Sahar, op basis van een vertaling door Ann de Craemer. Het is een geliefd lied over het verlangen naar vrijheid en leven. In mijn bewerking heb ik het ritme en de lettergrepen van de regels in het Perzisch gevolgd. Het eerste couplet luidt: Oh vogel, zing jouw droevig lied / Herinner mij weer aan mijn pijn / Een brandende zucht pijnigt mijn hart / Oh breek toch die kooi en gooi hem om. Het is in de oorspronkelijke taal en in mijn Nederlandse versie gezongen door Ziba Nillian onder begeleiding van Saeed Khatermehr, Ali Hosseini en Alireza Kandaklou. In het programmaboekje zijn beide talen met bronvermelding afgedrukt.
29 oktober 2011
Wageningen
Het Wageningse samenwerkingsverband Happines4All organiseerde op zaterdag 29 oktober in congrescentrum Hof van Wageningen een Geluksdag. Hierop werd een groot aanbod aan spiritualiteit, welzijn en duurzaamheid samengebracht. Met mijn partner Anneke Rot trad ik op die dag voor het eerst naar buiten als beoefenaar van Reconnective Healing. We hadden veel uit te leggen, niet alleen omdat veel mensen geïnteresseerd waren, maar ook omdat wij als Muzemakers V.O.F. tot nu toe vooral bekend waren om onze muziek en teksten. We hebben veel gesprekken gevoerd, informatie verspreid over onze praktijk en een aantal mensen ter plekke een korte healing op onze massagebank gegeven. Reconnective Healing is, overigens, een vorm van behandeling zonder aanraking.
8 en 9 oktober 2011
Arnhem

Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober toonden zestien kunstenaars in Arnhem hun eigentijdse versie van de ouderwetse kijkdoos. De expositie was een initiatief van Connie Diepstraten en Maaike Kerkhoven. Bij deze expositie was ik betrokken als tekstschrijver bij de inzending van de Renkumse beeldend kunstenaar Bert Hoekstra. Hij maakte een kijkdoos van een oude zitbank die veel van zijn leven en streven heeft meegemaakt. Inspiratie genoeg dus om over te schrijven. Onder de titel Van mijn oude bank, de dingen die voorbijgaan (naar Couperus), schreef ik teksten als Iedereen heeft het gemaakt en ik zit nog hier. Stap 1: Die bank er uit; Dagje op de bank en niet naar school? Zacht praten en heel erg staren; In ruil voor brokjes spelen wij huisdier maar onze bank bezetten is op het randje; en Als je op je bank ligt schijnt het toetsenbordje van je HTC Design of zo open te kunnen klappen en inderdaad ben ik daar wel eens een potlood kwijt geraakt. Meer dan tien van deze teksten zijn door Anneke Rot met de hand geschreven op de resten van Hoekstra's bank. Locatie was het pand van Uni-Invest aan de Nieuwe Overstraat.

2 oktober 2011
Wageningen

In het leegstaande pand van de ING bank aan het Plantsoen in Wageningen werd op zondagmiddag 2 oktober de expositie Huid geopend door de dermatoloog en schilder Peter Arnold. De expositie liep tot en met 16 oktober, steeds op de vrijdagavond en zaterdag- en zondagmiddag. Ik nam daaraan deel als dichter. Het was een groepsexpositie van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen en gasten. Ik werkte samen met de beeldend kunstenaars Connie Diepstraten en Bert Hoekstra. Onder de titel Tussenhuids heb ik in uiterst korte teksten beschreven wat er omgaat in een wezen dat alle mensen met zich meedragen, en dat zich tussen de lagen van onze huid bevindt. Het ziet en voelt alles maar kan niets doen. Bert Hoekstra heeft vellen papier gegoten waarin deze teksten als een watermerk, dus binnenin het papier, te lezen zijn. Enkele teksten: Net niet leven is zwaarder dan niet leven, Horen zien zwijgen hopen, Ik voel binnen - ik zie buiten - het wringt, Ik roep en niemand hoort mij, Voor tussenhuidsen is discretie het hoogste gebod. Een van mijn teksten is ingewerkt in de inzending van Connie Diepstraten, een tent van twijgen en handgeschept papier: Als ik iets niet wil dan gebeurt het ongeveer niet. Diverse bezoekers kwamen met een peinzende blik uit de tent, het is niet bekend waarom.

11 september 2011
Wageningen
Op het veld voor het Forumgebouw waarin de expositie 7even7 loopt, vond op zondagmiddag 11 september onder grote belangstelling het evenement Happy Crash plaats. De organisator van 7even7, Paul Dunki Jacobs, wierp 100 van zijn schilderijen uit een hoogwerker. Diverse journalisten gingen mee naar boven, onder wie een cameraman van Omroep Gelderland met als gevolg dat een filmpje van dit gebeuren even later op TV Gelderland te zien was. Vooraf speelde de gelegenheidsband The Handsome Happy Crash in het Forumgebouw, bij de expositie 7even7, eigen werk van Dunki Jacobs. Ik was daarin bassist, mijn partner Anneke Rot de drummer. Kortom, de ritmesectie was in handen van Muzemakers VOF .
4 september 2011
Wageningen

In de hal van het grote Forumgebouw op de Campus van de Universiteit is op zondag 4 september de expositie 7even7 geopend. Het is een initiatief van Paul Dunki Jacobs en Harry Oonk. De expositie liep tot en met 28 september. De meeste deelnemers waren leden van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. De formule was, dat zeven koppels van een beeldend kunstenaar en een schrijver elk zeven werken presenteerden diegeïnspireerd waren op het getal of het symbool 7. Als dichter/schrijver werkte ik met beeldend kunstenaar en ideeënman Robbert Kamphuis. Bij zijn schilderijen van in onbruik geraakte huishoudelijke en andere apparaten schreef ik teksten over hoe geweldig en hoe achterhaald die apparaten zijn. Bijvoorbeeld over de Tomado patatsnijder en de oerdegelijke Olympia telmachine. Maar ook over de knijpkat, de Dymo lettertang, de snijbonenmolen en de Viewmaster, om er een paar te noemen. Een en ander onder de titel Zevenmaal apparaten vet en mager. De reeks wordt vervolgd. We gaan er een boekje en een website over maken.

2 september 2011
Wageningen
Muzemakers, ofwel Anneke Rot en Laurens van der Zee, speelde een rol bij de opening voor genodigden van het Wageningse wijkcentrum Ons Huis op vrijdagmiddag 2 september. Het centrum werd toen heropend na een grootscheepse verbouwing, op zaterdag 27 hield Ons Huis daarom een Open Dag. Op 2 september presenteerde ik het gedicht Voor wie zien wil, dat ik speciaal voor Ons Huis had geschreven in opdracht van De Woningstichting, de eigenaar van het gebouw. Met de kinderen van de Buitenschoolse Opvang zongen we, met de zaal, een lied dat we voor deze dag hadden geschreven. Voor de directeuren van de drie organisaties die samen het wijkcentrum gebruiken, hadden we een spannende ceremonie bedacht, met sleutels van meer dan 30 centimeter.
27 augustus 2011
Nijmegen
Tijdens het Gebroeders van Limburgfestival gaf ik met Folkcorn zaterdagmiddag 27 augustus in de Stevenskerk een concert in een kapel die nogal galmde. Die avond hebben we op podium op de Grote Markt vol-uit gespeeld voor een flink publiek, met veel danslustigen. Ook al zijn we niet actief in het balfolk-circuit, deze avond werd voor iedereen, ook voor ons, een evenement waar we met veel plezier op terugkijken. Zie speellijst Folkcorn.
21 augustus 2011
Wageningen
In de galerie van museum De Casteelse Poort aan het Bowlespark in Wageningen waren op zondagmiddag 21 augustus de exposanten Araun Gordijn en ik aanwezig om relaties en anderen te begroeten, die wegens vakantie verhinderd waren de opening op 31 juli bij te wonen. Tussen 15.00 en 17.00 uur hielden wij een druk bezochte "meet and greet"- receptie, met livemuziek door gitarist en zanger Jitze Kopinga. Natuurlijk hielden we een geanimeerde nazit thuis net als bij de opening op 31 juli. De expositie liep tot en met 1 september.
31 juli 2011
Wageningen

Op zondagmiddag 31 juli heb ik in museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a, een speech gehouden bij opening van
een tentoonstelling van werk van Araun Gordijn en mij.
Araun Gordijn, bekend van zijn schilderijen waarin de auto centraal staat, exposeerde naast deze schilderijen hier ook vrij werk met totaal andere thema's. Mijn prominent in beeld gebrachte teksten plaatsen deze schilderijen in een spanningsveld. Deze combinatie was te zien op de bovenverdieping van de galerie. De expositie liep tot en met 1 september 2011.

17 juli 2011
Amersfoort
Met Folkcorn speelde ik zondagmiddag 17 juli op een Historische Zondag bij de Koppelpoort in Amersfoort. Mooi filmverslag door Jan den Ouden. Zie speellijst Folkcorn.
1-3 juli 2011
Frankrijk
Met muziekgroep Folkcorn speelde ik drie dagen in het Franse stadje Amilly tijdens de Europadagen, die dit jaar voor een deel aan Nederland waren gewijd. Dat hield niet over, want door miscommunicatie tussen de organisatie en de ambassade was het horizontale rood-wit-blauw zeldzaam. De energieke Amsterdamse Fanfare van de Eerste Liefdesnacht kwam het Nederlandgevoel versterken. Zie speellijst Folkcorn
2 juli 2011
Wageningen
Banieren met gedichten van mij vormden een deel van het decor op het Bergpop Festival dat op zaterdag 2 juli op het Conventplein in Wageningen plaatsvond. De banieren heb ik in 2007 gemaakt voor de openlucht-expositie over Linnaeus, die in arboretum De Dreijen werd gehouden. In het dichtersdeel van mijn site staat in het menu Installaties dit project beschreven.
24 juni 2011
Nunspeet
Op vrijdag 24 juni werd in theater Veluvine in Nunspeet de website www.beeldenvangelderland.nl gelanceerd. Deze site toont kunst in de openbare ruimte van alle gemeentes van de provincie Gelderland en is de eerste in zijn soort. Ik heb tussen april 2010 en ongeveer mei 2011 alle kunst in de openbare ruimte van de gemeente Wageningen geïnventariseerd, in opdracht van de gemeente. Doordat ik mijn taak nogal breed heb opgevat ben ik tot een hele grote lijst gekomen, waarvan er op dit moment ruim 80 op beeldenvangelderland zijn opgenomen. Ongeveer 20 Wageningse kunstwerken zullen later nog aan deze website worden toegevoegd. Al met al een hoge score vergeleken bij andere gemeentes.
10 - 13 juni 2011
Bulgarije
Met muziekgroep Folkcorn speelde ik op 10 juni in de west-Bulgaarse stad Sandanski en op 11 en 12 juni in plaatsen in de omgeving: Gotse Delchev en Pirin. In dit gebied wonen de Bisserov Sisters, een bekende zanggroep die al decennia actief is. Folkcorn speelde op het Fifth International Folkfestival dat door de Bisserov Sisters werd georganiseerd. We hebben er een paar dagen Zuid-west Bulgarije verkennen aan vastgeknoopt.
mei 2011
Wageningen
Sinds mei 2011 is het verslag van de 24-uurs verhalenmarathon die op 4 mei 2010 in Wageningen werd gehouden te lezen op het internet. Ik heb het verslag geschreven, Anneke Rot, mijn partner in Muzemakers, deed de research. Het is, al dan niet toevallig, een verslag van 24 A4-pagina's geworden, vormgegeven door bblthk-staflid Yvette van Hasselt. Het staat als pdf op de website van de bblthk, de openbare bibliotheek die samen met De Gelderlander deze marathon organiseerde. Ik was mede-organisator en -presentator. Het verslag is ook in gedrukte vorm uitgegeven. Naast een terugblik, de namen van de deelnemers en de titels van de voorgelezen verhalen en prozafragmenten staat er een interview met Freek de Jonge in, die het evenement opende, en de volledige tekst van de toespraak van Yasmine Allas, die het afsloot.
25 mei 2011
Lexkesveer Wageningen
Staande op een 18 meter lange eettafel aan boord van de veerpont van het Lexkesveer bij Wageningen, heb ik op woensdagavond 25 mei op verzoek van de organisatie een toespraak gehouden over wat er allemaal beter kan in Wageningen en omgeving, en dat het uit moet zijn met achteroverleunen in huis, op straat, op school en kantoor en gemeente. Aan het eind van de rede hebben alle 60 dinergasten driemaal kort en krachtig "Vooruit!" geroepen. Het was een gedenkwaardige editie van de Tafel van W, een initiatief van de kunstenaar Robbert Kamphuis, met een jazzgroep, een fanfare, een kok en een juffrouw die met het menubord over de tafel paradeerde. Dat allemaal op een varende pont. Met mijn partner Anneke Rot speelde ik ook nog enkele zeemansliederen waarin het slecht afloopt, dus Muzemakers VOF was weer volop actief.
15 mei 2011
Arnhem
Met muziekgroep Folkcorn speelde ik zondag 15 mei op landgoed Zypendaal bij Arnhem een aantal korte voorstellingen tijdens het evenement Landheer voor een dag. In een theatertour werd de geschiedenis van het landgoed opnieuw beleefd.
28 april 2011
Bennekom
In april speelde in Bennekom een poëziewedstrijd op het thema "Groei en Bloei". Deelname stond open voor alle leeftijden. De organisatie berustte bij sociaal-cultureel centrum 't Laag, onderdeel van de welzijnsorganisatie Welstede. De dichter Merijn Schipper, de opbouwwerkster Anneke Vlijm en ik vormden de jury. Op donderdagavond 28 april was in gebouw Collage de finale. Harry Oonk won de eerste prijs, Renske Dijk de tweede en Nienke den Hollander (12 jaar) de derde. Merijn en ik leverden die avond ook een dichterlijke bijdrage.
16 april 2011
Wageningen
In de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, aan de Stationsstraat, werd zaterdagmiddag 16 april een bijzonder wandelboek, tevens literaire route, gepresenteerd: ‘Schrijverspad Veluwezoom’ van Bert van Dorsten. Ik trad daarbij op als inleider en dichter, met lichtvoetig werk van eigen hand over de regio en over de natuur. ‘Schrijverspad Veluwezoom’ is een literaire en toeristische voettocht langs bijna honderd schrijverslocaties tussen Rhenen en Dieren. In vijf etappes en bijbehorende kaarten wordt een voettocht van 70 km over de stuwwal van de zuidelijke Veluwezoom, langs de rivieren Nederrijn en IJssel beschreven.
21 maart 2011
Wageningen
Op maandagavond 21 maart gaf ik op de jaarvergadering van de Vrienden van De Casteelse Poort een lezing over het Gelderse internetproject Beelden van Gelderland. De werktitel was Kunst op Straat (KOS). Locatie was de bblthk, de openbare bibliotheek in Wageningen. Het project beoogt, alle beeldende kunst in de openbare ruimte in Gelderland in kaart te brengen en op een website te plaatsen met informatie over het kunstwerk en de kunstenaar. Hiermee worden toeristische en educatieve kunstroutes en andere toepassingen vergemakkelijkt. In opdracht van de Gemeente Wageningen werkte ik in 2010 en 2011 aan de inventarisatie en beschrijving van de kunst in de openbare ruimte in Wageningen, met inbegrip van het kunstbezit van de Universiteit van Wageningen, WUR. In mijn presentatie voor de Vrienden van de Casteelse Poort gaf ik voor velen verrassende voorbeelden van de vele kunst in de openbare ruimte in Wageningen, en stond ik stil bij de kunst die door diefstal, blunders of de tand des tijds verdwenen is. Na een provincie-brede inventarisatiefase in 2010 en begin 2011, is beeldenvangelderland.nl eind juni 2011 van start gegaan. Een voorloper hiervan iswww.nijmegen.nl/kos . Het project wordt gecoördineerd door het KCG, Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, te Arnhem.
februari - maart 2011
Wageningen
De Stichting Platform Werelderfgoed Nederland werkt aan een serie boeken over Nederlandse werelderfgoed sites. In het laatste kwartaal van 2011 is de presentatie gepland van een publicatie over de Waddenzee, Nederlands' meest recente werelderfgoed. Uitgave: Matrijs. Eindredactie: Jan Abrahamse. Als voormalig UNESCOvoorlichter en free-lance publicist schreef ik eind februari - begin maart voor dit boek een bijdrage op basis van een lang interview met IUCN-expert Pedro Rosabal.
30 januari 2011
Wageningen
In eetcafé Carré, Vijzelstraat 2, vond zondagmiddag 30 januari het eerder uitgestelde optreden plaats van de Nijmeegse schrijver en zanger Karel Bosman. Onder meer heeft Bosman teksten van Willem Wilmink op muziek gezet. Voor de begeleiding zorgden de topmuzikanten Jitze Kopinga (gitaar en bas) en Mark Söhngen (accordeon). Bij enkele nummers speelde ik als gastmuzikant mee op basgitaar of blokfluiten. In elke set las ik uit eigen werk in de sfeer van het programma. Een mooie middag, met volledige aandacht van het publiek en volle inzet van de artiesten, en met een lach en een traan. In Bosman's voorlaatste CD "Arme Dwazen" ben ik op tenorfluit te horen in het nummer "Brugge".
27 januari 2011
Wageningen
De bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, plaatste de jaarlijkse Gedichtendag op donderdagavond 27 januari in het teken van de dichter C. Buddingh'. De biograaf van Buddingh', Wim Huijser, gaf een presentatie over het leven van Buddingh'. Hij, las uit diens werk en vertelde over Buddingh' Gebundeld, het verzameld werk dat eind 2010 onder zijn redactie werd uitgegeven. Enkele mensen uit het publiek droegen gedichten van Buddingh' voor. In dit kader trad ik zelf ook op als dichter, met teksten van Buddingh' en eigen werk in dezelfde sfeer. Van Buddingh' las ik het beroemde Eight days a week en het gedicht uit Tirade 200 met mij onbekende titel dat begint met Je krijgt de kaarten uitgedeeld. Ik vond dat, met dank, op gedichten.nl. Daartegenover plaatste ik onder meer mijn Huishoudbriefje uit 2003, Aan het strand uit 1972 en Laat de quizmaster afdalen uit 1986 en daar had de Dode Dichter niet van terug.
22 januari 2011
Ede
Op zaterdagmidag 22 januari opende ik met een speech de overzichtsexpositie van het werk van Riekje Offerhaus, beeldend kunstenaar te Wageningen, lid van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Liefdevol geschilderd, met indrukwekkend, constant vakmanschap. Muzikale omlijsting door mijn partner Anneke Rot. VOF Muzemakers was dus weer goed bezig. Vandaar de opmerking van een vaste Kernhemganger: "In tijden niet zo'n leuke opening meegemaakt". Locatie: Huis Kernhem, Kernhemseweg 7, Ede. Offerhaus exposeerde tegelijkertijd in Galerie Zuid in Harskamp.
17 januari 2011 (besloten)
Lunteren
Start van ProzArt, een project van Paul Dunki Jacobs (Wageningen) en Harry Oonk (Ede). Beeldend kunstenaars en dichters/schrijvers gingen in paren werken aan de verbeelding van het getal 7. De voltooide werken zijn najaar 2011 in Wageningen tentoongesteld. Als dichter werkte ik samen met beeldend kunstenaar en ontwerper Robbert Kamphuis. Dit project ontving een bijdrage van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen ter bevordering van het kunstklimaat in Wageningen.
12 december 2010
Malden
Laatste promotieconcert rond onze cd Wie sal dan, de vierde cd van Folkcorn, in De Muse te Malden. Dit was voorlopig de laatste kans voor liefhebbers die Wageningen, Oldeberkoop, Veldhoven en Amsterdam hebben gemist. Zie speellijst Folkcorn.
4 december 2010
De Gelderlander
Op verzoek van De Gelderlander (léést die krant!) heb ik een kort artikel geschreven over de gevolgen, in mijn ogen, van bezuiniging op cultuur. Het is in de opiniepagina's van de Vallei-editie van 4 december nogal prominent terechtgekomen. Het begint zó: Knap hoe dit kabinet in één klap kunst en cultuur meer waard maakt: btw verhogen, is prijs verhogen en wat duur is moet wel goed zijn. Het zal niet lang duren of bij ons, kunstenaars in Wageningen, zullen zich lange rijen vormen voor onze deur en onze mailbox.
4 december 2010
Wageningen
Feestelijke sluiting van de groepsexpositie De Verhalende Rivier, in Rouwenhofstraat 10, Wageningen. Deze expositie werd georganiseerd door het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Ik nam aan deze expositie deel met teksten en tekstinstallaties. Een van mijn teksten was: De rivier is saai want je weet al wat er komt: water. De kunstcriticus die de expositie besprak vond dat bijzonder grappig. Mooi meegenomen! Overigens, bij dit aforisme heb ik een protype van bewijsapparaat voor de saaiheid van rivieren gemaakt, waarmee je aan jezelf en anderen kunt laten zien dat deze uitspraak werkelijk klopt. Ik heb het buiten de expositie gehouden. Meer "prototypen" zijn in de maak voor een expositie later, waarschijnlijk in 2012.
1 december 2010
Wageningen
Latijns-Amerika stond centraal in deze editie van het Cultureel Café Wageningen, gehouden in Theater Junushoff. Dit in samenwerking met de in Wageningen gevestigde organisatie OLAH en het Samenwerkingsverband Hooglandindianen SHI. Uiteraard heb ik mijn gesproken column op dit thema gericht. Ditmaals was het een jeugdherinnering; in mijn studie Niet-Westerse Sociologie aan de VU heb ik enige tijd in en bij de Andes gewoond, en me verdiept in de culturele identiteit van Aymara-indianen. Ik vond het in deze volle zaal heel belangrijk, deze oerbewoners voor het voetlicht te halen. Mijn tekst begon zó: Tijdje terug sprak ik een indiaan, het was in Chili aan de Boliviaanse grens, de hoogte was ruim vier kilometer. Voor mij is alles boven de twee meter beklemmend hoog, het zou dus een regelrechte hel zijn geweest, ware het niet dat alles om ons heen óók vier kilometer hoog was. Aan het eind vertelde ik over de uitstervende, fascinerende fluitmuziek van de "Sikuri" en draaide als eerbetoon een fragment van hum muziek, een eigen opname tijdens een feest hoog in de bergen, lang geleden. Dit fragment is te beluisteren op de homepagina van www.hooglanindianen.nl, waar ook de volledige tekst van mijn column te lezen is. Daarnaast deed ik met mijn partner Anneke Rot als Muzemakers een kort optreden met onze interpretatie van Zuid-Amerikaans muziek op blokfluiten en accordeon. Dit was mijn laatste optreden in dit kader. Op uitnodiging van het Cultureel Café trad ik daar in het culturele seizoen van najaar 2010 op als dichter met een gesproken column over recente Wageningse toestanden. Het seizoen van het Cultureel Café loopt nog tot en met april 2011, steeds op de eerste woensdag van de maand. Hier staat de tekst van mijn columns voor het Cultureel Café.
28 november 2010
Veldhoven
Folkcorn speelde zondagmiddag 28 november in museum 't Oude Slot. Fraaie locatie!
21 november 2010
Oldeberkoop
Folkcorn promotieconcert rond de nieuwe cd Wie sal dan in theater-restaurant Le Brocope, voorheen Het Wapen van Ooststellingwerf. Zie speellijst Folkcorn .
14 november 2010
Wageningen
De presentatie van Folkcorn's nieuwe cd Wie Sal dan, de vierde cd na 3 LP's, was een feest met bezoekers uit het hele land.
3 november 2010
Wageningen
Op uitnodiging van het Cultureel Café Wageningen trad ik daar in het culturele seizoen van najaar 2010 op als dichter met een gesproken column over recente Wageningse toestanden. Het Café vindt al jaren plaats op de eerste woensdag van de maand. Zo ook op woensdagavond 3 november. In mijn speech kwam ik na een omweg uit op het belang van het beheersen van onze taal voor inburgeraars. Nog niet eens het correct geschreven Nederlands, maar eerder het gesproken woord, de finesses, de ironie die zo vaak gebruikt wordt, de woordspelingen en staande uitdrukkingen. Ik sneed dit onderwerp aan, omdat tegelijkertijd die avond elders in de stad het "Groen Dictee" plaatsvond. Ik noemde mijn column Taal, die rare sleutel. Hier staat de tekst van mijn columns voor het Cultureel Café.
November 2010
Diverse locaties, besloten
Muzemakers (Anneke Rot en Laurens van der Zee) speelde in november een voorstelling over bejegening in de zorg, een besloten voorstelling voor vrijwilligers van De Zonnebloem.
24 oktober 2010
Wageningen
Op 24 oktober opende de groepsexpositie De Verhalende Rivier, in Rouwenhofstraat 10, Wageningen. Deze expositie werd georganiseerd door het Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Ik nam aan deze expositie deel met teksten. De expositie was tot en met zaterdag 4 december te zien.
6 oktober 2010
Wageningen
Op uitnodiging van het Cultureel Café Wageningen trad ik daar in het culturele seizoen van najaar 2010 op als dichter met een column over recente Wageningse toestanden. Het vindt al jaren plaats op de eerste woensdag van de maand. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Op woensdag 6 oktober hield ik mijn eerste speech, hij heette De schil verstikt de vrucht en ging over de zichtbaarheid van Wageningen. Ik pleitte ervoor eens met vreemde ogen naar die stad te kijken om te bezien wat er aan de uitstraling te verbeteren valt. Dat heb ik als proef zelf ook gedaan. Maar helaas, zo vertelde ik: "Ik ging als een vreemde langs Wageningen en een vreemde ben ik gebleven". Werk aan de winkel dus! Overigens, dit Cultureel Café vond plaats in theater Junushoff. Ook dat kreeg een pedagogische veeg uit de pan. Benieuwd naar hun reactie als ze er ooit achterkomen.... Hier staat de tekst van mijn columns voor het Cultureel Café.
12 september
Geldrop
Afgelast wegens regen: Folkcorn op het GeMifestival in Geldrop, in de kasteeltuin.
11 september 2010
Wageningen

Als dichter werkte ik zaterdagochtend 11 september mee aan de opening van de Molenmarkt die jaarlijks rond molen De Vlijt aan de Harnjesweg in Wageningen wordt gehouden. Omdat het thema van de markt recycling was had ik een kort verhaal geschreven waarin allerlei anagrammen van het woord molenmarkt voorkwamen. Tien vrijwilligers hielden elk een letter van "molenmarkt" omhoog en wisselden steed van positie. Hergebruik van letters werd dus een heel gedoe, aanschouwelijk voorgesteld! De anagrammen waren weer van Anneke Rot. Aansluitend speelden we historische Nederlandse volksmuziek met Folkcorn . Hieronder twee foto's door 3Fotografie Job Francissen.

3 september 2010
Noordwijk
Impro-explo ensemble Rivelli speelde op Kunst in Duin, een negendaags evenement over beeldhouw- en schilderkunst in Noordwijk. Louis Niënhuis, de gitarist van Rivelli, exposeerde als beeldend kunstenaar een geluidssculptuur.
2009-2010
Betreft de Andes
Een grote collectie handgemaakt weefgoed uit de Andes, voornamelijk Aymara-weefgoed, is in het bezit van de stichting Samenwerkingsverband Hooglandindianen SHI. Als oud-bestuurslid van deze stichting coördineer ik de inventarisatie van de collectie. Al het materiaal is inmiddels digitaal gefotografeerd. De resultaten zijn te zien op de website www.hooglandindianen.nl. Van de meeste stukken is in de eerste helft van 2010 een technische beschrijving gemaakt. Een toelichting op de sociaal-culturele kant, zoals de symboliek van de afbeeldingen en de betekenis van het dragen en gebruiken van dit weefgoed, hopen wij later toe te voegen. Wij nodigen deskundigen uit, hun licht op deze collectie te laten schijnen. Het meeste weefgoed dateert van de jaren '60 - '90 van de vorige eeuw. Het is gemaakt in Noord-Chili en aangrenzend Peru en Bolivia. Daarnaast is er een kleine hoeveelheid pre-Columbiaanse fragmenten. De collectie bevindt zich in Wageningen.
30 juli 2010
cultuurinwageningen.nl
Op 30 juli verscheen mijn nieuwe column Kunst en Mutt op de website cultuurinwageningen.nl. In de tijd van de Dadabeweging, begin vorige eeuw, signeerde Marcel Duchamp zijn inzending voor een tentoonstelling met R. Mutt 1917. Hij zond een omgekeerd urinoir in. Iedereen boos natuurlijk. Persoonlijke en wereldzaken lopen door elkaar heen in deze column. Voor moed moet je niet bij mij zijn, ik ben van het straatje om. Kan ik dan de Kunst wel dienen? K.Schippers publiceerde dit jaar weer een prachtboek over Dada. En ook al betekent Mutt niet letterlijk moed, volgens mij heeft het alles met elkaar te maken!
7 juli 2010
Wageningen
In de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, presenteerde de gemeente Wageningen 's ochtends het boekje Welkom in Wageningen. Het is een korte introductie voor nieuwkomers, over Wageningen en zijn geschiedenis. Muzemakers (Anneke Rot en Laurens van der Zee) speelde in historisch kostuum enkele wijsjes uit de verzameling Boerenlieties en Contredansen (ingekorte titel) die begin 1700 werd gepubliceerd.
2010
Wageningen
In het voorjaar van 2010 begon ik in opdracht van de gemeente aan de inventarisatie van alle kunst in de openbare ruimte in de gemeente Wageningen. Het gaat zowel om het kunstbezit van de gemeente als om dat van de universiteit, Wageningen UR. Ook van de desbetreffende kunstenaars maakte ik een profiel. Het was voor het project met als werktitel Kunst op Straat van de Provincie Gelderland, waarmee alle kunst in de openbare ruimte in deze provincie op de kaart zal worden gezet. Een voorloper daarvan was www.nijmegen.nl/kos (kos staat voor Kunst op Straat). De coördinatie berust bij KCG, het Gelders Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur, te Arnhem. Medio 2011 is de provinciale site geopend onder de naam beeldenvangelderland.nl.
medio 2010
Wageningen
In opdracht van de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, werkte ik aan het verslag van de succesvolle 24-uurs Verhalenmarathon die in het etmaal van 4 mei 2010 in de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Het motto was In vrijheid gesproken, verwijzend naar de 65 jaar bevrijding die op 5 mei groots in Wageningen werd gevierd. Met de directeur van de bblthk, Sjaak Driessen, was ik 24 uur lang de presentator van dit evenement.
3 juli 2010
Wageningen
Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, hield zaterdagmiddag 3 juli een gecombineerde ledenvergadering en bijeenkomst over kunst in de openbare ruimte. Over dit thema gaf Floor van Dusseldorp een presentatie. Van Dusseldorp is beeldend kunstenaar en oud-lector stedelijk interieur aan de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht. Zelf deed ik verslag van het Gelderse inventarisatieproject Kunst op Straat en de stand van zaken met betrekking tot Wageningen .Daarna volgde een rondleiding langs het kunstbezit van de universiteit van Wageningen (WUR) op het universiteitsterrein De Dreijen, door Leo Eppink van Rondleidingen Wageningen. Ik zit in het bestuur van Wageningen Monumentaal. Inlichtingen wageningenmonumentaal.nl .
20 juni 2010
Arnhem
Bij de viering van het 150-jarig bestaan van het Luthers Hofje in Klarendal, Arnhem, speelde Duo Behang op zondagmiddag 20 juni historische Nederlandse muziek.Teken van deze tijd:Toen wij voor de kinderen ons succesnummer "Op een klein stationnetje" speelden, riep een vijfjarig meisje dat de hele middag al op onze muziek had gedanst "Dat liedje heb ik op mijn USB-stick!".
19 juni 2010
Arnhem
Folkcorn speelde zaterdagmiddag op sportpark Cranevelt in Arnhem op een tussenstop van de wielerronde Jan Janssen Classic. Zie speellijst Folkcorn .
13 juni 2010
Amersfoort
Folkcorn speelde zondagmiddag op het Lieve Vrouwe Kerkhof, een plein in het historische centrum van Amersfoort. Zie speellijst Folkcorn.
5 juni 2010
Arnhem
De Gelderse folkmetalgroep Mondvolland presenteerde op zaterdagavond 5 juni in café The Stage in Arnhem zijn cd d'Olde Roop. Op deze cd heb ik als blokfluitist enkele partijen ingespeeld, en Folkcorn speelde op deze presentatie. Ook de Vlaamse folkmetalband Huldrefolk was van de partij.
31 mei - 1 juni 2010
Heelsum
Met muziekgroep Folkcorn namen we onze vierde CD op in de Farmsound Studio in Heelsum. Ook onze derde LP Al Vol en onze eerste CD, Ghy Sotten, werden daar opgenomen. In twee dagen werden 24 nummers opgenomen. Nu volgt selectie en eindmix. Feestelijke presentatie naar verwachting dit najaar.
24 mei 2010
Amsterdam
Impro-explo ensemble Rivelli speelde op tweede Pinksterdag op Prinseneiland bij de afsluiting van de open-atelierdagen op de westelijke eilanden in Amsterdam.
14 en 15 mei 2010
Saulmory (Fr.)
Wederom speelden Anneke Rot en ik als Duo Behang wereldmuziek bij een "Pastis Party" van de Nederlandse stichting Lorenzetti, in het noord-Franse Saulmory. Het was een evenement voor kunstvrienden uit Nederland en Frankrijk. Lorenzetti heeft overigens zojuist weer een Cahier uitgegeven, nummer 18. Het thema is de vergankelijkheid van kunst in de natuur.
12 mei 2010
Wageningen
Bij het bewonersfeest na de feestelijke opening van de gerestaureerde Irenebuurt en omgeving, speelde ik met Duo Behang feestelijke achtergrondmuziek. Eerst gingen we als rattenvangers spelend door de wijk met een groep kinderen. Zij sloegen op potten en pannen om de buurtbewoners op te wekken naar de feesttent te komen.
6 mei 2010
Amsterdam
In de kleine zaal van Zaal 100, De Wittenstraat 100 in Amsterdam, werd op donderdagavond 6 mei 2010 een expositie geopend van schilderijen van Maddy Rentenaar.Ter gelegenheid daarvan trad zij daar 's avonds op als gitariste met de groep Rendier, van Reinder van der Woude. Diverse gastmuzikanten speelden mee, onder wie ik als bassist. Verder: Michael Vatcher (slagwerk), Wolter Wierbos (trombone), Jaap Somsen (accordeon), Arthur Heuwekemeijer (saxofoon).
4 mei 2010
Wageningen
Samen met Sjaak Driessen presenteerde ik de 24-uurs Verhalenmarathon in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen. Onder het motto In vrijheid gesproken organiseerden de bblthk (de openbare bibliotheek van Wageningen), en dagblad De Gelderlander dit evenement. In de nacht van 3 op 4 mei opende Freek de Jonge de marathon, en 24 uur later sloot de uit Somalië afkomstige schrijster en actrice Yasmine Allas hem af met een verhaal bij het bevrijdingsvuur op het 5 mei plein. Evenals bij de succesvolle gedichtenmarathon van 2005, was ik hier medeorganisator en -presentator.
23, 24, 25 april 2010
Wageningen
In het weekend van 23 - 25 april 2010 werd in Wageningen de beeldende kunstroute Culturele Ronde gehouden. Vrijdag was er een podiumavond met bijzondere acts in de bblthk. Ik trad daar op als dichter en heb onder meer mijn recente column over de bouwval aan de oostelijke entree van Wageningen, Kirpestein, voorgelezen. Als muzikant speelde ik in Duo Behang met Anneke Rot; we hebben een musette, een klezmermelodie en Italiaanse wereldmuziek gespeeld. Met Folkcorn hebben we drie a cappella's gedaan. In de open-ateliers route in het weekend heb ik als schrijver en maker van tekstinstallaties bezoekers in mijn atelier ontvangen. Op zaterdagavond deed eetcafé Carré (sinds kort tevens kunstcafé) mee aan de Culturele Ronde met een poëzie- en muziekprogramma. Ik trad daar op als dichter, en als bassist in het country-blues trio Working on the railroad for a dollar a day (met Jitze Kopinga en Simon Vos).
30 maart 2010
cultuurinwageningen.nl
Op 30 maart is mijn vierde column op cultuurinwageningen.nl gepubliceerd. Hij gaat over een nachtelijke tocht door de bevroren stad met het doel om met een "beschaafd protest" een misstandje aan de kaak te stellen.
26 maart 2010
Website
Recente restauratiefoto's van mijn Volvo Amazon (1968) op de fotopagina van mijn oldtimers rubriek geplaatst. Wederom grotendeels uitbesteed behalve opbouw, binnenisolatie (helpt echt!) en bodembehandeling. Tevens curieuze herhaling december 2009 van fotosessie oktober 1987 na eerste restauratie. Zelfde locatie Bennekom Dikkenbergweg richting Panoramahoeve, zelfde fotografen maar nu verrijkt met een dochter, zelfde eigenaar. Zoals rijders van klassiekers weten: mijn auto wordt steeds mooier, ik steeds ouder...
Maandag 15 maart 2010
Wageningen
Op maandagmiddag 15 maart is op verzoek van de gemeente Wageningen mijn tekstinstallatie Taaloefening Inburgering vooraan in de Raadszaal opgesteld tijdens de huldiging van de 350ste inburgeraar in deze gemeente. De Directeur Generaal Wonen Wijken en Integratie van het Ministerie van VROM, Mark Frequin, voerde bij deze plechtigheid het woord.
Vrijdag 12 maart 2010 (besloten)
Wageningen
Als lid van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen ontving ik vrijdagmiddag 12 maart in mijn atelier een aantal leden van het Platform BKW. Dit was een besloten bijeenkomst in de serie atelierbezoeken die door het Platform wordt georganiseerd. Ik liet voorbeelden zien van de tekstinstallaties die ik voor diverse beeldende kunst routes heb gemaakt. Daaronder ook mijn laatste tekstinstallatie Taaloefening Inburgering, die op de recente expositie van het Platform, "Anders Bekeken", heeft gestaan.
Donderdagavond 11 maart 2010
Wageningen
Muzemakers (Anneke Rot, Laurens van der Zee) verzorgde de muziek bij een lichtjesceremonie die uitvaartbedrijf Het Binnenveld op donderdagavond 11 maart organiseerde op De Leeuwerenk, de algemene begraafplaats van Wageningen. Op deze bijeenkomst werden alle overledenen herdacht. Op accordeon en tenorfluit speelden wij mooie rustige muziek uit onze oud-Nederlandse muziekschat en uit het muzikale erfgoed van andere landen.
5-6 maart 2010
Plauen (D)
Met muziekgroep Folkcorn speelde ik vrijdag 5 en zaterdag 6 maart in Plauen, voormalig Oost-Duitsland. Dit in verband met een Europese Boerenmarkt die dit jaar voor de 15e keer werd gehouden. Op 6 maart openden we dit evenement, omdat Nederland dit jaar centraal staat.
Donderdagmiddag 25 februari 2010
Wageningen

Mijn laatste tekstinstallatie Taaloefening Inburgering was donderdagmiddag 25 februari heel toepasselijk te zien op een bijeenkomst in de Raadszaal van het stadhuis van Wageningen. Daar ontving een aantal recente inburgeraars, temidden van familie en vrienden, zijn certificaat uit handen van burgemeester Geert van Rumund en wethouder Minnie Walma. Van Rumund refereerde aan mijn installatie toen hij in zijn toespraak begrip toonde voor de moeilijkheid van het leren van Nederlands.

Zaterdag 13 februari 2010
Wageningen

Impro-explo ensemble Rivelli trad zaterdagmiddag 13 februari op in de tijdelijke galerie van het Platform BKW aan Bergstraat 24 in het centrum van Wageningen, als opening van zijn ReplyAll World Tour. In deze band speel ik fluiten, basgitaar, hang- en sluitwerk, en mooie woorden. Ons optreden met rook, ijzer, balken en algemeen gerommel paste

perfect in de kaalgeslagen ruimte van dit voormalige bankgebouw. Onze livemuziek ging samen met fragmenten uit de stedelijke soundscapes van New York, Shanghai, Ausfahrt, Replyall en Amsterdam. De heren-reizigers uit Amsterdam waren Rob Fransen (bas, samples, visuals), Louis Niënhuis (gitaren, hout, soms fietspomp), Reinder van der Woude (slagwerk, gitaren, visuals). De heer-reiziger uit Wageningen, midden op deze foto, ben ik zelf. In De Stad Wageningen verscheen op 17 februari een verslag door July Leesberg.
Foto: Margrietha Isings.

Maandag 25 januari 2010
cultuurinwageningen.nl
Op 25 januari 2010 publiceerde ik mijn derde column op de inmiddels vernieuwde website cultuurinwageningen.nl. Met mijn tekst Recept voor stadsgat gevuld met kunst op een bedje van liefdewerk refereerde ik aan de toenemende leegstand van winkelpanden in het centrum van Wageningen. Als voorbeeld van een creatieve omzetting van dit probleem noemde ik de inrichting van de tijdelijke expositie "Anders bekeken" in een leegstaand voormalig bankgebouw aan de Bergstraat in Wageningen.
Vrijdag 15 januari 2010
Wageningen
Met Taaloefening Inburgering, een tekstinstallatie op het thema Inburgering, exposeerde ik van 15 januari tot en met 14 februari 2010 op Anders Bekeken, een tentoonstelling waarop leden van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen hun kijk op de wereld gaven. Locatie was een tijdelijk leegstaand winkelpand, een voormalig bankgebouw in het centrum van Wageningen. De expositie werd op 15 januari geopend met een contrabas-solo van Jasper Somsen, musicus en lid van het Platform BKW. Tijdens de expositie vonden ook andere activiteiten voor of door leden van het Platform plaats waaronder een Salon met de Amsterdamse beeldend kunstenaar en dichter Aja Waalwijk, de eerste sessie van het nieuwe gezelschap De Tafel van Wageningen, en een optreden van mijn Amsterdams / Wagenings impro-explogezelschap Rivelli .
Donderdag 24 december 2009
Wageningen

Op donderdagavond 24 december organiseerde Vluchteling Onder Dak (V.O.D.) in centrum 't Punt in Wageningen een maaltijd en uitdeling van kerstpakketten aan asielzoekers. De burgemeester kwam deze persoonlijk overhandigen. Muzemakers (Anneke Rot en Laurens van der Zee) bood gratis zijn muziek aan als omlijsting. Naast wereldmuziek uit diverse landen speelden wij kerstliedjes, die voorzover mogelijk werden meegezongen door de gasten, vluchtelingen in zeer moeilijke situaties. Op de foto door Berdien Snijder (V.O.D): Muzemakers met onze vriend en protégé Khaliif uit Mogadishu, Somalië.

 

 

Zaterdag 19 december
Velp
Op zaterdagavond 19 december was ik juryvoorzitter in de eerste ronde van het Poetry Slam Kampioenschap Gelderland 2009-2010. Deze wedstrijd wordt door de Gelderse Schrijverskring GSK georganiseerd. De avond werd gehouden in de foyer van zalencomplex Parkstaete in Velp. De volgende dichters zijn door naar de volgende ronde: Erika de Stercke, Jean Loeckx, Wibo Kosters en Pom Wolff. Een tweede voorronde en de finale vonden respectievelijk op zaterdagavond 23 januari en 20 maart 2010 plaats in de bblthk (openbare bibliotheek) van Wageningen.
Zondagmiddag 13 december
Zwolle
Folkcorn gaf zondagmiddag 13 december een lunchconcert in theater Odeon in Zwolle, in aansluiting op een lezing over koken en eten in de Middeleeuwen door prof. dr. Johanna Maria van Winter. Het thema van ons optreden was Spys en Dranck. Het was een voorstelling in de serie Smaakmakers.
Vrijdag 11 december
Amsterdam
Op vrijdagavond 11 december vierde Zaal 100 in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam zijn 25ste jaar als theater. Met name groepen en personen die aan de programmering in de beginjaren bijdroegen traden op. Ik ben daar in de jaren '80 actief geweest, als dichter, en ook met de groepen Folkcorn, Lucht, Bas&Co, de Verbeeldmusici, Groep De Geus en Sinar Bulan. Op 11 december trad ik weer op als dichter, maar daarnaast ook als muzikant samen met Martien Groeneveld als begeleiders van de danseressen van Sinar Bulan. Geen Balinese of Javaanse dans, maar net als in de jaren '80 een eigen productie met geïmproviseerde muziek. Een korte wederopstanding van deze combinatie! Als dichter las ik enkele vroege gedichten uit mijn Amsterdamse tijd en gedichten die ik later schreef in Wageningen.
Woensdag 11 november
Bennekom
Op woensdagavond 11 november werd in Bennekom de publicatie Bennekom te boek. Sporen van Bennekom in oude en nieuwe boeken gepresenteerd. Van mijn hand staat er het gedicht Sleeën op de Hullenberg in. Het hele dorp liep vroeger uit om daar te sleeën. Ik ben in Bennekom opgegroeid vanaf mijn zesde, na de eerste jaren heerlijk te hebben kunnen spelen tussen de klei, aardappels en suikerbieten (en tractorgeuren) in het gehucht Langstraat op Goeree Overflakkee, waar mijn vader zijn carrièrre als hoofd van de openbare lagere school is begonnen. Een half jaar voor de Ramp zijn we naar de Veluwe verhuisd. Mijn gedicht begint met: "Ik weet nog dat het 's winters sneeuwde. / Sneeuwen is, dat er sneeuw uit de lucht valt. / Stilte zichtbaar.". Sporen van Bennekom, een mooi verzorgde publicatie, is uitgegeven door de vereniging Oud-Bennekom. ISBN 978-90-78592-02-0.
Woensdag 4 november
Wageningen
In congrescentrum Hof van Wageningen hield het Rijn IJssel College op woensdagochtend 4 november een congres ter viering van 100 jaar bakkerijonderwijs in Wageningen. Folkcorn verzorgde de muzikale omlijsting.
25 oktober
Cultuurinwageningen.nl
Op 25 oktober ging mijn tweede column voor cultuurinwageningen.nl on line. De titel is De kunstenaar, de winter en de staat. Ik lever daarin het overtuigend bewijs voor de stelling waarmee ik open: Dichters worden stiekem door de Staat betaald om lyrisch te schrijven over de seizoenen. Dit voorkomt dat het volk massaal aan het emigreren slaat. Aan het eind weet je, dat dit complot veel groter is en veel geraffineerder in elkaar zit dan je ooit had kunnen denken...Haast u naar mijn column!
22 september t/m 9 december 2009
Diverse Volksuniversiteiten
Op dinsdag 22 september opende de bioloog Just van den Broek, directeur van Ecomare op Texel, aan de Volksuniversiteit Amsterdam de rij van sprekers in de najaarsserie UNESCO-lezingen. Ik organiseer deze lezingen met mijn collega Hans Sinnema in opdracht van de Nationale UNESCO Commissie. Wij openen deze lezingen persoonlijk met een toelichting op de rol van de VN-organisatie UNESCO bij het onderwerp van de lezing. Van den Broek sprak op 22 september over "het bijzondere van de Wadden". Toepasselijk, want in juni van dit jaar plaatste de UNESCO de Duitse en Nederlandse Waddenzee als natuurgebied op de Werelderfgoedlijst. Ook aan de volksuniversiteiten van Baarn, Den Haag, Utrecht en Wageningen waren / zijn dit najaar UNESCO-lezingen gepland, over uiteenlopende onderwerpen. Op unesco.nl staat het volledige programma.
Zondag 6 september 2009
Twello
Na op zaterdag 5 september een publieksdag te hebben gehouden, vierde het bedrijf Groene Takken op zondag 6 september met relaties en andere betrokkenen de verhuizing van Wageningen naar De Hof van Twello in Twello. Folkcorn zorgde voor de muzikale omlijsting en zong onder meer liederen over eten en drinken in vroeger tijden.
22 en 23 augustus 2009
Mörfelden-Walldorf (D)
In het weekend van 22 en 23 augustus vierde het Duitse Mörfelden-Walldorf, partnerstad van Wageningen, een jubileum van een aantal jaren partnerschappen met plaatsen in Frankrijk en Italië. Partnerstad Wageningen woonde het feest en een conferentie bij met een flinke delegatie onder leiding van de burgemeester. Folkcorn, eveneens uit Wageningen, was uitgenodigd voor de muziek. Op diverse "Burgerfeesten" speelde Folkcorn daar in voorafgaande jaren ook.
18 en 19 juli 2009
Saulmory (Fr)
In het weekend van 18 en 19 juli organiseerde de Nederlandse stichting Lorenzetti voor kunstvrienden uit Nederland en Frankrijk een "Pastis Party" in het noord-Franse dorp Saulmory. Muzemakers Anneke en Laurens, bevriend met Lorenzetti, luisterden het feest muzikaal op met muzettes en andere Wereldmuziek met accordeon, fluiten en akoustische basgitaar. En natuurlijk werd er gezongen!
Woensdag 15 juli 2009
Wageningen
Voor de lokale radiozender Meborah interviewde Jan Boer Merijn Schipper en mij over de rol van poëzie in ons leven. Ook lazen wij uit eigen werk.
27 en 28 juni 2009
Wageningen

In het weekend van 27 en 28 juni vond in Wageningen het jaarlijkse evenement By the Way plaats, een serie ongebruikelijke optredens op locatie. Bezoekers worden in groepen door gidsen langs de optredens geleid. Als dichter deed ik bij een benzinestation een act met mijn Dodge pick-up uit 1942, die voor de gelegenheid was volgeladen met ouderwetse tonnen, kisten en koffers, een echte transportklus dus. Vanuit de cabine, of staand op de treeplank, vertelde ik als vrachtrijder over mijn belevenissen op benzinestations. Mijn teksten waren bewerkingen van de teksten die ik kort daarvoor had gepubliceerd in het boek Alle benzinestations van de schilder Araun Gordijn. Als stoorzender participeerde Margriet de Koning: Als buitenlandse jonge vrouw deelde zij aan de mannelijke bezoekers haar contactgegevens uit.

Maandag 1 juni 2009
Santpoort
Muziekgroep Folkcorn speelde als troubadours op het landgoed Duin en Kruitberg. Dit landgoed vierde zijn 100ste verjaardag met een Reis door de Tijd.
Woensdag 20 mei 2009
Wageningen
De organisatie voor openbaar onderwijs PPO de Link hield op 20 mei een studiedag over creativiteit. Muzemakers (Anneke Rot en Laurens van der Zee) verzorgde twee workshops voor docenten van het basisonderwijs: Zingen met kinderen door Anneke, en Dichten met kinderen door Laurens. Ik leerde de docenten onder meer diverse technieken om de gedichten van hun leerlingen in mini-boekjes te publiceren.
mei 2009
Wageningen
Ontwerpbureau Voorheen de Toekomst in Wageningen maakte in mei van dit jaar professionele folders voor muziekgroep Folkcorn, in Nederlandse en Engelse versie. Ook voor diverse programma's voor de zorgsector (educatief theater, muziek, poëzie) die Anneke Rot en ik als Muzemakers V.O.F. in de aanbieding hebben, maakt VHDT een folder. Tekst en productie van deze folders heb ik verzorgd.
Zaterdag 19 april 2009
Den Bosch
Op zaterdag 19 april werd bij Parklaan Landschapsarchitecten in Den Bosch het overzichtswerk van de schilder Araun Gordijn gepresenteerd: Alle benzinestations 1988 - 2008. De locatie was een bijzondere: Vanaf de jaren '30 was in dit karakteristieke gebouw het garagebedrijf Pompen en Verlouw gevestigd. Het boek opent met mijn serie Het benzinestation, de komma in de reis, een aantal korte en ultrakorte verhalen over de rol die benzinestations in reizen spelen. Voor dit tweetalige boek zijn mijn teksten vertaald door Michael Collins. Uitgave ABClassics, ISBN 978-80-813994-1-8.
17 t/m 19 april 2009
Wageningen
Van 17 t/m 19 april vond in Wageningen de Culturele Ronde plaats, een open-ateliers evenement dat met ingang van dit jaar elk jaar en niet meer elke twee jaar wordt gehouden. Voor het eerst werd het ateliersweekend voorafgegaan en geopend door een podiumavond in de bblthk. De coördinatie berustte bij beeldend kunstenaar Robbert Kamphuis, voorzitter van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen en bestuurslid van de Culturele Ronde. Als bestuurslid van het Platform heb ik de avond mee-georganiseerd: een prettig gestoorde avond waarin voor het eerst in de geschiedenis alle ruimtes van de bblthk inclusief de koffiekamer, lift en WC's voor optredens werden gebruikt. Met mijn muziekgroep Folkcorn speelde ik bij de koffieautomaat, en als basblokfluitist ging ik in de peuterhoek een dialoog aan met het Singer-naaimachineorgel van Edo Hebinck. In het weekend ontving ik als dichter gasten in mijn atelier. Ik had daar selecties uit mijn tekstinstallaties en andere teksten opgehangen en presenteerde een prototype van mijn nieuwe tekstinstallatie Inburgering Taaloefening. Op de overzichtstentoonstelling van alle deelnemers in museum De Casteelse Poort waren in een vitrine fragmenten van mijn korte verhalen over benzinestations te zien, temidden van gereedschappen en automobilia. Het net verschenen boek van Araun Gordijn Alle Benzinestations, waarin deze verhalen zijn opgenomen, lag eveneens in de vitrine.
Woensdagavond 1 april 2009
Schouwburg Junushoff, Wageningen
Het Cultureel Café Wageningen (www.cultureelcafe.webxtra.eu) heeft een poëziewedstrijd uitgeschreven over het thema "de schoonheid en geschiedenis van Wageningen". Dit mede als aanloop naar de viering van 750 jaar stadsrechten in 2013. De bekroning tot "Dichter van Cultureel Café Wageningen 2009" vond plaats op woensdagavond 1 april in Schouwburg Junushoff in Wageningen. Ik was voorzitter van de jury en presenteerde die avond het juryrapport. De overige dichters-juryleden waren Wijnand Steemers (Wageningen) en Simon Mulder (Amsterdam). Winnaars waren Merijn Schipper, Lydia Wubbenhorst en Susanne Warmerdam, met een eervolle vermelding voor Kees Does.
23 maart 2009
Cultuurinwageningen.nl
Op 23 maart 2009 kwam mijn eerste column als columnist bij cultuurinwageningen.nl on line. Ik heb hem Een paar vleugelslagen genoemd. Het stuk gaat over de ideale grootte van mijn woonplaats, de stad Wageningen. Het is geïnspireerd op een treffende uitspraak van de architect Rudi Uytenhaak: Een grotestadsbewoner kijkt als een vogeltje over de rand van zijn nest en weet dat hij met een paar vleugelslagen overal kan komen. Ik ken dat gevoel, ik heb lang en met groot plezier in Amsterdam gewoond. Vandaar dat ik in mijn column conludeer dat Wageningen tussen servet en tafellaken vandaan moet komen en door een paar duizend inwoners méér meer stad zal worden.
14 en 15 maart 2009
Oberhundem (D)
In het weekend van 14 en 15 maart verzorgden Anneke en ik muziek en poëzie op een bijeenkomst in het toenmalige kunsthotel Carpe Diem in Oberhundem, Duitsland. Dit weekend was georganiseerd door Stichting Lorenzetti. Rob Berkel, initiatiefnemer van Lorenzetti en inrichter van een permanente kunstcollectie in dit hotel, hield dit weekend enkele inleidingen. Voor het publiek, dat uit Duitsers en Nederlanders bestond, bracht ik mijn gedichten in Nederlandse en Duitse versie.
Zaterdag 7 maart 2009
bblthk, Wageningen
Op Internationale Vrouwendag, gevierd in de openbare bibliotheek van Wageningen,verzorgde Muzemakers, ofwel Anneke en ik, de muzikale omlijsting met wereldmuziek uit diverse landen op accordeon en fluiten. Anneke leidde als dirigente bovendien een geanimeerde sessie samen zingen, waarbij teksten in diverse talen werden rondgedeeld. Gasten uit diverse partnersteden van Wageningen waren aanwezig. Daarom was deze viering in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, ook voor mannen toegankelijk.
Vrijdag 27 februari 2009
Bremen (D)
In vervolg op de voordracht van de Waddenzee voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, door Nederland en Duitsland, werd op 27 februari In Bremen gebrainstormd over publicitaire kant van deze plaatsing. In juni zou UNESCO hierover beslissen. In verband hiermee kwamen medewerkers van het trilateraal Waddenoverleg (Denemarken, Duitsland en Nederland) met genodigden bijeen. Het doel was "Development of a Waddensea Communication Strategy". Ik heb voor dit gezelschap een presentatie gehouden over de wijze waarop andere Werelderfgoedsites hun publiciteit en marketing hebben aangepakt, en welke gevolgen - economisch, toeristisch en anderszins - de nieuw verworven status van Werelderfgoedsite voor hen heeft gehad. In enkele periodieken voor ondernemers in het Noorden van ons land verschenen eveneens teksten van mij over dit onderwerp. Als niet-westers socioloog, publicist en kenner van de VN-organisatie UNESCO participeer ik reeds enkele jaren in de voorlichting over deze thema's in Nederland.
Donderdagavond 5 februari 2009
De Speeldoos, Baarn
Een UNESCO-lezing over de Galápagos eilanden - toepasselijk in dit Darwinjaar - werd op 5 februari 2009 gehouden aan de Volksuniversiteit Baarn. Ik organiseer de UNESCO-lezingen aan Volksuniversiteiten in opdracht van de Nationale UNESCO Commissie, in samenwerking met mijn collega Hans Sinnema. Marien biologe Caroline van der Mark vertelde over flora en fauna van de Galápagos Eilanden, en over de gevaren die dit UNESCO-Werelderfgoed (bekend van Darwin's onderzoekingen) op dit moment bedreigen. De lezing vond plaats in het cultureel centrum De Speeldoos te Baarn.
Donderdagavond 29 januari 2009
bblthk, Wageningen
De jaarlijkse Gedichtendag (afgeleid van de Engelse National Poetry Day) werd in de bblthk, de openbare bibliotheek van Wageningen, op donderdagavond 29 januari 2009 gevierd met optredens van de dichters Peter Abspoel, Wim Koster, Simon Oosting, Merijn Schippers, Annie van Gansewinkel en Laurens van der Zee. Presentatie Jan Blom.
Maandagmiddag 15 december 2008
Pieter Pauw, Wageningen
In het Centrum voor verpleeghuiszorg Pieter Pauw (Vilente) in Wageningen werd op maandagmiddag 15 december een café voor mantelzorgers gehouden. Mijn partner Anneke Rot en ik speelden daar achtergrondmuziek onder de toepasselijke naam Duo Behang, maar ook leverden wij een inhoudelijke bijdrage aan het programma, met liedjes en gedichten waarin zorg voor ouderen aan de orde komt. Met de mantelzorgers deden we bovendien een schrijf-oefening waarin ze respectievelijk zichzelf en degene die door hen werd verzorgd centraal moesten stellen. Dat gebeurde in korte gedichtjes met een vaste vorm, de zogenaamde Elfjes. De gedichten werden onder grote aandacht, en met herkenning, voorgedragen en daarna in de kerstboom in de binnenstraat gehangen. Dit optreden voor mantelzorgers sluit aan op de onderhoudende educatieve voorstelling over bejegening in de zorg, die wij in diverse zorginstellingen uitvoeren
17, 18 en 26 november 2008
Wageningen
De stad centraal op drie avonden: De UNESCO-lezingen die ik met Hans Sinnema organiseer voor de Nationale UNESCO Commissie, vormden in de openbare bibliotheek (bblthk) van Wageningen een sterk drieluik over de stad: socioloog Jan Rath op maandagavond 17 november, architect Sjoerd Soeters op woensdagavond 19 november, en cultuurfilosoof Rene Boomkens op woensdagavond 26 november. Organisatie in samenwerking met Volksuniversiteit Wageningen en de bblthk. Meer.
Donderdagavond 6 november 2008
Amsterdam
Beeldend kunstenaar en muzikant Reinder van der Woude (Amsterdam) opende op donderdagavond 6 november zijn schilderijententoonstelling in Zaal 100, De Wittenstraat 100 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Als gastmuzikant speelde ik bas in Reinder's band Rendier, die die avond optrad. De tentoonstelling liep tot 30 november.
Zaterdagmiddag 1 november 2008
Enschede
Op zaterdagmiddag 1 november opende ik een tentoonstelling van Edo Hebinck (Ede) en Mies de Monchy (Buurse) in het Centrum Beeldende Kunst Concordia te Enschede. Edo geeft oude voorwerpen en apparaten een tweede functie: een fiets wordt tevens een bellenblazer, een Singer naaimachine wordt een orgel, een stoel wordt een 78-toeren grammofoon. Allemaal prachtig uitgevoerd. Mies is fotografe en exposeert sterk vergrote foto's van muziekinstrumenten. Als dichter hield ik een speech en als muzikant ging ik met Edo op het Singer-orgel op basblokfluit een duet aan.Meer. Foto Jos Schweig.
Zondag 12 oktober 2008
Arnhem
Op de openingsdag van het International Festival of the Arts in Arnhem IFAA 08, in de Saxen Weimarkazerne in Arnhem, heb ik voor buitenlandse en Nederlandse beeldend kunstenaars een korte presentatie gehouden over mijn poezievertaalproject. Dit werd op Gedichtendag 31 januari 2008 in de Openbare Bibliotheek van Wageningen gehouden. Vanwege de raakvlakken met de IFAA-thema's Art, Migration and Identity is het plan ontstaan om tijdens IFAA een vervolgproject te organiseren met medewerking van de aan IFAA deelnemende kunstenaars. Deze kunstenaars werkten van oktober tot en met december in Arnhem en presenteerden hun werk op exposities in december. De opening werd bijgewoond door deelnemers aan de internationale RES ARTIS conferentie die dat weekend in Amsterdam plaatsvond.Om organisatorische redenen is dit poëzievertaalproject uiteindelijk uitgesteld naar een volgende editie van IFAA.
Zaterdagmiddag 4 oktober 2008
Wageningen

Op de publieksdag van het Food4You-festival dat in de eerste week van oktober in Wageningen wordt gehouden, speelde Folkcorn, aangevuld met verteller Walter van Wingerden, in de Grote Kerk op de Markt tweemaal de voorstelling Spys ende Dranck, een programma met muziek en verhalen over eten en drinken in vroeger tijden. Als speciale attractie was er een eetbaar decor met traditionele etenswaren en bier. Voorstelling en decor vielen bij het publiek zeer in de smaak. Bezoek de fotopagina van dit schilderachtige gebeuren!

 

Zaterdag 4 oktober 2008
Wageningen
Voor het Food4You-festival heb ik gedichten geschreven, ook over het thema van dit jaar: Walk of Life, ofwel onze voeding tijdens de verschillende levensfasen. Mijn gedichten zijn op grote sandwichborden door het centrum van Wageningen gedragen tijdens de publieksdag, zaterdag 4 oktober
30 september t/m 26 november 2008
Amsterdam, Baarn, Den Haag, Utrecht, Wageningen
Aan de volksuniversiteiten in Amsterdam, Baarn, Den Haag, Utrecht en Wageningen werden in het voorjaar en najaar van 2008 UNESCO-lezingen gehouden. Met mijn collega Hans Sinnema ben ik organisator van deze lezingen, in opdracht van de Nationale UNESCO Commissie. Ze gaan over onderwerpen op de werkterreinen van de VN-organisatie UNESCO: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. De monumenten van de Werelderfgoedlijst horen daar bijvoorbeeld bij, maar ook onderwijshulp aan ontwikkelingslanden en de bestrijding van discriminatie. Het zijn laagdrempelige lezingen, enthousiast gebracht door deskundigen met hart voor hun onderwerp.Het programma van najaar 2008 staat nog op de site van de Commissie, www.unesco.nl. De volgende editie UNESCO-lezingen aan volksuniversiteiten - nu ook in Leeuwarden - vindt plaats in het najaar van 2009.
Dinsdagochtend 23 september 2008
Wageningen

De bus van de campagne Pardon voor Grensgevallen deed op dinsdagochtend 23 september Wageningen aan.Het is een aktie om een aantal asielzoekers alsnog onder het Algemeen Pardon te laten vallen.Het zijn mensen die in vrijwel alle opzichten voldoen aan de criteria. Vandaar de naam "Grensgevallen".

Op de Markt van Wageningen heb ik een toespraak gehouden. Ook heb ik het motto bedacht dat op een aantal ballonnen is geschreven en de lucht is ingestuurd. Het motto is "Neem die kans, geef die kans!"; in mijn speech stelde ik dat wij nu in de gelegenheid zijn deze mensen een nieuwe kans op een gewoon leven te geven.

Zaterdagavond 13 september 2008
Rhenen
Van 17.00 tot 20.00 uur speelde Folkcorn op het "Preuvenement", een onderdeel van Open Monumentendag in deze plaats.Als start begeleidden we het Eben-Haezerkoor plus publiek bij het zingen van oud-Hollandse krakers als Daar was laatst een meisje loos.
Zaterdag 13 september 2008
Binnenstad Culemborg:
Straatoptredens door Folkcorn tijdens deze Open Monumentendag.
Zondag 7 september 2008
Strandpaviljoen Paradiso, Zoutelande / Westkapelle
Improvisaties op basblokfluit en tenorblokfluit bij de opening van de expositie van Rob Berkel (Tilburg) in strandpaviljoen Paradiso, tussen Zoutelande en Westkapelle (Walcheren). Folkcorn-gitarist Jitze Kopinga bracht als verrassing een paar betere Nederlandse liedjes, en als nog meer verrassing speelde heel Folkcorn (behalve Anneke Rot) het 16e-eeuwse lied Hout u canneken vaste.
Zaterdag 6 september 2008
Schaalsmeerpolder bij Oostknollendam (N.H.):

Opening van de expositie Landverkenners (tot 5 oktober), georganiseerd door Veldwerk (http://www.veldwerkexpo.nl). Wederom neem ik aan deze expositie in en rond de polder deel, nu met een tekstinstallatie genaamd Taal in Zicht.

 

Zondagmiddag 10 augustus 2008
De Hof, Amersfoort
Straatoptredens door Folkcorn op de Bartholomeusmarkt.
Zondag 8 juni 2008
Binnenstad Cuijk:
Straatoptredens door Folkcorn op de Middeleeuwse markt ter gelegenheid van het Jan van Cuijkjaar 2008.
Zondagmiddag 1 juni 2008
Arboretum Belmonte, Wageningen:
Op het Belmondofestival gaf Folkcorn van 15.30 - 16.30 uur een concert met historische Nederlandse volksmuziek. Daarnaast waren er optredens van andere Wageningse groepen en groepen van andere nationaliteiten en uit andere culturen.
Zaterdag 19 april 2008
Markt, Wageningen:
Grote Boekenmarkt met muziek en optredens van dichters onder wie ik. De overigen waren Andrea van Burik, Boudewijn Rikmenspoel, Casper Fioole, Peter Knipmeijer, Simon Mulder en Merijn Schipper, tevens de organisator. Wij openden om 11.00 uur het culturele programma met een dichterskoor. Aan een lange tafel zaten wij daarna klaar om onze verzen voor te lezen aan marktbezoekers die door Jantien Dubbeldam uit de menigte werden geplukt. Uit een nepmenukaart met gerechten als "gestoofde dichtersborstjes op toast" kon een keus worden gemaakt, waarna een van ons er een toepasselijk gedicht bij zocht. Menigeen verliet met een traan onze tafel, het was inderdaad een winderige hoek.Toen het de jonge dichters niet hard genoeg ging startten zij spontaan een estafetteoptreden. Nee, om het Woord kon men niet heen op deze geslaagde boekenmarkt!
Donderdagavond 10 april 2008
Theaterrestaurant De Boerderij, Huizen:
Met mijn groep Folkcorn - historische Nederlandse volksmuziek - gaven we een concert aansluitend op het diner met traditionele Nederlandse gerechten in de Landenserie van De Boerderij.

Zaterdagavond 15 maart 2008

Zaal 100, de Wittenstraat 100, Amsterdam:

Optreden van het experimentele impro-explo-ensemble Rivelli (http://home.zonnet.nl/rivelli). In deze groep speel ik ijzeren kettingen, zagen en soms een bas of een fluit. Ook roep ik wat. Foto's volgen. Je weet niet wat je ziet.

Vrijdagavond 1 februari 2008
Kunstkelder in het Gemeentehuis van Putten:

Ik speelde improvisaties op fluiten, gereedschappen en objets trouvés bij de opening van een expositie van het werk van Bert Hoekstra en Edo Hebinck. Met het door Edo gebouwde Singerharmonium met drie orgelpijpen speelde ik een duet op basblokfluit. De expositie liep van 1 februari t/m 1 maart 2008, zie www.kunstinputten.nl .Mooie zaal!

Vrijdagmiddag 1 februari 2008
Museum de Casteelse Poort aan het Bowlespark in Wageningen:

Na een inleiding door voorzitter Jean Gardeniers opende ik met een speech de expositie Begraven in Wageningen. Deze loopt tot 6 oktober 2008. Mijn bijdrage aan de expositie is mijn verzameling Rouwadvertenties, die ik schreef voor elk van mijn te verwachten jaar van  overlijden tussen nu en 2050. Een nogal prikkelend geheel, dat flink wat reacties oproept. Deze rouwadvertenties waren in september 2007 onderdeel van de groepsexpositie Holland2050 (organisatie Paul Dunki Jacobs). Zie www.holland2050.com.
Beeldend kunstenaar Robbert Kamphuis maakte bij deze advertenties een rouwadvertentiegenerator, die een rouwadvertentie opstelde van elke bezoeker die zijn of haar gegevens in de machine invoerde. Meer over die expositie onder de serie INSTALLATIES op het dichtersdeel van mijn site.

Donderdagavond 31 januari 2008
bblthk, Wageningen:

In de Openbare Bibliotheek (bblthk) van Wageningen aan de Stationsstraat: Nationale Gedichtendag onder het motto De wereld rond gedicht. Vijf door mij geschreven gedichten stonden deze avond centraal. Ze werden vertaald en voorgelezen door Wageningers uit verre landen, in 13 talen plus het Nederlandse origineel:Amhaars, Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Hongaars, Indonesisch, Latijn, Russisch, Spaans en Surinaams. Het publiek kreeg alle teksten in een programmaboekje uitgereikt. Met muziek door koor ’t Feest o.l.v. Anneke Rot, en met muzikale improvisaties door de dichter zelf. Presentatie door Jantien Dubbeldam. Alle vertalingen zijn gepubliceerd op de site van de bblthk (programmaboekje) en op de vertalerswebsite verbalissimo.com.Van deze avond is een documentaire van 25 minuten gemaakt, die op DVD verkrijgbaar is. Met dit evenement onderstrepen we de conclusie uit een onderzoek, dat Wageningen na Amsterdam de stad is met de meeste nationaliteiten. Het was een prachtavond waarop we ons rijk voelden door de vele culturen en positieve mensen die onze stad telt. Met vormgever Armand Haye (Amsterdam) werk ik aan de productie van miniboekjes per taal. Ze verschijnen in de al bestaande serie miniboekjes waarover u meer leest in het menu DICHTER van deze website, ga naar pakketjes. De gedichten die zijn vertaald waren: Ik droomde dat het sneeuwde, Storing, Ik voelde me zo alleen in de stad, De absolute top, en De eenzame wolf.

Die teksten, en foto's van die avond, zijn op mijn dichterspagina te zien in het menu INSTALLATIES, onder "Vertaalproject".

 

Zondagmiddag 20 januari 2008
Café Jojo's, Wageningen:

In Café Jojo’s aan de Bevrijdingsstraat in Wageningen een “Afterblues”- optreden met de band United Autists. Ik was bassist in deze band. De autisten deden hun naam eer aan en gingen de volgende dag uit elkaar. Als vrienden, dat wel (Nog meer blues...).

riTop
riBody
 

 

©2007,2008 laurens van der zee, alle rechten voorbehouden. website: bert spin interactive